kngf---selectie---lr--008--mcklin-fotografie.jpg
28 augustus 2020

Richtlijnen

Het KNGF heeft een groot aantal richtlijnen, evidence statements en standaarden beweeginterventies ontwikkeld.

En het KNGF is betrokken geweest bij de totstandkoming van veel multidisciplinaire richtlijnen en zorgstandaarden.Hierdoor is voor nagenoeg iedere vaak voorkomende aandoening binnen de fysiotherapie een evidence-based product te raadplegen. Al deze evidence-based products zijn beschikbaar op het KNGF kennisplatform. Ga naar het KNGF kennisplatform

KNGF-richtlijnenmethodiek

Het KNGF ontwikkelt en implementeert haar richtlijnen op basis van de KNGF-richtlijnenmethodiek 2019. Jaarlijks wordt één KNGF-richtlijn ontwikkeld of herzien.

Richtlijnen in ontwikkeling

Het KNGF werkt op dit moment aan de herziening van de richtlijnen COPD en Lage rugpijn. De KNGF richtlijn COPD wordt eind 2019 opgeleverd en de KNGF richtlijn Lage rugpijn wordt in 2020 opgeleverd.

PRECISIE-Project: het doel van dit project is het ontwikkelen van persoonsgerichte richtlijnzorg voor personen met Claudicatio Intermittens. Fysiotherapeuten zijn hierdoor in staat om aanbevelingen uit de richtlijn gepersonaliseerd en in gezamenlijke besluitvorming aan te bieden. Het KNGF werkt voor dit project samen met IQ healthcare (Radboudumc), Chronisch Zorgnet, VvOCM en de HAN.

FAST-project: 
Het FAST-project (Fysio-/oefentherapie Aanpak STroomlijning kwaliteitsstandaarden) heeft als doel om doelmatiger richtlijnen te ontwikkelen voor fysio- en oefentherapie

Learning Community: KNGF is gestart met een learning community richtlijnontwikkeling paramedie. Binnen deze Learning Community stellen we onze kennis en tools beschikbaar aan andere beroepsverenigingen.

Externe richtlijnen

Het KNGF participeert veelvuldig bij de ontwikkeling van richtlijnen die worden geïnitieerd door een externe partij. Betrokkenheid is van belang om fysiotherapeutische zorg op een juiste manier te positioneren in richtlijnen van andere organisaties. Eind 2017 is hiervoor de KNGF-leidraad externe richtlijnen beschikbaar gekomen. Het document beschrijft de procedure voor participatie en implementatie van het KNGF bij de externe richtlijnen. De KNGF-leidraad externe richtlijnen is nu te downloaden.

Het KNGF is jaarlijks betrokken bij ca 30 externe richtlijnen.

Implementatie

KNGF-richtlijnen en andere evidence-based products worden op verschillende manieren geïmplementeerd, zoals door (interactieve) lezingen, een IOF Programma en waar mogelijk ook met e-learnings

Klinimetrie

Een belangrijk onderdeel uit de KNGF-richtlijnen is de aanbeveling over het gebruik van meetinstrumenten. Gebaseerd op het Raamwerk Klinimetrie, dat het KNGF en haar leden in samenwerking met Zuyd Hogeschool heeft ontwikkeld, wordt in alle bestaande richtlijnen de beschreven klinimetrie op een uniforme wijze geordend. In deze ordening worden de belangrijkste meetinstrumenten geselecteerd als aanbevolen meetinstrumenten en worden de overige instrumenten geselecteerd als optionele meetinstrumenten. De korte opsomming van de aanbevolen en optionele meetinstrumenten per KNGF-richtlijn vind je op het KNGF kennisplatform. Op www.meetinstrumentenzorg.nl kun je terecht voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende meetinstrumenten. 

Zorgmodule bewegen

De zorgmodule behoort tot het generieke deel van de zorg die beschreven staat in de zorgstandaarden voor patiënten met (een hoog risico op) een chronische aandoening. De complete zorgmodule kun je downloaden.