kngf---selectie---lr--024--mcklin-fotografie.jpg
20 augustus 2020

Zilveren Kruis Plusprogramma

Deelnemers aan het Plusprogramma hebben toegang tot een extra pagina binnen het LDF-dashboard: de ZK Plusprogramma rapportage.

Inloggen en getoonde gegevens

Wie heeft er toegang tot ZK Plusprogramma rapportage?
Iedere praktijkeigenaar, lid van een maatschap lid, vertegenwoordiger van een praktijk, en organisatiecontact LDF van een praktijk die deelneemt aan het ZK Plusprogramma heeft toegang tot de ZK Plusprogramma rapportage in het LDF-dashboard.

Waar kan ik de ZK Plusprogramma rapportage vinden? Hoe kan ik inloggen?
De ZK Plusprogramma rapportage is onderdeel van het LDF-dashboard. Je vindt de ZK rapportage dus ín het LDF Dashboard. Je logt in via MijnKNGF.

Hoe vaak wordt de ZK Plusprogramma rapportage geüpdatet?
Eén keer per maand, omstreeks de 7evan de maand. Het LDF-dashboard zelf wordt dagelijks bijgewerkt.

Waar kan ik meer informatie, tips en adviezen voor verbetering vinden?
Je online ZK Plusprogramma rapportage bevat informatie, tips en adviezen. Ga naar de widget of het figuur van het onderdeel waar je advies over wil, zoals de klinimetrie-widget. Klik linksboven in de figuur op de knop 'Meer informatie & adviezen'.

Er ontbreken medewerkers.
Zorg dat al je medewerkers in MijnKNGF aan je praktijk zijn gekoppeld, met de juiste datum van indiensttreding. Doe dit voor de 20ste van de maand, dan is elke medewerker in de eerstvolgende ZK Plusprogramma rapportage zichtbaar. Therapeuten die inmiddels uit dienst zijn of ontbreken controleer je in het medewerkersbestand in MijnKNGF.

Kan ik de historie van mijn ZK Plusprogramma rapportages nog bekijken?
In het ZK Plusprogramma rapportages staan gegevens inzien vanaf 1 januari 2019. Gegevens van vóór 2019 staan niet in de nieuwe omgeving.

Hoe stuur je op voortgang in het LDF-dashboard?
Voor de LDF stuur je de behandelepisodes in met activiteiten van drie maanden. Bijvoorbeeld:

 • Aanleveren in augustus: data meegestuurd over de maanden mei-jun-jul

 • Aanleveren in juli = data apr-mei-jun

 • Aanleveren in juni = data mrt-apr-mei

De ZK Plusprogramma rapportage van bijvoorbeeld oktober toont de data die je in september hebt aangeleverd. Dus over de periode juni-juli-aug. In de tussentijd gebruik je het LDF-dashboard. 

Handleiding ZK Plusprogramma rapportage 

Inhoud

Figuren en berekeningen
In het ZK Plusprogramma dashboard staan de volgende figuren: klantervaring, Dataverzameling EPD, intervisie en visitatie. Met daarbij weer verschillende figuren die inzicht geven. In de handleiding van het ZK Plusprogramma vind je meer informatie beschreven over deze figuren en de berekeningen.  

Wanneer en hoe vaak moet ik data aanleveren om aan de norm te voldoen?
Tijdens deelname aan het ZK Plusprogramma is het een voorwaarde dat praktijken minimaal één keer per maand data vanuit het EPD uploaden naar de LDF. We adviseren om dit telkens aan het begin van de maand te doen. Plan het aanlevermoment in je agenda zodat je geen maand mist.

Wat betekent het 'aantal aangeboden activiteiten' in de berekening van het PREM uitzetpercentage?
Het ‘Aantal Aangeleverde Activiteiten’ is het totaal aantal patiënten dat in 2019 vanuit je EPD-systeem aan het PREM meetbureau is aangeleverd. Een patiënt kan soms vanuit het EPD meerdere keren worden ‘aangeboden’ aan een meetbureau. Conform de werkinstructies PREM mag er dan wel of niet nogmaals een vragenlijst worden uitgestuurd.

Hoe wordt de klinimetrie score in de ZK rapportage berekend?
De klinimetriescore wordt na afloop van de maand berekend over alle behandelepisodes die in de voorgaande maand zijn aangeleverd aan de LDF (en dus niet alleen over dossiers van Zilveren Kruis patiënten). Alleen de afgesloten dossiers én dossiers waarin 6 weken of langer geen activiteit heeft plaatsgevonden worden meegenomen in de berekening.
Eén meting per dossier is voldoende (vaker mag natuurlijk). Het mag gaan om een begin-, tussen-, of eindmeting. Ieder meetinstrument dat in het EPD is vastgelegd kan aan de LDF geleverd worden. Je kan dus het meetinstrument kiezen dat het best aansluit bij de behandeling.
Als er één meetinstrument is meegeleverd in de behandelepisode wordt voor die behandelepisode voldaan aan de klinimetrie-eis. Alle meetinstrumenten die in de EPD worden vastgelegd kunnen aan de LDF worden geleverd met een code van de codelijst voor meetinstrumenten of met code 999 (overige meetinstrumenten). Jouw EPD-leverancier kent de codelijst.

Wat betekenen ‘aandachtspunten’ in het dashboard?
Aandachtspunten worden ingedeeld in onderstaande vijf categorieën:

 • Grijsblauw: balkjes ter info, met detailinformatie  

 • Groen: praktijk voldoet aan de norm of ligt op koers om de jaarnorm te halen  

 • Lichtoranje: praktijk heeft een aandachtspunt  

 • Donkeroranje: praktijk heeft een urgent aandachtspunt en de deadline nadert  

 • Rood: praktijk voldoet niet (meer) aan de norm. Deze praktijken worden persoonlijk benaderd door het Plusprogramma om hen te informeren over de beëindiging van deelname 

Handleiding ZK Plusprogramma rapportage

Sturingsinformatie

Waar kan ik informatie, tips en adviezen voor verbetering vinden?
Je online ZK Plusprogramma rapportage bevat veel informatie, tips en adviezen. Ga naar de widget of figuur van het onderdeel waar je advies over wilt hebben, zoals de klinimetrie-widget. Klik linksboven in de figuur op de knop 'Meer informatie & adviezen'.

Welke informatie kan uit het LDF-dashboard kan ik gebruiken?
De ZK Plusprogramma rapportage en het LDF-dashboard zijn niet altijd één op één te vergelijken. Het ZK Plusprogramma is anders ingericht, zodat je de voortgang ziet op onderdelen uit de ZK-inkoopvoorwaarden.
De ZK Plusprogramma rapportage iedere maand bijgewerkt (rond de 7e). Als je tussentijds aanvullende informatie wilt hebben dan kun je het LDF-dashboard gebruiken:

 • Periode: Stel de filter in op de periode 'afgelopen kwartaal'. Deze periode kun je vergelijken met de volgende ZK Plusprogramma rapportage

 • Gemiddelde dossiervoering: Ga naar de pagina ‘Dossiervoering’ om je gemiddelde dossiervoering te bekijken. Op deze pagina vind je de zes losse onderdelen waarop de gemiddelde dossiervoering is gebaseerd: verwacht herstel, duur en beloop functioneringsproblemen, diagnose, hoofddoel, hulpvraag. Zo zie je waar je kunt bijsturen

 • Klinimetrie: Ga naar de pagina ‘Dossiervoering’. Onderaan de pagina staat de figuur ‘Gebruik meetinstrumenten’. Deze figuur geeft je klinimetrie-score

 • Uitsplitsen: Gebruik de knoppen onder de figuren om de resultaten per therapeut uit te splitsen

Waarom verschillen de ZK Plusprogramma rapportage en het LDF-dashboard?

 • De ZK Plusprogramma rapportage berekent de score over alle dossiers die je in de rapportagemaand hebt aangeleverd. Dit zijn dossiers uit de voorgaande 3 maanden.

 • In het LDF Dashboard kun je langere periode selecteren. Kies de periode ‘afgelopen kwartaal’ als je de ZK Plusprogramma scores wilt vergelijken.

 • De ZK Plusprogramma rapportage wordt één keer per kalendermaand bijgewerkt, rond de 7e. Zo kan ook de informatie over intervisie, visitatie en klantervaring kunnen worden verwerkt.

 • Het LDF Dashboard wordt dagelijks bijgewerkt en bevat recentere informatie.

Waarom verschillen de gegevens in mijn EPD en de ZK Plusprogramma rapportage?

 • De meeste praktijken leveren niet alle gegevens uit het EPD aan de LDF, omdat niet alle patiënten toestemming geven.

 • De gegevens worden op een andere manier geselecteerd, gesorteerd of gefilterd.

 • De frequentie is anders: je EPD bevat altijd actuele informatie terwijl de Plusprogramma rapportage één keer per maand wordt bijgewerkt.

Denk je dat er iets misgaat? Neem dan contact op met je EPD-leverancier en het ZK Plusprogramma (plusprogramma@kngf.nl).