26 januari 2023

Veel gestelde vragen over het Kwaliteitshuis Fysiotherapie van het KNGF

Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld.

Wat is de reden van het niet doorgaan van de fusie?

SKF en het KNGF zijn teleurgesteld dat het samengaan niet is gelukt. Ondanks twee jaar intensief overleg en een gedeeltelijke samenwerking, kunnen de afspraken nu niet worden vastgelegd in een formeel samengaan. De twee werelden komen niet voldoende overeen om over te gaan tot een fusie. De bestuurlijke verantwoordelijkheden van een beroepsvereniging met leden zoals het KNGF, en die van een stichting als de SKF, verschillen te veel om gezamenlijk door te kunnen gaan op de eerder ingeslagen weg. 

Hoe gaat het Kwaliteitshuis van het KNGF er uitzien? Komt het KNGF ook met een eigen Keurmerk label?

Het Kwaliteitshuis is van het KNGF en is gepositioneerd als een onafhankelijk kwaliteitsregister. Het Kwaliteitshuis bestaat uit een individueel register en een praktijkregister. In dit praktijkregister zijn meerdere opties, waaronder een optie die vergelijkbaar is met het Keurmerk. Praktijken maken zelf de keuze om zich hiervoor in te schrijven. Aan dit label Extra zitten aanvullende voorwaarden verbonden op het gebied van maandelijkse dataverzameling aan de LDF, praktijkvisitatie, een ontwikkelplan voor de praktijk en deelname aan activiteiten op het gebied van intercollegiaal leren (intervisie, IOF en/of peer review). Zie voor meer informatie de factsheet.

Wordt over de opties in het praktijkregister ook gesproken met de zorgverzekeraars?

Uiteraard. Het uitgangspunt van het Kwaliteitshuis is dat hierin de kwaliteit van de beroepsgroep wordt geborgd. Hiermee wil het KNGF de regie over kwaliteit bij de beroepsgroep leggen. Ons doel is dan ook zeker dat het praktijkregister in zijn geheel door zorgverzekeraars wordt opgenomen in contracten. Momenteel vinden hierover gesprekken met zorgverzekeraars plaats.

Het KNGF gaat door met het Kwaliteitshuis. Wat betekent dit voor de zorginkoop 2024 bij verzekeraars?

Op dit moment zijn hierover gesprekken met zorgverzekeraars. We doen er alles aan om het praktijkregister in de contracten voor 2024 te krijgen.

Wat betekent deze situatie voor mijn punten bij KRF NL?

Aan het KRF NL verandert nu niets, en jouw reeds behaalde punten blijven behouden. Dat is en blijft van het KNGF. Het KRF NL wordt momenteel overgezet naar een nieuw systeem: PE-online. Dat is ook het systeem waarin het nieuwe Accreditatiebureau al staat. De overgang naar het nieuwe systeem staat los van het beoogde samengaan met SKF. Deze overstap duurt helaas iets langer dan verwacht. Zodra het zover is, ontvangen alle KRF geregistreerde fysiotherapeuten hierover persoonlijk bericht.