kamer-registratie-web.jpg
13 april 2021

Scholingsaanbieders

Alle informatie over het accreditatiebeleid en het -proces.

Wat is accreditatie?

Met de accreditatie van scholingsactiviteiten bevestigt KRF NL aan geregistreerden dat de scholingsactiviteiten die zij volgen daadwerkelijk vakinhoudelijk en beroepsgerelateerd zijn en een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van fysiotherapeutisch handelen. Met andere woorden: geaccrediteerde scholing draagt bij aan de deskundigheidsbevordering van fysiotherapeuten.

Het Accreditatiebeleid wordt onder verantwoording van het College KRF NL vastgesteld. De Accreditatiecommissie KRF NL is het uitvoerend orgaan dat aanvragen van scholingsaanbieders beoordeelt.

Accreditatieproces

Om toegang te krijgen tot het accreditatieproces is eenmalig een Verklaring Accreditatie vereist, waarmee je toegang krijgt tot het accreditatiesysteem op de website voor scholingsaanbieders. Na aanmelding zijn de standaardvoorwaarden voor accreditatie van toepassing.

Voor het aanvragen van accreditatie voor je scholingsactiviteit vul je een (online) vragenlijst in en vragen we je om een aantal documenten te uploaden. Hier lees je naar welke informatie wordt gevraagd en welke documenten je moet uploaden. Verstuur je aanvraag maximaal 12 maanden en minimaal 6 weken voor aanvang van de scholingsactiviteit.

Het secretariaat controleert je aanvraag op volledigheid. Daarna neemt de Accreditatiecommissie de aanvraag in behandeling. Deze commissie beoordeelt elke aanvraag binnen zes weken op organisatorische, onderwijskundige en inhoudelijke aspecten. Na goedkeuring en afronding van de scholingsactiviteit geef je de deelnemersgegevens door via de (beveiligde) website voor scholingsaanbieders

Verlenging accreditatie

Minimaal zes weken voor de einddatum van de accreditatietermijn kun je eenmalig verlenging van accreditatie aanvragen, voor de duur van twee jaar. Voorwaarde is dat de inhoud en het programma van de scholingsactiviteit niet is gewijzigd en er een evaluatieverslag is. Je vraagt verlenging aan via het aanvraagformulier verlenging dat je samen met het evaluatieverslag naar accreditatie@kngf.nl stuurt. 

Een evaluatieverslag voldoet minimaal aan:

  • Gegevens van alle ingevulde evaluatieformulieren
  • Korte (zelf)reflectie van de aanbieder/ docent met tips en tops, met opgaaf van maatregelen die kunnen leiden tot verbetering van de activiteit.

De criteria waarop wordt getoetst zijn beschreven in de beoordelingscriteria. 

Documenten

Documentatie ten behoeve van deelnemers

Beroepsstandaard

Overige documenten