college-web.jpg
25 november 2020

Het register KRF NL

KRF NL is hét kwaliteitsregister van alle fysiotherapeuten in Nederland.

Het register

Het kwaliteitsregister KRF NL bestaat uit een verplicht Basisregister Algemeen Fysiotherapeut, acht deelregisters en twee aantekeningenregisters.

Registers

Verplicht Basisregister Algemeen Fysiotherapeut
Een fysiotherapeut die zich inschrijft in KRF NL, registreert zich in de eerste plaats in het Basisregister Algemeen Fysiotherapeut. Dit Basisregister is voorwaardelijk voor alle fysiotherapeuten in KRF NL, ongeacht of zij daarnaast ingeschreven (willen) staan in een Deel- en/of Aantekeningenregister.

Acht Deelregisters 
Deelregisters zijn ingesteld door Beroepsinhoudelijke verenigingen. Een Deelregister geeft een fysiotherapeut die voldoet aan de specifieke deskundigheidseisen van de Beroepsinhoudelijke vereniging de gelegenheid zich te laten registreren als verbijzonderd fysiotherapeut. Dit zijn de Deelregisters:

 • Geriatrie Fysiotherapeut
 • Kinder Fysiotherapeut
 • Sport Fysiotherapeut
 • Manueeltherapeut
 • Bekken Fysiotherapeut
 • Psychosomatisch Fysiotherapeut
 • Orofaciaal Fysiotherapeut
 • Oncologie Fysiotherapeut

Twee Aantekeningenregisters 
Aantekeningenregisters zijn ingesteld door Beroepsinhoudelijke verenigingen en betreffen het domein van de oedeemfysiotherapeut en arbeidsfysiotherapeut. Een Aantekeningenregister geeft een fysiotherapeut die voldoet aan de specifieke deskundigheidseisen van de Beroepsinhoudelijke vereniging de gelegenheid zich te laten registreren als fysiotherapeut met aantekening.

 • Oedeem Fysiotherapeut
 • Arbeidsfysiotherapeut

Punten en punteneis

KRF NL bestaat uit twee delen: het Vakinhoudelijk Deel en het Beroepsgerelateerd Deel. Voor elk deel behaal je punten.

1. Het vakinhoudelijk Deel
Het Vakinhoudelijk Deel maakt deel uit van zowel het Basisregister Algemeen Fysiotherapeut als van de Deel- en Aantekeningenregisters. Voor het Vakinhoudelijk Deel tellen alleen vakinhoudelijk geaccrediteerde (scholings)punten mee. 

2. Beroepsgerelateerd Deel
Het Beroepsgerelateerd Deel biedt geregistreerde fysiotherapeuten de mogelijkheid zich in brede zin te ontwikkelen door deelname aan:

 • Beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie KRF NL.
 • Scholingsactiviteiten geaccrediteerd door andere beroepsorganisaties
 • Scholingsactiviteiten geplaatst op de lijst met veel voorkomende activiteiten
 • Overige activiteiten die een aantoonbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van tenminste één van de fysiotherapeutische competenties o.b.v. zelfwaardering.

Punten voor het Vakinhoudelijk Deel kun je verplaatsen naar het Beroepsgerelateerd Deel.

Registratie wijzigen of opzeggen
Wil je jouw registratie in KRF NL opzeggen of je opgeven voor een deel- of aantekeningenregister? Wijzigen kan op MijnKNGF.nl. Ga naar MijnKNGF.nl en wijzig je registratie.

Heb je een vraag?
Neem contact op met de registeradministratie via register@kngf.nl of bel 033-467 29 29.