voorzitter-college-web.jpg
21 juli 2021

Nieuws over KRF NL

Het laatste nieuws over en van KRF NL

Per ingang van 17 oktober 2022 één gezamenlijk accreditatiebureau

De samenwerking tussen de SKF en het KNGF heeft geresulteerd in één gezamenlijk accreditatiebureau onder het dak van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Vanaf 17 oktober 2022 is er één accreditatieportaal voor alle scholingsaanbieders binnen de applicatie PE-online. Met de komst van dit gezamenlijk accreditatiebureau wordt het accreditatieproces vereenvoudigd.

Direct naar Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Een nieuw begin met nieuw beleid!
Vanaf 17 oktober zal tevens het nieuwe accreditatiebeleid in gaan met nieuwe tarieven en standaardvoorwaarden. Het beleid, de tarieven en voorwaarden van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie vindt u hier.

Met het inwerking treden van het nieuwe accreditatiebeleid met daarbij behorende tarieven en standaardvoorwaarden, komen het voormalige accreditatiebeleid van SKF en KRF NL te vervallen.

Wat betekent dat voor u als scholingsaanbieder?

Wilt u weten wat dat voor u als scholingsaanbieder betekent? Lees dan onze FAQ pagina.

Met ingang van 1 september 2021 verandert het masterbeleid van KRF NL

Vrijstelling wordt puntentoekenning
De belangrijkste wijziging in het nieuwe masterbeleid is dat de vrijstelling tijdens het volgen van een masteropleiding vervalt. Het verstrekken van deze vrijstelling nam soms twee registratie-periodes in beslag en dat strookt niet met ons idee over het kwaliteitsbeleid. Voortaan werken we met een puntentoekenning.

Voor vakinhoudelijk masters en beroepsgerelateerde masters geldt vanaf 1 september 2021:  

  • Elk studiejaar worden 24 punten (naar rato 2 punten per maand) toegekend. 
  • Na het afronden van je master-studie en overleggen van het diploma ontvang je vervolgens een eenmalige diploma-bonus van 50 punten. 

Overgangsregeling
Voor masters die vóór 1 september 2021 een vrijstelling of vakinhoudelijke punten opleverden en over de jaargrens heengaan blijft de huidige vrijstelling en puntentoekenning bestaan:

  • De nieuwe regeling geldt alleen voor alle nieuwe master-aanvragen, vanaf 1 september 2021.
  • Als startdatum van de registratie geldt de datum waarop je begint met de master. Alle geregistreerde fysiotherapeuten die vanaf 1 september 2021 met een masteropleiding beginnen, hebben toegang tot deze nieuwe regeling.

Als je eerder al een aanvraag voor een vrijstelling indiende omdat je een master volgt behoud je de toen toegekende vrijstelling. Met andere woorden: de goedgekeurde aanvraag blijft geldig tijdens de hele registratieperiode 2020 - 2025.

 

Regelgeving verruimd tegemoetkoming KRF NL herregistratie-eis als gevolg van COVID-19  

22 december 2020. Maandag 7 december heeft het College KRF NL besloten tot een integrale coulanceregeling voor alle KRF NL geregistreerde fysiotherapeuten waarvan de registratie verloopt op 31 december 2024 . De regeling houdt in dat er op de herregistratie-eis van deskundigheidsbevordering integraal 20% coulance wordt toegepast. Deze coulanceregeling geldt voor het basisregister, het deel- en aantekeningenregister. 

Met het besluit komt het College KRF NL tegemoet aan de (vele) verzoeken van fysiotherapeuten die als gevolg van COVID-19 niet aan de initieel vereiste punten kunnen komen. Bovendien past de regeling bij de besluitvorming van andere registers in de zorg, waaronder die van de medisch specialisten. De werkervaringseis blijft onverminderd overeind. Deze afbeelding is een weergave van de regeling: 

‘Voor mijn collega’s ben ik een wandelende Wikipedia’

28 oktober 2020. KRF NL is mensenwerk. Maar wie zijn de mensen die dit kwaliteitsregister mogelijk maken? In de KRF Krant stellen wij ze graag aan je voor. In deze editie maak je kennis met Angelique Snabel (50), senior medewerker administratie KRF NL. Lees het interview verder

Corona maatregelen voor scholingsaanbieders

6 oktober 2020. Het College KRF NL heeft op 5 oktober 2020 besloten om onderstaande maatregel voort te zetten tot 1 juli 2021. 
Naar aanleiding van de uitbraak van het Corona-virus heeft het College KRF NL de maatregel genomen dat voor reeds geaccrediteerde scholing de mogelijkheid bestaat om de scholingsactiviteit (mits aan de voorwaarden wordt voldaan) om te zetten naar een online versie. De looptijd van de reeds afgegeven accreditatie is hierbij ook voor de online scholing van toepassing. 

De voorwaarden voor omzetting van reeds geaccrediteerde scholing zijn:
•    Accreditatiepunten die al ontvangen zijn voor Vakinhoudelijke scholing kunnen geregistreerd worden bij het omzetten naar een online-scholing, mits het programma met leerdoelen en resultaatgebieden onverminderd overeind blijft. De activiteit mag inhoudelijk niet wijzigen, slechts de vorm wijzigt. Indien leerdoelen en/of resultaatgebieden niet volledig overeind blijven vanwege de vorm, worden punten geregistreerd in het Beroepsgerelateerde Deel.
•    De A-synchrone online-scholing dient een vorm van toetsing te bevatten.
(A-synchroon: niet live te volgen, de inhoud kan op ieder moment individueel doorlopen worden. Synchroon: via een online live verbinding wordt met elkaar het leerproces doorlopen)
•    Punten ontvangen voor het Beroepsgerelateerde Deel kunnen geregistreerd worden bij het omzetten naar een online scholing, mits de leerdoelen en resultaatgebieden overeind blijven.

Het verzoek voor omzetting naar een online variant mag gestuurd worden naar [email protected] Wij ontvangen graag een link naar de online versie van de scholing om te kunnen beoordelen of de genoemde leerdoelen met de online lesvorm overeind blijven.

Daarnaast heeft het College KRF NL de maatregel genomen dat de looptijd van de reeds afgegeven accreditatie in de periode van 1-11-2019 tot 1-7-2020 wordt verlengd met 1 jaar. Dit geldt eveneens voor een reeds afgegeven verlenging-accreditatie. 

Alle informatie over het Coronavirus verzamelt het KNGF op een informatiepagina op deze website.

Veranderingen in het accreditatieproces

13/8/2020

Veranderingen in het accreditatieproces

Het College KRF NL heeft besloten om alle accreditaties die in de periode van 1 november 2019 tot 1 juli 2020 zijn verstrekt automatisch met 1 jaar te verlengen. Alle verlengingen van accreditaties die zijn ingegaan in de periode van 1 november 2019 tot 1 juli 2020 worden eveneens met 1 jaar verlengd. De reden hiervan is dat door corona alle scholingen stil kwamen te liggen. Deze automatische verlengingen zullen wij voor 1 september 2020 realiseren.  
 
Om scholingsaanbieders meer ruimte en rust te geven in het accreditatieproces heeft het College KRF NL de termijn voor accreditatie aanvragen opgerekt naar 12 maanden. Vanaf 1 juli 2020 kan een accreditatie 12 maanden tot minimaal 6 weken voorafgaand aan een bijeenkomst aangevraagd worden, alle informatie de accreditatie vind je hier