dia1.jpg
15 april 2021

Mensenwerk. De KRF Krant

De ethiekcommissie. Interview met Elon van Overmeeren en Jorieke Fennis.

KRF NL is mensenwerk. Maar wie zijn de mensen die dit kwaliteitsregister mogelijk maken? In deze nieuwsbrief stellen wij ze graag aan je voor. Deze keer: de ethiekcommissie van het KNGF. Elon van Overmeeren was ambtelijk secretaris van de ethiekcommissie, Jorieke Fennis neemt het dit jaar van hem over.

Wat is de ethiekcommissie?
De ethiekcommissie is de commissie die binnen het KNGF de beroepsethiek vastlegt, in de vorm van de beroepscode. De beroepscode is het belangrijkste document van de commissie. De beroepscode is eigenlijk de leidraad die dient voor het professioneel therapeutisch handelen in de dagelijkse praktijk, voor het fysiotherapeutisch onderwijs en bij (tucht)rechtspraak. De commissie bestaat uit vier enthousiaste leden en een voorzitter. Zij komen een aantal keer per jaar samen om te kijken naar de ethiek in de fysiotherapie, het KNGF-bestuur te adviseren en om te kijken of de beroepscode aangepast moet worden aan de ontwikkelingen van dat moment. De commissie beheert de beroepscode, beschouwt en actualiseert.

De ethiekcommissie legt de regels vast in brede zin. Maar nuances zijn ook nodig. Bijvoorbeeld door corona. Als je alles digitaal doet, hoe start je dan een behandelrelatie met een patiënt? Heeft de digitale manier van werken invloed op de inhoud van de beroepscode of is het nodig om een aanpassing te doen?

Kun je een leidraad veranderen?
Zeker. De inhoud van de beroepscode kan veranderd worden, via de ALV. Wij adviseren het bestuur over een verandering, de ALV beslist.

Wanneer krijg je als KRF NL-geregistreerde te maken met de ethiekcommissie?
Ons doel is dat je de beroepscode kent als fysiotherapeut. Want daarin staan ‘de normen en waarden van de fysiotherapie’. Elke KRF NL-geregistreerde committeert zich aan de gedragscode. Bij twijfel is het een instrument dat je helpt. Je kunt kijken wat de code voorschrijft om te doen. Als je handelt in strijd met de beroepscode, dan kan daar een zaak uit voortkomen. Dat is geen taak van de ethiekcommissie, maar van de Commissie van Toezicht Fysiotherapie of de inspectie.

Waar werkte jij de afgelopen tijd aan, Elon?
Tijdens de ALV in het najaar van 2019 werd de nieuwe, compacte, versie van de beroepscode (voorheen beroepsethiek en gedragsregels) vastgesteld. Daar zijn we trots op, alles staat erin en toch is het een beknopt document. Tegelijkertijd letten we goed op de context, is alles nog duidelijk genoeg? Nu willen we het document meer onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld tijdens de basisopleiding Fysiotherapie. We willen dat het een voorbeeld wordt van hoe fysiotherapeuten handelen.  

En Jorieke, wat ga jij nu doen?
Ik ga samen met andere nieuwe leden en een nieuwe voorzitter aan de slag met beschouwing en de visie. Daarnaast willen we leden én de vereniging actiever betrekken bij ons werk. Er samen voor zorgen dat de juiste stukken bij de commissie komen. En ervoor zorgen dat de commissie op de juiste manier gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Ik wil het document prominenter in beeld brengen, buiten en binnen het KNGF. Dat doe ik samen met de commissie, die bestaat uit fysiotherapeuten die elk een eigen aandachtsgebied vertegenwoordigen. Die verstand hebben van filosofie en natuurlijk ethiek.

En wat is ethiek dan eigenlijk?
Voor een antwoord op die vraag verwijzen we je naar de beroepscode!

De ethiekcommissie bestaat uit Natasja Haneveer (voorzitter), Frank Klomp, Eduard Hoogeland, Marije Bunskoek en Jose van Esch - Smeenge. Meer informatie vind je op onze website

Elon van Overmeeren is senior beleidsmedewerker bij het KNGF. En bovendien fysiotherapeut en klinisch epidemioloog. Hij werkt drie jaar bij het KNGF en werkt met name aan de wetenschap binnen de fysiotherapie. Het KNGF slaat een brug tussen wetenschap en praktijk: door onderzoeksvragen op te halen, onderzoek te financieren, te participeren in onderzoek, (resultaten uit) onderzoek onder de aandacht van fysiotherapeuten te brengen en door de kansen voor fysiotherapeuten op een carrière in het wetenschappelijk fysiotherapeutisch onderzoek te verbeteren. 

Jorieke Fennis werkt sinds maart bij het KNGF. Ze is oorspronkelijk fysiotherapeut en is, na omzwervingen over de wereld en de overstap naar beleid, nu weer terug bij de oorsprong van fysiotherapie in Nederland. Ze werkt, naast de ethiekcommissie, aan het beheer en de borging van de kwaliteit en deskundigheid van de fysiotherapeut als beroepsgroep. Dit doet ze door te werken aan de beroepsstandaarden en het ontwikkelen van instrumenten die bijdragen aan de professionele ontwikkeling van fysiotherapeuten, zoals IOF en intervisie.