kngf_krfcampagnemiddelen_twitterpost_1200x675_1.jpg
18 november 2020

Governance

KRF NL bestaat uit verschillende commissies, het College KRF NL en bureau KRF NL.

KRF NL bestaat uit verschillende commissies. Commissies waarin collega's samen werken aan de kwaliteit van fysiotherapie. Zo staan we voorop door kwaliteit en midden in de zorg. Het College KRF NL is het beleidsbepalende orgaan. Op deze pagina lees je meer over de commissies en vind je de brondocumenten van KRF NL.

Het College KRF NL

Het College KRF NL is het beleidsbepalende orgaan van KRF NL. Het college bestaat uit vijf leden.

Het College KRF NL is verantwoordelijk voor het in stand houden van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL. Door bijvoorbeeld het beheer van het Beleidsdocument KRF NL en door de eindverantwoordelijkheid voor accreditatie en dispensatie. Het College KRF NL wordt ondersteund door de verschillende commissies.

Accreditatiecommissie

De Accreditatiecommissie heeft als taak:

 • Toetsen of de door een scholingsaanbieder aangeboden scholingsactiviteit voldoet aan:
  •  De criteria gesteld voor accreditatie van een vakinhoudelijke of beroepsgerelateerde scholingsactiviteit
  • Het bij een positieve beoordeling van de betreffende scholingsactiviteit toekennen van het aantal bijbehorende accreditatiepunten.
 • Binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar doet de Accreditatiecommissie aan het College KRF NL verslag van haar werkzaamheden van het afgelopen jaar. 

Leden Accreditatiecommissie
Leden van de accreditatiecommissie zijn niet direct benaderbaar. Alle vragen over accreditatie gaan via accreditatie@kngf.nl of bureaukrf@kngf.nl.

Dr. R.J. Achttien, Basisregister Algemeen Fysiotherapeut
K. Alberts, MMT, Orofaciaal Fysiotherapeut
N.D.M van Bergen, MMT, Sportfysiotherapeut
C. Brak, MSc, Oedeemfysiotherapeut
R. van den Brink, MMT, Onderwijskundig lid
M. Hage, MSc, Bekkenfysiotherapeut
D. den Hollander, MSc, Psychosomatisch Fysiotherapeut
Dr. L.D. Jelsma, Kinderfysiotherapeut
B. Knijff, MSc, Geriatriefysiotherapeut
R. Kok, MSc, Psychosomatisch Fysiotherapeut
M.M. van Lierop, MMT, Manueeltherapeut 
A.M. Lutgert-Boomsma, MSc, Arbeidsfysiotherapeut
M. Mans, MSc, Oncologiefysiotherapeut
Drs. M.H.A. Vanderlinden, Kinderfysiotherapeut
I. Wassenberg, MSc, Basisregister Algemeen Fysiotherapeut
Dr. A.T.M. van de Water, Onderwijskundig lid 

Heb je een vraag hebben over jouw accreditatie? Neem dan contact op met accreditatie@kngf.nl of bureaukrf@kngf.nl.

Beroepscommissie Registratie en Accreditatie

De Beroepscommissie Registratie en Accreditatie behandelt beroepszaken van fysiotherapeuten en scholingsaanbieders over registratie of accreditatie. De beroepscommissie bestaat uit twee kamers, de Kamer Registratie en de Kamer Accreditatie.

 • De Kamer Registratie van de Beroepscommissie Registratie en Accreditatie KRF NL beslist in beroepszaken van fysiotherapeuten waarvan de registratie of herregistratie in het KRF NL door het uitvoeringsorgaan is geweigerd of stopgezet.
 • De Kamer Accreditatie van de Beroepscommissie Registratie en Accreditatie KRF NL beslist in heroverwegingsverzoeken.


Leden Beroepscommissie Kamer Registratie
Mr. Martijn Versantvoort (voorzitter)
Chris de Jong 
Lonneke Willemstein

Leden Beroepscommissie Kamer Accreditatie
Mr. Jurriane Rendering (voorzitter)
Anita van Alphen
Annelies Simons
Caroline Tan
Hans Bloo
Helga van der Kooij
Marike Brouwer-Boonzaaijer
Maurice Duivenvoorde
Mieke Raadgers
Peter Viehoff
Ria van Dinteren
Wendy de Haan
 

Adviescommissie Algemeen

 • De Adviescommissie Algemeen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College KRF NL over het te voeren beleid binnen het KRF NL.

  De Adviescommissie Algemeen wordt door het College KRF NL geconsulteerd bij geplande wijzigingen in het beleidsdocument.

 • De Adviescommissie Algemeen heeft als taak gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het College KRF NL over het te voeren beleid binnen KRF NL.
 • Binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar doet de Adviescommissie Algemeen aan het College KRF NL verslag van haar werkzaamheden van het afgelopen jaar.

Adviescommissie beroepsinhoudelijke verenigingen (BI's)

De Adviescommissie BI’s wordt door het College KRF NL geconsulteerd bij geplande wijzigingen in het beleidsdocument.

 • De Adviescommissie BI’s heeft als taak gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het College KRF NL over het te voeren beleid binnen KRF NL.
 • Binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar doet de Adviescommissie BI’s aan het College KRF NL verslag van haar werkzaamheden van het afgelopen jaar.

Leden Adviescommissie BI's
Arwen Koelman-Smit NFP
Bart van de Wiel NVFS
Erik Gielen NVFVG
Renske van Hooijdonk NVOF
Jacqueline Nuysink NVFK
Linda van Heusden-Scholtalbers NVZF
Mariette Jansen VHVL
Nienke de Vries NVFG
Petra Gielink NVFL
Ragna van der Giessen NVRF
Sandra Jorna-Lakke NVMT
Tine van den Bos NVFB
Yvonne de Leeuw NVBF
Lotte Kunst – NVFG
Renske van Hooijdonk - NVOF