kngf---selectie---lr--006--mcklin-fotografie.jpg
19 augustus 2020

Klinimetrie

Onder klinimetrie worden meetinstrumenten (zoals vragenlijsten, observatie en performance testen) verstaan die als diagnostisch, prognostisch of evaluatief middel ten dienste staan van de fysiotherapeut.

Klinimetrie kan ingezet worden om gedeelde besluitvorming (shared decision making) tussen fysiotherapeut en patiënt te faciliteren en bij te dragen aan de transparantie van het fysiotherapeutisch handelen.

Klinimetrie

Het KNGF stimuleert het gebruik van klinimetrie en streeft naar een optimale implementatie van de klinimetrie binnen de fysiotherapie. Alle aanbevolen meetinstrumenten die in de evidence based producten (EBP’s) van het KNGF (bijvoorbeeld de richtlijnen) staan beschreven, zijn te vinden op de website die het KNGF in samenwerking met o.a. Zuyd Hogeschool heeft opgericht. Deze database is toegankelijk via www.meetinstrumentenzorg.nl

In vrijwel alle EBP’s worden tal van meetinstrumenten aanbevolen. Soms is dit aantal echter dusdanig groot dat het de praktische toepasbaarheid voor de fysiotherapeut beperkt. Om te kunnen komen tot een gestandaardiseerde selectiemethode van meetinstrumenten, is het Raamwerk Klinimetrie ontwikkeld gebaseerd op het boek Meten in de praktijk. In de periode 2014-2016 is dit raamwerk toegepast op alle bestaande KNGF-richtlijnen. Het Raamwerk Klinimetrie beschrijft acht stappen om te komen tot de selectie van het meest geschikte meetinstrument voor jouw specifieke patiënt en is daarmee vooral een middel om het klinisch redeneren te ondersteunen,. Het stappenplan is weergegeven in een factsheet.

Naast het kunnen toepassen van het raamwerk in de klinische praktijk, kan het raamwerk ook voor onderwijs- of onderzoeksdoeleinden gebruikt worden. In 2018 is er door Zuyd Hogeschool in samenwerking met onderwijsinstellingen en het KNGF materiaal ontwikkeld om de implementatie van het Raamwerk Klinimetrie in het onderwijs te ondersteunen. Dit materiaal bestaat uit twee kennisclips en een ‘handreiking onderwijsmateriaal raamwerk klinimetrie’. De kennisclips geven inzicht in de achtergrond en inhoud van het raamwerk klinimetrie (clip 1) en de praktische toepasbaarheid van het raamwerk in de praktijk, inzichtelijk gemaakt door middel van een casus (clip 2). De handreiking onderwijsmateriaal biedt ondersteunend onderwijsmateriaal wat onderwijsinstellingen kunnen gebruiken om het raamwerk klinimetrie in het onderwijs te dissemineren en implementeren. Dit ondersteunend materiaal bestaat uit:

  1. een beschrijving van de competenties die de fysiotherapeut zou moeten beheersen in relatie tot het selecteren van meetinstrumenten en gebruiken van meetresultaten,
  2. overall leeruitkomsten en een leerdoelenmatrix in relatie tot het selecteren en gebruiken van meetinstrumenten (met bijbehorende competentie-indicatoren en denkniveau (volgens de Bloom taxonomie)) en
  3. opgaven gebaseerd op drie casuïstieken.

De kennisclips zijn openbaar en kunnen op deze website bekeken worden. Het onderwijsmateriaal is zoveel mogelijk gedeeld met fysiotherapieopleidingen in Nederland, zodat zij dit zelf in het onderwijs kunnen implementeren. Mocht u hierover meer willen weten, neem dan contact op met Esther Bols (esther.bols@zuyd.nl) .