kngf---selectie---lr--019--mcklin-fotografie.jpg
19 augustus 2020

Intervisie met modules

Intervisie met modules biedt een handvat voor het ontwikkelen van je fysiotherapeutisch handelen.

Intervisie is vormgegeven aan de hand van modules met een eigen thema, een thema dat richting geeft aan de bijeenkomsten. Elke module bestaat uit twee bijeenkomsten met voorbereidende opdrachten. Het gehele proces wordt begeleid door een onafhankelijke intervisiecoach, die geregistreerd staat bij het KNGF.

De modules helpen je bij het reflecteren: tijdens en voor de intervisie sessies. Tijdens intervisie staat steeds de leervraag van een deelnemer centraal. Bij intervisie met modules is er vooral aandacht voor de deelaspecten van fysiotherapeutisch handelen.

De modules zijn vormgegeven in handleidingen. De handleidingen zijn ontwikkeld in samenwerking met de wetenschappelijke partner IQ healthcare. Deze handleiding vind je in Compass.

De modules

Module Communicatie

De module communicatie gaat over het bevorderen van de kwaliteit van de communicatie tussen de cliënt, zijn naasten en de fysiotherapeut. Je maakt in deze intervisiemodule gebruik van een zelfgemaakt opname tussen jou en je patiënt of je voert een schaduwopdracht uit. De analyse van de communicatie Helpt je reflecteren op jouw manier van communiceren als fysiotherapeut. Het kan je inzicht geven in de cliëntgerichtheid en effectiviteit van jouw communicatie. Wil je meer weten? Kijk hier.  

Module Dossiervoering

De module dossiervoering geeft inzicht in de kwaliteit van de dossiervoering en het methodisch handelen van een fysiotherapeut. Je kiest zelf het dossier waar je op wilt reflecteren. Zo krijg je inzicht in de belangrijke onderdelen van dossiervoering die de kwaliteit van de zorg beïnvloeden. Wil je meer weten? Kijk hier

Module Proces- en uitkomstmaten

Tijdens de module proces- en uitkomstmaten gebruik je data om je leervraag te beantwoorden. Aan de hand van je vraag verken je hoe je beschikbare informatie, uit bronnen zoals je EPD, het LDF-dashboard of andere databases, kunt gebruiken in het beantwoorden van je vraag. Dit doe je door het maken en uitvoeren van een zoekplan. Het zoeken, vastleggen, analyseren en interpreteren van gegevens speelt een belangrijke rol. Wil je meer weten? Kijk hier.

Module Klinisch redeneren

De module klinisch redeneren geeft inzicht in het proces van gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren om gezondheidsproblemen in de klinische praktijk te begrijpen en op te lossen. Voor deze module formuleer je een leervraag aan de hand van een dilemma dat je ervaart in de praktijk met één van je patiënten.  Klinisch redeneren is zowel een impliciet proces (niet bewust, moeilijk uit te leggen) als een expliciet proces (bewust, goed uit te leggen). Soms ondersteunt wetenschappelijk bewijs de beste oplossing van een fysiotherapeutisch probleem. Maar het bewijs is niet altijd voorhanden, je bent er wellicht niet mee bekend of de context voor toepassing van dat bewijs is niet geschikt. Dit bespreek je met je groep aan de hand van je eigen leervraag en casus. 

Klinisch redeneren bij Perifeer arterieel vaatlijden is een variant van de module klinisch redeneren. Deze variant helpt je reflecteren op het behandelen en begeleiden van patienten met perifeer arterieel vaatlijden. Hiervoor bestaan specifieke kwaliteitsindicatoren die in de module worden gebruikt. Je kunt de module als voorbeeld gebruiken om met je intervisiegroep zelf ook specifieke indicatoren te benoemen bij een bepaalde cliëntcategorie. Wil je meer weten? Kijk hier.  

Module interprofessioneel leren en samenwerken

De module interprofessioneel leren en samenwerken geeft ruimte voor intervisie met andere disciplines. De module helpt je om leervragen in een interprofessionele intervisiegroep te bespreken en om met elkaar te reflecteren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een reflectiemodel dat ondersteunt in het groepsproces. Je krijgt inzicht in dat wat er goed gaat bij interdisciplinaire samenwerking en welke punten aandacht verdienen. De module draagt bij aan het ontwikkelen van competenties op het gebied van interprofessioneel leren en samenwerken: als individu en als groep. Wil je meer weten? Kijk dan eerst even bij de veelgestelde vragen

Compass 

Bij intervisie met modules wordt voor, tijdens en na de intervisiebijeenkomsten gebruik gemaakt van Compass. Compass is een webapplicatie die door CompuSense Business Avionics B.V wordt beheerd. CompuSense is ISO-gecertificeerd; de applicatie voldoet aan de Information Security Management Standard conform ISO 27001. 

Je kunt in Compass je intervisiegroep en/of -coach vinden en je voorbereidingen en uitkomsten voor bijenkomsten vastleggen middels de vragenlijsten en upload mogelijkheden per module. Je logt in via https://kngf.exata.nl met je MijnKNGF gegevens.  

Praktische zaken 

Proces 

Een intervisiemodule bestaat de volgende onderdelen: 

  • Voorbereiding
  • Intervisie bijeenkomst 1
  • Voorbereiding
  • Intervisie bijeenkomst 2
  • Afronding

Schematisch ziet intervisie met modules er als volgt uit:

Tijdsinvestering & accreditatie  
Gemiddeld kost het volgen van een gehele intervisiemodule ongeveer 10 uur, waarvan +/- 5 uur voor de voorbereiding en +/- 5 uur  voor de fysieke bijeenkomst. Bij afronding van een volledige intervisiemodule (2 bijeenkomsten) ontvang je 10 accreditatiepunten in het beroepsgerelateerd deel van KRF NL.  

Begeleiding 
Intervisie met modules wordt begeleid door een intervisiecoach die bij het KNGF is geregistreerd. Meer informatie over intervisiecoaches vind je hier.  

Kosten 
Als intervisiegroep betaal je gezamenlijk de kosten van de intervisiecoach. Er zijn geen overige kosten verbonden aan het volgen van intervisie.  

Administratie  
De intervisiecoach houdt de registratie van de bijeenkomsten bij. Na elke intervisiebijeenkomst geeft de coach in Compass aan of de intervisiedeelnemers aanwezig waren en of zij actief hebben deelgenomen. Na afronding van de module (dus na twee bijeenkomsten) wordt de module afgesloten door de intervisiecoach en ontvang je accreditatiepunten. Als deelnemer heb je zelf de verantwoordelijkheid om te kijken of de coach dit tijdig en correct voor jou heeft ingevuld in Compass. Je ziet dit achter de tegel ‘mijn presentielijsten’. 

Heb je een vraag? 

Kijk dan op de pagina met veelgestelde vragen over intervisie.