kngf---selectie---lr--080--mcklin-fotografie.jpg
01 november 2020

GLI: programma's

Patiënten krijgen de GLI aangeboden als programma.

Wil je de GLI aanbieden, dan moet je één van de erkende programma's gebruiken. Alleen de erkende GLI-programma's worden vergoed vanuit de basisverzekering. Ze zijn getoetst door het Zorginstituut Nederland en het Centrum Gezond Leven van het RIVM. Er zijn nu vier erkende programma's, die allevier werken met licenties.

Erkende programma’s:

  • Beweegkuur: op deze website vind je meer informatie over de Beweegkuur.
  • Coaching op Leefstijl: op deze website vind je meer informatie over de Coaching op Leefstijl (CooL).
  • Samen Sportief in Beweging: op deze website vind je meer informatie over Samen Sportief in Beweging.
  • SLIMMER: op deze website vind je meer informatie over SLIMMER.

Elk van deze vier interventies is uniek. Elke interventie heeft zijn eigen structuur & verdeling van individuele- en groepsbijeenkomsten. CooL heeft als interventie bijvoorbeeld een heel open karakter en daarnaast staat de uitvoerder bij CooL twee jaar lang alleen voor de groep. De andere drie interventies zijn meer geprotocolleerd en worden uitgevoerd met een multidisciplinair team. De ervaring heeft geleerd dat het open karakter en de monodisciplinaire aanpak van CooL vooral werkt voor fysiotherapeut-leefstijlcoaches die zélf invulling willen geven aan de inhoud van het programma en die de voorkeur eraan geven om leefstijl breed en coachend te benaderen. De verkorte opleiding tot fysiotherapeut-leefstijlcoach kan dan minder passend zijn. Ook de licentieovereenkomst die je aangaat voor het mogen voeren van een interventie is op sommige onderdelen verschillend. Het is daarom belangrijk je van te voren in te lezen in de kenmerkende karakteristieken van de verschillende interventies. In dit document zie je een vergelijking tussen de vier interventies.