kngf---selectie---lr--090--mcklin-fotografie.jpg
01 november 2020

Gecombineerde LeefstijIinterventie (GLI)

De GLI is een interventie die zich richt op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering.

De GLI is een interventie die zich richt op: 

  • Het verminderen van de energie-inname (minder eten) 
  • Verhogen van de lichamelijke activiteit (meer bewegen)  
  • Toevoegen van op maat gemaakte psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering (ondersteuning bij gedragsverandering) 

De GLI wordt als programma ingekocht door zorgverzekeraars. 

Toename mensen met overgewicht en obesitas 
De afgelopen jaren is het aantal Nederlanders met overgewicht toegenomen. In 2017 had 48.7% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht (BMI>25 kg/m2). Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas (BMI>30 kg/m2) is dit andersom, er zijn meer vrouwen met obesitas dan mannen. Mensen met overgewicht en obesitas lopen allerlei gezondheidsrisico’s.  

Wat is het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico? 
Het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico geeft aan in welke mate het gezondheidsrisico verhoogd is. Deze maat wordt bepaald door BMI in combinatie met de aanwezigheid van risicofactoren voor bepaalde aandoeningen en/of co-morbiditeiten. De GLI is bestemd voor mensen vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico.

Voor wie is een GLI bedoeld?  
De GLI is voor mensen met een BMI hoger dan of gelijk aan 25 gecombineerd met een co-morbiditeit of mensen met een BMI hoger dan of gelijk aan 30. Dit zijn mensen met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) of hoger volgens de indicatiecriteria uit de NGH-richtlijn Obesitas en De zorgstandaard Obesitas. Het gaat hier om ongeveer 4 miljoen Nederlanders.   

Beleidsdocumenten GLI 
Sinds 1 januari 2019 maakt de GLI deel uit van de basisverzekering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut Nederland hebben hiervoor de kaders opgesteld. Via onderstaande links is uitgebreide informatie te vinden over de GLI, waaronder informatie over de prestatiebeschrijving en het maximumtarief. 

Algemene informatie 
Standpunt gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht en obesitas 

Informatie 2021:
Regeling gecombineerde leefstijlinterventie - BR/REG-21137
Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie
Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie 2021 

Informatie 2020:
Gecombineerde leefstijlinterventie - BR/REG-20129
Regeling gecombineerde leefstijlinterventie - NR/REG-2012
Prestatie- en tariefbeschikking gecombineerde leefstijlinterventie 2020 TB/REG-20618-01

Hoe werkt de GLI in de praktijk? 
De GLI is sinds januari 2019 onderdeel van het basispakket. De huisarts verwijst cliënten door voor een GLI. Een GLI kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten. Om een GLI aan te mogen bieden moet de aanbieder voldoen aan specifieke voorwaarden.