18 oktober 2019

FysioPraxis oktober 2019

In deze uitgave onder andere: een fotoreportage van UMC Utrecht in Beweging, het structureren van het klinisch redeneerproces van fysiotherapeuten bij het opstellen van een oefenprogramma voor een patiënt met een indexziekte én comorbiditeit, de impact van de medische behandeling voor de arm- en schouderfunctie bij borstkanker, onderzoek over de verschillende aspecten van bruxisme en een ethisch vraagstuk over de ‘waarheid’ delen met de advocaat, of geheimhouding betrachten om zo het vertrouwen van cliënte niet te beschamen? In het hart van FysioPraxis vind je het katern over de Dag van de Fysiotherapeut.

Lees FysioPraxis online (alleen voor leden)

Deze informatie is alleen voor leden van het KNGF beschikbaar.