22 november 2019

FysioPraxis november 2019

Bij patiënten met chronische lage rugpijn (LRP) kijken we meer naar psychosociale factoren dan naar de rug zelf. Paul van der Meer betoogt waarom de rug ook aandacht verdient. Kennis over fysiotherapeutische interventie in de eerste drie maanden na een beroerte is belangrijk, omdat in deze periode mogelijk veel winst op het gebied van loopvaardigheid te behalen valt. De effectiviteit van taakgeoriënteerde circuitgroepstraining (CGT) bij het verbeteren van het lopen in de vroege revalidatiefase is onderzocht. Daarnaast ook aandacht voor de relatie tussen valangst, fysieke capaciteit en de mate van bewegen bij thuiswonende senioren ouder dan 65 jaar met één of meer chronische aandoeningen. In de rubriek ‘Patiënt in beeld’ het verhaal van Geert, die een hartrevalidatietraject volgt. Hij moet binnenkort een galblaasoperatie ondergaan, en traint om fitter de operatie in te gaan, én om zijn werk goed te kunnen doen. “Het is mij duidelijk geworden dat bewegen essentieel is voor mijn gezondheid en functioneren!”

Lees FysioPraxis online (alleen voor leden)