19 april 2019

FysioPraxis april 2019

Dit themanummer toont aan dat orofaciale fysiotherapie een belangrijke en indrukwekkende discipline is. Tandarts-gnatholoog prof. dr. Frank Lobbezoo vertelt over de samenwerking met de orofaciaal fysiotherapeut, net als KNO-arts Hubert Faber in de bijdrage van de NVOF (Specialistenkatern). De rol van de orofaciaal fysiotherapeut wordt verder uitgelicht in artikelen over hoofdpijn en temporomandibulaire disfunctie, reconstructieve chirurgie bij aangezichtsverlamming, duizeligheidsklachten, de fysiologie van het kauwen, de alloplastische TMG-prothese, en de relatie tussen psychosociale factoren en problemen in het hoofd-halsgebied. Dat de NVOF een belangrijke aanjager van dit alles is geweest, blijkt uit haar geschiedenis.

Lees FysioPraxis online (alleen voor leden)

Deze informatie is alleen voor leden van het KNGF beschikbaar.