20 april 2018

FysioPraxis april 2018

In deze uitgave van FysioPraxis komt (een deel) van het brede en uitdagende werkveld van de bedrijfs- en arbeidsfysiotherapie aan bod. Dit nummer bevat onder andere bijdragen over het meten van arbeidsuitkomsten, het meten van belastbaarheid, de Vragenlijst Arbeid en Re-integratie, lagerugpijn als reden voor ziekteverzuim, en sensortechnologie voor het monitoren van fysieke arbeidsbelasting. Plus een interview met Hidde van der Ploeg over lang en veel zitten, een overzicht van kenniscentra, een casus over arbeidsrevalidatie, een infographic van het arbo-curatieve veld en een quiz over werken met een knieprothese.

Lees FysioPraxis online (alleen voor leden) 

Deze informatie is alleen voor leden van het KNGF beschikbaar.