foto_nmdevries.jpg
28 juni 2022

Nienke de Vries

Nienke de Vries: "Ik vertegenwoordig vanuit de beroepsinhoudelijke verenigingen (NVFG en NVFK) de populaties kinderen en ouderen."

Wie is Nienke de Vries

  • Fysiotherapeut en bewegingswetenschapper
  • Onderzoeker, afdeling neurologie, Radboudumc in Nijmegen
  • Onderzoekslijn: niet-farmacologische interventies bij kwetsbare patiëntenpopulaties in het algemeen en de ziekte van Parkinson in het bijzonder; het aanbieden van zorg zo dicht mogelijk bij huis; de inzet van innovatieve technologie om de zorg persoonsgerichter, doelmatiger en toegankelijker te maken.
  • Voorheen bestuurslid & Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG)
  • Gastdocent en examinator voor diverse (fysiotherapie) opleidingen
  • Voorzitter schrijfgroep beroepscompetentieprofiel geriatriefysiotherapeut
  • Redacteur en auteur van het boek: ‘Geriatrie in de Fysiotherapie en Kinesitherapie’
  • Bijdrager aan diverse fysiotherapeutische en multidisciplinaire richtlijnen

Waarom zit je in het Consilium?

Ik geloof in de kracht van de fysiotherapie. Ik ben overtuigd van de waarde van fysiotherapie voor iedere individuele patiënt en van het maatschappelijke belang. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik een fysiotherapeutische interventie (Coach2Move) voor kwetsbare ouderen ontwikkeld en geëvalueerd op effectiviteit en kosteneffectiviteit. Deze interventie bleek zowel effectief als kosteneffectief te zijn. Ik realiseer mij daardoor nog meer hoe belangrijk het is dat fysiotherapie een centrale rol heeft in de gezondheidszorg. Hier draag ik graag op verschillende manieren aan bij. Vanuit onderzoek, onderwijs, en bestuur.

Wat is jouw ambitie voor het Consilium?

Ik vertegenwoordig vanuit de beroepsinhoudelijke verenigingen (NVFG en NVFK) de populaties kinderen en ouderen. Belangrijke doelgroepen, met een aantal specifieke aandachtspunten. Ik zal me inzetten om deze doelgroepen en de erkende specialisaties kinderfysiotherapie en geriatriefysiotherapie onder de aandacht te brengen. Daarnaast liggen mijn persoonlijke expertise en passie ook in het algemeen op de gebieden; kwaliteit van de fysiotherapie, doelmatigheid, positionering, technologie en netwerken. Ik denk graag mee over de richting van het KNGF-beleid op deze onderwerpen.

Op welke onderwerpen kunnen leden jouw aanspreken?

Ik ben toegankelijk voor iedereen die een onderwerp onder de aandacht wil brengen.