mark-rietberg.png
01 september 2020

Marc Rietberg

Marc Rietberg: "Ik wil de beroepsgroep organisatorisch en inhoudelijk sterker maken."

Wat is je functie?

Paramedisch manager, onderzoeker, fysiotherapeut, afdeling Revalidatiegeneeskunde, MS centrum Amsterdam, Amsterdam UMC, VUmc. Voorzitter MS Netwerk Groot Amsterdam, Voorzitter Fysiotherapie Universitair Medische Centra (Fumc)

Wat doe je?

Voor wat betreft de inhoudelijke ontwikkeling van ons vak richt ik me op het begrijpen van waarom we dingen (moeten) doen. Ik vind het belangrijk dit uit te kunnen leggen wanneer er om wordt gevraagd. Concreet doe ik dit door het uitvoeren van de combinatie van (multidisciplinaire zorg), onderzoek en onderwijs op het gebied van de diagnosegroep Multiple Sclerosis. In mijn managementtaken zijn “Rapport 2020, en ‘De juiste zorg op de juiste plek’ bepalende rapporten bij het maken van visie en beleid. Thema’s hierbij zijn onder andere het opschonen ziekenhuispoli’s voor eerstelijnszorg en netwerkvorming die fysiotherapeuten met elkaar maar ook met andere disciplines verbind. Het zo optimaal mogelijk adapteren aan het veranderend landschap is mijn uitdaging.

Consilium, waarom?

Vanuit enkele BI’s is me gevraagd of ze me mochten voordragen voor het Consilium. Mijn antwoord was direct ‘ja’. In een eerder ronde had ik hier al over nagedacht, maar was te laat met reageren. Nu kreeg ik een tweede kans. Het lijkt me een uitgelezen mogelijkheid om mijn kennis op thema’s zoals boven beschreven en waar ik dagelijks mee bezig ben vanuit mijn verschillende functies te mogen gebruiken in een adviesrol.

Wat wil je bereiken met het Consilium?

Het zou mooi zijn te kunnen bijdragen aan een verdere verbinding van fysiotherapie over de verschillende lijnen van zorg met als doel de beroepsgroep organisatorisch en inhoudelijk sterker te maken. Met respect voor elkaars expertise en in samenhang met onze omgeving. Het motto hierbij: we doen het goed, maar het kan beter!