kees-visser-2.jpeg
01 september 2020

Kees Visser

Aandacht voor de algemeen fysiotherapeut, éénheid binnen de beroepsgroep en belangenbehartiging.

Wie is Kees Visser?

  • 66 jaar, nu niet meer werkzaam, woont in Rotterdam.

  • Meer dan 25 jaar ervaring als fysiotherapeut/praktijkeigenaar in 1e lijn.

  • Bestuurlijke ervaring binnen de fysiotherapie regionaal en landelijk.  

  • Gewerkt als zorginkoper voor zorgverzekeraars.

  • Op KNGF kantoor tot aan pensioen relatiebeheerder zorgverzekeraars.

  • In Consilium vooral aandacht voor algemeen fysiotherapeut, éénheid binnen de beroepsgroep, belangenbehartiging.

Waarom zit je in het Consilium?

Ik wil na mijn pensionering nog graag actief blijven. Mijn kennis en ervaring wil ik graaggebruiken en inzetten voor de beroepsgroep en het KNGF. Samen met de andere Consilium leden wil ik het bestuur van het KNGF kritisch, maar constructief ondersteunen met gevraagde en ongevraagde adviezen.

Wat is jouw ambitie voor het Consilium?

Het Consilium zou beter zichtbaar en vindbaar moeten zijn voor de leden. Op die manier kan het Consilium de wensen en ideeën van de leden beter vertalen in adviezen naarhet bestuur van het KNGF. Dit komt de verenigingsdemocratie ten goede

Ik wil graag een bijdrage leveren aan het vergroten van de éénheid in verscheidenheid binnen de beroepsgroep. Een heldere positionering van de algemeen fysiotherapeut en de gespecialiseerde fysiotherapeuten intern en extern kan voor meer duidelijkheid zorgen over nut en noodzaak van de fysiotherapie. Daardoor kan de belangenbehartiging worden versterkt en de éénheid worden vergroot.

Op welke onderwerpen kunnen leden jou aanspreken?

In principe ben ik aanspreekbaar op alle onderwerpen. Meer specifiek op algemene fysiotherapie, belangenbehartiging in algemeen en zorgverzekeraars in het bijzonder en op het functioneren van de verenigingsdemocratie.

Contact
E: keesenmirjam@gmail.com
T: 06-81413278