john-bos-2.jpeg.png
01 september 2020

John Bos

John Bos: "Gedreven door de alledaagse praktijk aangaande beroepsinhoud en kwaliteitsborging."

 

Wie is John Bos?

  • Praktiserend fysiotherapeut en manueeltherapeut in een Gezondheidscentrum

  • Docent bacheloropleiding fysiotherapie en masteropleiding manuele therapie aan de Hogeschool Rotterdam

  • Betrokken als inhoudelijk cursusleider en docent bij diverse cursussen binnen het themagebied Musculoskeletaal van het Nederlands Paramedisch Instituut

  • Voormalig hoofdredacteur van het Tijdschrift Manuele Therapie

  • Gedreven door de alledaagse praktijk aangaande beroepsinhoud en kwaliteitsborging

Waarom zit je in het Consilium?

Ik zit in het Consilium Fysiotherapie namens 7 Beroepsinhoudelijke Verenigingen. Vanuit een gemeenschappelijke fysiotherapeutische kernwaarde zoals deze beschreven is in het beroepsprofiel Fysiotherapie 2014 staan deze verenigingen ook voor een profilering van het specialistische domein zoals beschreven in hun eigen beroepsprofiel.  Ik ben trots om deze BI’s te mogen vertegenwoordigen bij hun beroepseigen koersbepaling naar een stevigere identiteitsvorming binnen het krachtenveld van het Nederlandse zorglandschap.

Wat is jouw ambitie voor het Consilium?

De vraag naar ‘wat is goede fysiotherapie? vraagt om een open debat over de grondbeginselen van fysiotherapie. Zodoende wordt helder wat de plaats is die de fysiotherapie in het toekomstige zorglandschap moet innemen en opeisen.

In het Consilium zal ik mijn steentje bijdragen door de fysiotherapeutische kernwaarde steeds te blijven verkondigen, zodat deze niet onder dreigt te sneeuwen in het politieke en economische krachtenveld van de gezondheidszorg.  

Ook zal ik mijn stem laten horen over de heersende strijd tussen praktijk en wetenschap. Ik zal pogen hier balans te houden tussen het unieke van de spreekkamerwerkelijkheid enerzijds en de noodzaak tot verwetenschappelijking en veralgemenisering anderzijds. 

Ik draag de fysiotherapie in zijn algemeenheid een warm hart toe en heb er alle vertrouwen in dat zij, als ook de fysiotherapeutische specialismen in het bijzonder, een stevigere positie zal verkrijgen in de Nederlandse gezondheidszorg.

Op welke onderwerpen kunnen leden jou aanspreken?

Leden kunnen mij uiteraard aanspreken op alle onderwerpen. Ik ben enorm gedreven door de alledaagse praktijk waarin kwaliteit van fysiotherapeutische hulp een kernissue is. Vragen over legitimiteit, identiteit, profilering en positionering van de fysiotherapie (en haar verbijzonderingen) hebben mijn interesse en aandacht. Visievorming en inhoudelijke strategiebepaling over de toekomstbestendigheid van de fysiotherapie is een actueel thema waar ik mijn deskundigheid zal inzetten.