always-on---derek--001--mcklin-fotografie---klein.jpg
28 april 2021

Algemene Ledenvergadering (ALV) 9 juni 2021

Op woensdag 9 juni vond de 286ste ALV van het KNGF plaats.

Vanwege de coronamaatregelen zal deze vergadering geheel digitaal verlopen. Je kunt digitaal vragen stellen en vanzelfsprekend kun je via een livestream meekijken en luisteren hoe het bestuur onderwerpen toelicht, eventuele vragen beantwoordt en welke besluiten worden genomen.

De ALV is voor alle leden van het KNGF toegankelijk. De livestream van de ALV start om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. 

Je kunt uiteraard vragen stellen over de agenda en de onderliggende stukken. Je kunt dat het best voorafgaand aan de vergadering doen door een e-mail te sturen aan bestuur@kngf.nl.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 

  1. Opening
  1. Ingekomen stukken en mededelingen
    Deze informatie is alleen voor leden van het KNGF beschikbaar.

Informatie (punt 6 en 6II op de agenda van de ALV) over Samenwerking met SKF. Dit stuk is openbaar geplaatst (niet alleen voor leden van het KNGF zichtbaar)

6. Samenwerking SKF-KNGF
Gevraagd besluit: accorderen van uitgangspunten en ambities zoals vastgelegd in de bestuurlijke afspraken en de op basis hiervan gepresenteerde uitwerking.
Toelichting bij samenwerking SKF - KNGF
Bijlage 1: Bestuurlijke afspraken SKF - KNGF
BIjlage 2: Voorgestelde uitwerking samenwerking SKF -KNGF

6-II - Samenwerking SKF-KNGF (Organisatie extra ALV)
Gevraagd besluit: Aan de leden wordt instemming gevraagd voor de planning van de extra ALV in september 2021, waarbij afgeweken wordt van de statutaire ALV termijn.
Bijlage 1: Toelichting bij Samenwerking SKF-KNGF (Organisatie extra ALV)