21 juli 2022

ALV 22 november 2022

Op woensdag 16 november vindt de 291ste ALV van het KNGF plaats.

Deze informatie is alleen voor leden van het KNGF beschikbaar.

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3Notulen van de ALV van het KNGF d.d. 15 juni 2022
Gevraagde besluit: vaststellen van de notulen
4. Stand van zaken actuele onderwerpen 

5 Rondvraag  

6. Sluiting