always-on---derek--001--mcklin-fotografie---klein.jpg
14 juni 2023

Algemene Ledenvergadering 14 juni 2023

Op woensdag 14 juni 2023 om 19.00 uur vindt de 293ste Algemene Ledenvergadering van het KNGF plaats.

Onderwerpen
In deze vergadering worden het jaarverslag en de jaarrekening 2022 voorgelegd, ter vaststelling door de stemgerechtigde leden. Daarnaast bespreken we een aantal actuele onderwerpen, zoals vermeld op de agenda.

Stemmen
In de periode van 31 mei tot en met de ALV op 14 juni kunnen leden met stemrecht hun stem uitbrengen. De stemming is gesloten.

De vergaderstukken: deze zijn alleen voor leden toegankelijk

Deze informatie is alleen voor leden van het KNGF beschikbaar.