always-on---derek--001--mcklin-fotografie---klein.jpg
25 mei 2023

Algemene Ledenvergadering 14 juni 2023

Op woensdag 14 juni 2023 om 19.00 uur vindt de 293ste Algemene Ledenvergadering van het KNGF plaats.

Onderwerpen
In deze vergadering worden het jaarverslag en de jaarrekening 2022 voorgelegd, ter vaststelling door de stemgerechtigde leden. Daarnaast bespreken we een aantal actuele onderwerpen, zoals vermeld op de agenda.

Stemmen
In de periode van 31 mei tot en met de ALV op 14 juni kunnen leden met stemrecht hun stem uitbrengen. Mocht je als stemgerechtigd lid nog geen mail hebben ontvangen, stuur dan een mail naar [email protected]
In het algemeen raden we jou aan om je stem tijdens de ALV uit te brengen nadat het onderwerp besproken is. 

Vergaderstukken: deze zijn alleen voor leden toegankelijk. 

Deze informatie is alleen voor leden van het KNGF beschikbaar.