kngf---selectie---lr--056--mcklin-fotografie.jpg
30 september 2020

KNGF Standpunt: Kostenbesparing in de zorg als gevolg van inzet fysiotherapie

Fysiotherapie heeft een centrale rol in het proces van herstel en vermindering bij veel chronische aandoeningen.

BMC onderzocht het effect van eerstelijns fysiotherapie bij patiënten die lijden aan problemen met het bewegingsstelsel (reumatoïde artritis en artrose, osteoporose, lage rugpijn), aandoeningen aan het hartvaatstelsel (gevolgen van een beroerte, hart- en slagaderaandoeningen), suikerziekte en aandoeningen aan de ademhalingswegen.

Centrale rol fysiotherapie

Het KNGF ziet in de resultaten van een in opdracht van KNGF gehouden BMC onderzoek een bevestiging van de centrale rol die fysiotherapie heeft in het proces van herstel en vermindering van klachten bij veel chronische aandoeningen. Het is daarom gewenst dat de beleidsbepalers in de zorg en zorgverzekeraars recht doen aan de positieve bijdrage van fysiotherapie en zorgen voor een goede en evenwichtige positie van fysiotherapie in basis- en aanvullende verzekering. Ook voor gemeenten zijn de resultaten volgens het KNGF relevant. Als zij in hun nieuwe zorgconcepten voorzien in een tijdige inzet van fysiotherapie, zijn ook daar kosten te besparen en de kwaliteit van leven voor -steeds langer thuis wonende- patiënten te verhogen.

Onderzoek en conclusies

In opdracht van het KNGF onderzocht BMC het effect van eerstelijns fysiotherapie bij patiënten die lijden aan problemen met het bewegingsstelsel (reumatoïde artritis en artrose, osteoporose, lage rugpijn), aandoeningen aan het hartvaatstelsel (gevolgen van een beroerte, hart- en slagaderaandoeningen), suikerziekte en aandoeningen aan de ademhalingswegen.
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • eerstelijns fysiotherapie bij patiënten met een chronische aandoening levert gemiddeld bijna 200 euro per patiënt op
  • de zorgconsumptie neemt af en de arbeidsproductiviteit neemt toe
  • de kwaliteit van leven van zowel de patiënt als zijn omgeving gaat vooruit

De geconstateerde besparingen op zorgconsumptie zijn voor een groot deel het gevolg van minder inzet van de tweede lijn. Er zijn onder andere minder consulten door specialisten en behandelingen in het ziekenhuis. In de eerste lijn wordt bespaard op huisartsconsulten en inzet van thuiszorg. Ook neemt het gebruik van medicatie af. Patiënten die zich op de arbeidsmarkt begeven, verzuimen minder en zijn productiever.

Negen verkenningen en vijf expertteams

Het onderzoek van BMC betrof een verkennende analyse, waarbij gebruik is gemaakt van vijf onafhankelijk van elkaar werkende expertteams. In deze teams zijn effecten gekwantificeerd op basis van zowel cijfers uit de literatuur als ervaringen en inschattingen. In een waarderingsmodel is een vertaling gemaakt naar vormen van kwaliteit van leven, zorgconsumptie en arbeidsproductiviteit, gebruikmakend van incidenties, fracties binnen de doelgroep en fasering in de tijd.