kngf_alwayson_websiteheader_v2-compressed.jpg
11 april 2022

Contributie- en prijzenoverzicht

CONTRIBUTIE OVERZICHT 2022

De facturen voor het KNGF lidmaatschap worden 20 april 2022 verstuurd. Een stuk later dan je van ons gewend bent. Vragen en antwoorden hiervoor vind je terug in de FAQ.  

In verband met het samengaan van SKF en KRF NL zal de factuur voor jouw registratie(s) waarschijnlijk in de zomer verstuurd worden. Je ontvangt hiervan bericht. 

 

CONTRIBUTIE OVERZICHT 2022 

KNGF LIDMAATSCHAPPEN*

BEDRAG P/M

BEDRAG P/J

Loondienst Meedoen

€ 15,-

€ 180,-
Loondienst Compleet

€ 25,-

€ 300,-
Vrijgevestigd Meedoen

€ 25,-

€ 300,-
Vrijgevestigd Compleet

€ 35,-

€ 420,-
Niet (in NL) werkzaam als fysiotherapeut

€ 7,50

€ 90,-
Belangstellend (geen BIG verplicht)

€ 7,50

€ 90,-
Praktijkmanager (geen BIG verplicht)

€ 30,-

€ 360,-
Student (geen BIG verplicht)

€ 2,-

€ 24,-

 

*Per 1-1-2022 vervalt de korting op de inschrijving in KRF NL voor KNGF-leden.

Wijzigingen lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt zonder opzegging op MijnKNGF vóór 1 december van enige kalenderjaar stilzwijgend met een jaar verlengd. Gedurende het jaar heb je de mogelijkheid om van een Meedoen-pakket over te stappen naar een Compleet-pakket. Bij ingang van het lidmaatschap in de loop van een jaar wordt de contributie pro rata berekend. Betaling in maandelijkse termijnen is alleen mogelijk middels automatische incasso. Dit geldt niet voor het student lidmaatschap (bedrag wordt per jaar betaald).

 

Korting voor afgestudeerde fysiotherapeuten
Fysiotherapeuten die binnen twee jaar na het behalen van hun diploma fysiotherapie lid worden van het KNGF, krijgen gedurende de eerste twee jaar van hun Meedoen of Compleet lidmaatschap 50% korting op de contributie.

 

PRIJZENOVERZICHT 2022

 

NIET-LEDEN

LEDEN MEEDOEN

LEDEN COMPLEET

KRF NL

prijs p/j

prijs p/j

prijs p/j

Inschrijven in basisregister

€ 240,-

€ 240,-

€ 240,-

Inschrijven in ieder volgend register

€ 60,-

€ 60,-

€ 60,-

Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeut

 

 

 

Deelname aan IOF

€ 150,-

€ 150,-

€ 20,-

Klachtenregeling en geschillencommissie Fysiotherapie

 

 

 

Deelname KNGF Klachtenregeling en geschillencommissie voor personen

€ 68,97

€ 68,97

gratis

Deelname KNGF Klachtenregeling en geschillencommissie voor instellingen fysiotherapeutische zorg

 € 181,50

€ 181,50*

€ 181,50*

Pakketten      
Onderzoekersnetwerk € 96,- gratis gratis

*Er kan geen korting bestaan, omdat de Klachtenregeling voor een zorginstelling wordt afgesloten en niet voor een individueel lid van het KNGF.

Aanvullend