kngf_alwayson_websiteheader_v2-compressed.jpg
30 december 2021

Contributie- en prijzenoverzicht

CONTRIBUTIE OVERZICHT 2022

Algemene mededeling:

De facturen voor het KNGF lidmaatschap en het KRF NL register worden later verstuurd dan je van ons gewend bent.

1) De contributietarieven zijn nog niet definitief vastgesteld voor 2022. Dit zal waarschijnlijk in april 2022 alsnog gebeuren. Nadat de contributie door de ALV is bekrachtigd, ontvang je de factuur voor jouw KNGF-lidmaatschap. Eventuele contributiewijzigingen worden met terugwerkende kracht verrekend. 

2) In verband met het samengaan van SKF en KRF NL zal de factuur voor jouw registratie(s) later dit jaar verstuurd worden. Je ontvangt hiervan bericht. De gewijzigde tarieven voor 2022 zijn definitief vastgesteld en vind je hieronder.

 

CONTRIBUTIE OVERZICHT 2021 

KNGF LIDMAATSCHAPPEN*

BEDRAG P/M

BEDRAG P/J

Loondienst Meedoen

€ 26,-

€ 312,-
Loondienst Compleet

€ 36,-

€ 432,-
Vrijgevestigd Meedoen

€ 35,-

€ 420,-
Vrijgevestigd Compleet

€ 45,-

€ 540,-
Niet (in NL) werkzaam als fysiotherapeut

€ 7,50

€ 90,-
Belangstellend (geen BIG verplicht)

€ 7,50

€ 90,-
Praktijkmanager (geen BIG verplicht)

€ 30,-

€ 360,-
Student (geen BIG verplicht)

€ 2,-

€ 24,-

 

*Per 1-1-2022 vervalt de korting op de inschrijving in KRF NL voor KNGF-leden. De contributie voor lidmaatschappen waarvan dit ledenvoordeel komt te vervallen, worden opnieuw vastgesteld op de eerstvolgende ALV in 2022 om de financiele consequenties onder aan de streep te minimaliseren. Tot die tijd worden geen facturen verstuurd.

 

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt zonder opzegging op MijnKNGF vóór 1 december van enige kalenderjaar stilzwijgend met een jaar verlengd. Gedurende het jaar heb je de mogelijkheid om van een Meedoen-pakket over te stappen naar een Compleet-pakket. Bij ingang van het lidmaatschap in de loop van een jaar wordt de contributie pro rata berekend. Betaling in maandelijkse termijnen is alleen mogelijk middels automatische incasso. Dit geldt niet voor het student lidmaatschap (bedrag wordt per jaar betaald).

 

Korting voor afgestudeerde fysiotherapeuten
Fysiotherapeuten die binnen twee jaar na het behalen van hun diploma fysiotherapie lid worden van het KNGF, krijgen gedurende de eerste twee jaar van hun Meedoen of Compleet lidmaatschap 50% korting op de contributie.

 

PRIJZENOVERZICHT 2022

 

NIET-LEDEN

LEDEN MEEDOEN

LEDEN COMPLEET

KRF NL

prijs p/j

prijs p/j

prijs p/j

Inschrijven in basisregister

€ 240,-

€ 240,-

€ 240,-

Inschrijven in ieder volgend register

€ 60,-

€ 60,-

€ 60,-

Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeut

 

 

 

Deelname aan IOF

€ 150,-

€ 150,-

€ 20,-

Klachtenregeling en geschillencommissie Fysiotherapie

 

 

 

Deelname KNGF Klachtenregeling en geschillencommissie voor personen

€ 68,97

€ 68,97

gratis

Deelname KNGF Klachtenregeling en geschillencommissie voor instellingen fysiotherapeutische zorg

 € 181,50

€ 181,50*

€ 181,50*

Pakketten      
Onderzoekersnetwerk € 96,- gratis gratis

*Er kan geen korting bestaan, omdat de Klachtenregeling voor een zorginstelling wordt afgesloten en niet voor een individueel lid van het KNGF.

Aanvullend