kngf_alwayson_websiteheader_v2-compressed.jpg
05 januari 2023

Contributie- en prijzenoverzicht

CONTRIBUTIE OVERZICHT 2023

 
KNGF LIDMAATSCHAPPEN BEDRAG P/M BEDRAG P/J
Loondienst Meedoen € 15,- € 180,-
Loondienst Compleet € 25,- € 300,-
Vrijgevestigd Meedoen € 25,- € 300,-
Vrijgevestigd Compleet € 35,- € 420,-
Niet (in NL) werkzaam als fysiotherapeut € 7,50 € 90,-
Belangstellend € 7,50 € 90,-
Praktijkmanager € 30,- € 360,-
Student € 2,- € 24,-

 

Wijzigingen lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt zonder opzegging op MijnKNGF vóór 1 december van enige kalenderjaar stilzwijgend met een jaar verlengd. Gedurende het jaar heb je de mogelijkheid om van een Meedoen-pakket over te stappen naar een Compleet-pakket. Bij ingang van het lidmaatschap in de loop van een jaar wordt de contributie pro rata berekend. Betaling in maandelijkse termijnen is alleen mogelijk middels automatische incasso. Dit geldt niet voor het student lidmaatschap (bedrag wordt per jaar betaald).

Korting voor afgestudeerde fysiotherapeuten
Fysiotherapeuten die binnen twee jaar na het behalen van hun diploma fysiotherapie lid worden van het KNGF, krijgen tot maximaal twee jaar 50% korting op de contributie van hun Meedoen of Compleet lidmaatschap.

PRIJZENOVERZICHT 2023

 

NIET-LEDEN

LEDEN MEEDOEN

LEDEN COMPLEET

KRF NL*

prijs p/j

prijs p/j

prijs p/j

Inschrijven in basisregister

€ 252,10

€ 252,10

€ 252,10

Inschrijven in ieder volgend register

€ 60,-

€ 60,-

€ 60,-

Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeut

 

 

 

Deelname aan IOF

€ 150,-

€ 150,-

€ 20,-

Klachtenregeling en geschillencommissie Fysiotherapie

 

 

 

Deelname KNGF Klachtenregeling en geschillencommissie voor personen

€ 68,97

€ 68,97

gratis

Deelname KNGF Klachtenregeling en geschillencommissie voor instellingen fysiotherapeutische zorg

 € 181,50

€ 181,50**

€ 181,50**

Pakketten      
Onderzoekersnetwerk € 96,- gratis gratis

* Ingangsdatum tarief KRF NL per 1 februari 2023.

**Er kan geen korting bestaan, omdat de Klachtenregeling voor een zorginstelling wordt afgesloten en niet voor een individueel lid van het KNGF.

Aanvullend