ontwerp-zonder-titel-2.png
31 januari 2023

Kwaliteitshuis Fysiotherapie

Het KNGF staat nog steeds achter de visie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie: één plek om je te registreren als individueel fysiotherapeut of als praktijk. Nadat het KNGF eerder moest berichten dat een fusie tussen SKF en het KNGF niet doorgaat, is KNGF opnieuw met SKF hierover in gesprek, zoals gevraagd in een aangenomen motie op de ALV. Hiervoor is een werkgroep geformeerd bestaande uit twee bestuursleden, twee leden van het Consilium en twee afgevaardigden van BI’s. Deze werkgroep voert op dit moment gesprekken met SKF en bespreekt de resultaten met het bestuur. In deze gesprekken worden de mogelijkheden verkend voor een (toekomstige) samenwerking. Over het vervolg en resultaat van de besprekingen informeren we je samen met SKF zodra daar goede aanleiding voor is.

Hoe verder met het Kwaliteitshuis Fysiotherapie? 

Voorzitter Guido van Woerkom vertelt in dit filmpje wat er gebeurd is en hoe het KNGF verder gaat met het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. 

Laatste nieuws

Kwaliteitshuis Fysiotherapie: we gaan door!

KNGF gaat door met kwaliteitshuis

Formele fusie SKF en KNGF van de baan