regiobeeld-def.jpg
24 augustus 2020

'Samen vinden we het wiel uit.'

Trainer Wout Raadgers deelt zijn ervaring.

Voor bestuurders van samenwerkingsverbanden organiseert het KNGF samen met VvVA in 2020 het hele jaar door de training ‘Bestuurder regionale samenwerkingsverbanden’. In 2019 werd deze training al een paar keer gegeven. We vroegen docent Wout Raadgers naar zijn ervaringen.

Vragen uit de praktijk

Wout Raadgers: 'De trainingen "Bestuurder regionale samenwerkingsverbanden" zijn plezierig verlopen. De deelnemers waren zeer gemotiveerd en stelden veel praktijkvragen, waardoor de trainingen eerder het karakter van werkbijeenkomsten hadden. De mix tussen ervaren en beginnende bestuurders was bijzonder nuttig. Daardoor werden beginnende bestuurders, behalve door docenten, ook geholpen door hun collega’s.'

Uitgevonden wielen delen

'Veel wielen waren al uitgevonden en de bereidheid om elkaar bij te staan was hoog. De vragen waren divers van aard. Hierbij een selectie:

  • wat is besturen, ‘op de winkel passen’ of ondernemen?
  • welke rol heeft het bestuur en hoe vul je die rol in?
  • hoe kom je als bestuur aan een gezamenlijke strategie?
  • hoe zorg je voor een heldere taakverdeling in het bestuur?
  • hoe houd je de samenwerking in het bestuur goed?
  • hoe vergaderen we effectief?
  • hoe ga je om met kritiek en weerstand uit de achterban?
  • wat mag het bestuur wel en wat niet verwachten van de achterban?
  • hoe communiceren we met de achterban?

De kunst was om de antwoorden ‘op maat’ te krijgen. De verschillen per regio waren groot. Bijvoorbeeld: ervaring van de bestuurders, saamhorigheid of verdeeldheid bij de achterban, verwachtingen van de achterban, toegankelijkheid van externe partijen. Wat voor de één een bruikbaar advies was, voegde voor de ander weinig toe. Door te werken met kleine groepen was er voldoende ruimte om dat maatwerk te leveren. Mijn stellige indruk was dat de trainingen duidelijk voorzien in een behoefte.'

Wil je meer weten over regionalisering?

Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief via [email protected]