miki-tavasszy.jpg
24 augustus 2020

'Deze tips hadden mij in menig situatie kunnen helpen'

Miki Tavasszy over besturen en over samenwerken.

Kennis bijspijkeren

Op het LinkedIn-profiel van Miki Tavasszy staat 'Zorg-moet-anders-enthousiast'. En enthousiast is Miki: over besturen en over samenwerken.

Miki, fysiotherapeut en voorzitter van Coöperatie Paramedie Soest volgde de vierdaagse training voor bestuurders van regionale samenwerkingsverbanden. In een klein groepje werd de kennis van de deelnemers bijgespijkerd – want helemaal onbekend met besturen zijn ze niet - op de thema’s onderhandelen, presenteren en woordvoerderschap, vergaderen, besluitvorming en besturen. Wat leerde Miki deze dagen zoal? En hoe gaat hij er nu mee verder?

Verenigen

“Ik ben de training gaan volgen omdat ik het waardevol vind om multidisciplinair samen te werken. In Soest zijn we hiermee begonnen in een coöperatie met onder meer fysiotherapeuten, een diëtist, logopedist, oefentherapeut en podotherapeut. Het bij elkaar halen en enthousiasmeren van mensen gaat mij goed af, maar ik heb ook de moeilijkheid van samenwerken en besturen ingezien. Zeker als je multidisciplinair wilt werken heb je te maken met totaal verschillende belangen, met uiteenlopende achtergronden van mensen en met zaken als vergoedingssystemen. Het is moeilijk om iedereen te verenigen. Hoe dat moet, daar wilde ik wel wat meer over weten.”


Miki Tavasszy

Tijd en aandacht

“De training was mooi toegespitst op mijn taak als bestuurder: een groep die uit los zand bestaat bij elkaar halen: mensen met hetzelfde doel maar met daarnaast ook allemaal nog een eigen belang. Hoe je daar mee om moet gaan, kwam in elk onderdeel van de training naar voren. Zo kregen we tijdens het trainingsonderdeel over onderhandelen en woordvoerderschap praktische tips hoe om te gaan met mensen die tijdens een vergadering steeds weer het woord willen, op details blijven hameren en voortdurend alles ter discussie stellen. Deze tips hadden mij in het verleden in menig situatie kunnen helpen. Het belangrijkste leerpunt voor mij was wel dat als je mensen warm wilt houden voor de goede zaak, je er tijd, veel tijd én aandacht in moet stoppen. In Soest lukte het ons goed om mensen bij elkaar te krijgen: iedereen was heel enthousiast, er ontstonden plannen en er kwamen werkgroepen. Maar vervolgens de boel draaiende houden, daar hadden we moeite mee.”

Keuzes

“In de training leer je dat besturen ook betekent duidelijke keuzes maken: in de omvang van het project, in de doelen die je stelt en in wie er mee doen. Je moet concreet worden. De training heeft mij aan het denken gezet. Binnen onze coöperatie in Soest moeten we nog eens goed kijken naar de structuur van de organisatie. Is onze structuur nog wel wat we op dit moment nodig hebben en wat vanuit regionalisering gevraagd wordt?
Misschien maakt het ook wel uit waar je werkt. In een charmant dorp als Soest waar iedereen elkaar kent of in een stad als Utrecht of Amsterdam. In stedelijke gebieden is men al gewend aan meer formelere structuren en accepteert dat ook sneller. In Soest moeten we nog leren op een stedelijke, meer overkoepelende manier te denken.”

Leuk

“Ik heb me de laatste tijd wel afgevraagd of het besturen leuk genoeg is. Ik hou van doorpakken en concrete stappen zetten. En is dat te combineren met besturen? Maar ja, toch blijft het leuk. Ik ben een bedenker. En als voorzitter kun je dingen bedenken en ontwikkelen. Door de training heb ik wel ingezien dat mijn taak als voorzitter veel breder is en dat ik veel meer moet delegeren. Maar ook dat de leden actiever moeten deelnemen.“

Hoe verder?

“Na de zomer ga ik het geleerde volop in de praktijk brengen. In Soest gaan we de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) als kapstok gebruiken om verder samen te werken. Ik ga bij de leden van de coöperatie op de koffie en ga vragen wat ze willen en hoe ze het willen. Misschien een open deur, maar deze manier van aandacht en betrekken werkt wel denk ik. Ook de structuur is belangrijk en het is nu zaak deze te bekijken en door te voeren, een van de eerste dingen die ik ga oppakken.”

Tip voor collega-bestuurders?

“Inkoppertje, maar toch: ‘Volg deze cursus’. Ik vond het nuttig en er waren heel veel herkenningspunten. Ik ben nog geen enorm ervaren bestuurder en heb een goed beeld gekregen wat besturen inhoudt: hoe onderhandel je als bestuurder, wie vertegenwoordig je en hoe kun je die het beste vertegenwoordigen? Nog een tip: Houd er rekening mee dat besturen écht een parttime job is. Het kost tijd en voorbereiding, daar heb ik me in het verleden een beetje op verkeken.”

De training werd aangeboden door het KNGF en uitgevoerd door VvAA Opleidingen. KNGF ondersteunt hiermee initiatieven in de regio.

Tekst: Karen van Hameren
Foto: Miki Tavasszy