kngf---selectie---lr--005--mcklin-fotografie.jpg
26 augustus 2020

Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

De Wkkgz waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede en snelle afhandeling van klachten en geschillen.

Als praktijkeigenaar en/of leidinggevende moet je de fysiotherapeuten in jouw organisatie informeren over de verplichtingen die volgen uit de Wkkgz en hoe hier binnen de eigen organisatie mee wordt omgegaan. Deze wet beschrijft onder andere de vergewisplicht en meldplicht. Omdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ) merkte dat er discussie bestaat over calamiteiten en wat er aan de inspectie gemeld moet worden, is begin 2020 een brochure voor zorgaanbieders opgesteld die voor meer duidelijkheid moet zorgen. 

Vergewisplicht 

Ben je van plan een zorgverlener aan te nemen? Dan ben je verplicht om te controleren of je nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Hiervoor doe je onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant. Sommige zorginstellingen zijn daarnaast verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) op te vragen. 

Meldplicht 

Zorgaanbieders moeten alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de IGZ. Net als ontslag van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.