corona.jpg
23 september 2021

Antwoord op vragen over het coronavirus

Op deze pagina vind je de meestgestelde vragen.

Coronamaatregelen

Vanaf zaterdag 25 september vervallen de coronamaatregelen die van toepassing zijn voor fysiotherapeuten. Het KNGF adviseert om bij twijfel over gezondheidsrisico's wel gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen en de 1,5 meter. Bekijk hier ook de uitgangspunten van de overheid voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis: https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis.

Dit zijn de coronamaatregelen vanaf 25 september.

8 juli 2021: Overheidsadvies quarantaine en bron- en contactonderzoek aangepast 

Door het hoge vaccinatietempo groeit het aantal mensen dat immuun is voor COVID-19. Daarom is het beleid voor bron- en contactonderzoek vanaf donderdag 8 juli 2021 aangepast door de overheid. Als je voldoet aan onderstaande voorwaarden dan hoef je niet in quarantaine. Wel gelden er regels na contact met een positief getest persoon. Deze regels zijn afhankelijk van het type contact, je vindt ze hier.

 • Je hebt meer dan 14 dagen geleden is een 2e vaccinatie gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna 
 • Het is meer dan 14 dagen geleden is dat je één prik hebt gehad met het vaccin van Janssen
 • Je hebt meer dan 14 dagen geleden één prik gehad (met een van de vaccins die in Nederland gebruikt worden) en had daarvoor COVID-19
 • Je had de afgelopen 6 maanden COVID-19

Natuurlijk blijft het belangrijk om je gezondheid goed in de gaten te houden. Krijg je klachten die passen bij het coronavirus? Laat je dan altijd testen en gebruik dan nooit een zelftest. De voorwaarden en adviezen vind je ook op de website van het RIVM. https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid en https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Wat adviseert het KNGF over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de 1,5 meter tijdens het werk?
Ons advies blijft om bij twijfel over een mogelijk besmettingsrisico zelf persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken of te adviseren aan patiënten. Hetzelfde geldt voor de 1,5 meter. Beide maatregelen zijn niet meer verplicht, maar het mag wel. De overheid geeft het volgende advies met betrekking tot gebruik PBM.

Het dragen van een mondmasker is niet verplicht, wat doe ik als ik wel een mondmasker wil dragen?
Ons advies blijft: beslis voor jouzelf en patiënten wat verstandig is. Dat kan ook zijn: mondmaskers blijven gebruiken.

Als ik een patiënt behandel zonder persoonlijke beschermingsmiddelen en deze patiënt blijkt later besmet, moet ik dan in quarantaine?
Dat hangt er vanaf of je immuun bent of niet. 

Immune zorgmedewerkers die overig nauw contact zijn (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op SARS-CoV-2, hoeven niet in quarantaine. Zij dragen tot en met dag 10 na het laatste contact tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker tenminste type II. Zij laten zich testen op dag 5 (en uiteraard ook bij klachten, zie I Testbeleid en isolatie van zorgmedewerkers met klachten). Als de uitslag van de PCR-test op dag 5 positief is, blijft de positief geteste zorgmedewerker zonder klachten thuis in isolatie tot en met de 3e dag na de testafname. (De isolatieperiode bij immune medewerkers zonder klachten is verkort omdat zij minder virus verspreiden). Je mag dan niet naar buiten en geen bezoek ontvangen. Vervolgens draag je tot en met dag 10 na het laatste contact tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker tenminste type II.

Zorgmedewerkers die categorie 2-contact zijn van een positief getest persoon worden niet als contact geïncludeerd in het contactonderzoek als:

 • zij volledige persoonsbeschermende middelen (PBM; chirurgisch mondneusmasker ten minste type IIR, handschoenen, bril en schort) hebben gebruikt bij het contact met een iemand met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie tijdens diens besmettelijke periode OF
 • preventief een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en handschoenen hebben gedragen of adequate handhygiëne hebben toegepast bij het contact met een patiënt die achteraf in besmettelijke periode bleek te zijn.

NB: bij een bekend positieve patiënt of verdenking op COVID-19 dient altijd volledige PBM gebruikt te worden

Ik wil patiënten vragen om een mondmasker te dragen. Kan dat?
Dat kan zeker. Als praktijk zal je de regel van het dragen van een mondkapje op alle manieren helder én voorafgaand aan de behandeling uit moeten dragen: op de website, aan de telefoon voorafgaand aan de behandeling, in mailcontact of in de wachtkamer. In die communicatie benadruk je dat alle patiënten een mondkapje moeten dragen, niet alleen bijvoorbeeld niet-gevaccineerde patiënten.

Vaccinatie

Mag ik vragen of patiënten/collega's gevaccineerd zijn?
Dat mag. Maar een patiënt of collega hoeft geen antwoord te geven op de vraag. 

Een patiënt is niet gevaccineerd en komt wel naar de praktijk, wat is het advies van het KNGF?
Binnen een praktijk kun je patiënten en collega’s vragen om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Ook blijft het natuurlijk mogelijk om een online afspraak te maken. Kies je als praktijk voor de regel om mondkapjes te verplichten, dan zul je dat op alle manieren helder, én voorafgaand aan de behandeling uit moeten dragen: op de website, aan de telefoon voorafgaand aan de behandeling, in mailcontact of in de wachtkamer. In die communicatie benadruk je dat alle patiënten een mondkapje moeten dragen, niet alleen bijvoorbeeld niet-gevaccineerde patiënten.

En mag ik collega's vragen om zich te laten vaccineren?
Dat mag ook. Maar het is een beslissing van de collega zelf. 

Mag ik aan patiënten (vooraf of in de wachtkamer) vragen of ze (volledig) gevaccineerd zijn?
Op individueel niveau mag een fysiotherapeut vragen of een patiënt gevaccineerd is. Deze patiënt hoeft dan niet te antwoorden. Voorafgaand aan een behandeling is het ook mogelijk om patiënten er (persoonlijk) op te wijzen waarom je wilt weten patiënten wel of niet gevaccineerd zijn, zodat je op een passende manier kunt behandelen. Dat kan bijvoorbeeld via de uitnodiging of bij het maken van een afspraak. Ook dan hoeven patiënten geen antwoord te geven. Bekijk hier de toelichting van de Gezondheidsraad.

Klopt het dat er in zorgberoepen vastgelegd zal worden wie wel en wie niet gevaccineerd is? Geldt dat dan ook voor fysiotherapeuten?
Er is op dit moment (september 2021) geen sprake van (geplande) registratie van zorgmedewerkers die gevaccineerd of niet gevaccineerd zijn. Ook niet voor fysiotherapeuten. 

Komt er een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers?
Ook van een vaccinatieplicht is op dit moment (september 2021) geen sprake. 

Mogen werkgevers werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?
Werkgevers mogen werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. Wel of niet gevaccineerd zijn zegt overigens niet iets over het wel of niet besmettelijk zijn. Daar beschermen alleen persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoe werkt de oproep voor ‘overige zorgmedewerkers’ bij het vaccineren?
Wanneer en hoe je gevaccineerd wordt, is afhankelijk van je werksetting. Voor de meeste fysiotherapeuten die in dienstverband werken bij een instelling geldt deze informatie. Fysiotherapeuten worden volgens het reguliere schema (op basis van leeftijdsgroepen) gevaccineerd.

Quarantaine

Wat zijn de quarantaineregels?
Op 8 juli 2021 veranderden de regels van de overheid: als je voldoet aan onderstaande voorwaarden dan hoef je niet in quarantaine. Wel gelden er regels na contact met een positief getest persoon. Deze regels zijn afhankelijk van het type contact, je vindt ze hier.

 • Je hebt meer dan 14 dagen geleden is een 2e vaccinatie gehad met het vaccin van AstraZeneca, Pfizer of Moderna 
 • Het is meer dan 14 dagen geleden is dat je één prik hebt gehad met het vaccin van Janssen
 • Je hebt meer dan 14 dagen geleden één prik gehad (met een van de vaccins die in Nederland gebruikt worden) en had daarvoor COVID-19
 • Je had de afgelopen 6 maanden COVID-19

Natuurlijk blijft het belangrijk om je gezondheid goed in de gaten te houden. Krijg je klachten die passen bij het coronavirus? Laat je dan altijd testen en gebruik dan nooit een zelftest. De voorwaarden en adviezen vind je ook op de website van het RIVM. https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid en https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie

Ik voldoe niet aan de voorwaarden die sinds 8 juli 2021 gelden en heb een patiënt behandeld die later positief is getest op COVID-19. Wat doe ik? 
Je hoeft niet in quarantaine als je gebruik hebt gemaakt van een chirurgisch mondmasker type IIR, goede handhygiëne en/of handschoenen. Heeft een patiënt bewezen COVID-19 tijdens het behandelen? Behandel dan niet of gebruik de juiste PBM.

Ik heb patiënt behandeld met COVID-19 en gebruikte preventieve PBM. Moet ik in quarantaine?
Nee, als je preventieve PBM (chirurgisch mondmasker type II, goede handhygiëne en/of handschoenen) hebt gebruikt of behoort tot de groepen die sinds 8 juli 2021 niet in quarantaine hoeven, dan is het volgens het beleid van een categorie 3 contact. Je volgt de richtlijnen van het RIVM. 

Moeten mijn patienten in quarantaine, nadat ikzelf positief blijk te zijn?
Bij zorgmedewerkers die positief getest zijn en gewerkt hebben in hun besmettelijke periode, wordt nagegaan of zij tijdens het contact met patiënten: 1) asymptomatisch waren, 2) ten minste een chirurgisch mondneusmasker type II hebben gedragen en 3) handschoenen hebben gedragen of adequate handhygiëne hebben toegepast. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan én de preventieve maatregelen consequent en adequaat zijn toegepast, is de kans op besmetting van cliënten minimaal, en worden zij niet als contact beschouwd. Als niet aan deze drie voorwaarden is voldaan, worden ze gezien als categorie 2-contact.

Behandeling patiënten na COVID-19

Wat is het standpunt van het KNGF als het gaat om het behandelen van patiënten die COVID-19 hadden?
De laatste versie van ons standpunt over de behandeling van patiënten die COVID-19 hadden vind je op het KNGF Kennisplatform, hier

Waar vind ik antwoord op mijn vragen over herstelzorg na COVID-19? 
Op deze pagina verzamelen we (onder het kopje herstelzorg) vragen die specifiek van toepassing zijn op het KNGF. 

Praktijk

Hebben werknemers recht op doorbetaling als zij vanwege quarantaine thuis moeten blijven?
Wettelijk is bepaald dat een werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon als hij niet werkt, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in redelijkheid voor risico van de werknemer behoort te komen. (Artikel 7:628 lid 1 BW, en in samenhang met lid 3 BW wat betreft de variabele loonafspraken.) 
Een werknemer die in quarantaine blijft, bijvoorbeeld omdat een gezinslid Covid19 heeft, heeft in beginsel recht op doorbetaling van zijn loon indien hij niet thuis kan werken.
Indien echter een werknemer bijvoorbeeld bewust naar een gebied op vakantie gaat waar code ‘oranje’ geldt, dan is het niet meer dan redelijk dat de periode van quarantaine ten laste komt van het saldo nog openstaande vakantiedagen van de betreffende werknemer. De werknemer wist immers van tevoren dat hij in quarantaine zou moeten.

Ik voel me gedwongen om te gaan werken, terwijl ik niet zeker weet of het wel veilig is. Kan ik gedwongen worden om te werken?
Jouw werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. 

Ik behoor zelf tot een kwetsbare groep, hoe ga ik daarmee om?
Als je tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is dat je werkt. In overleg met de bedrijfsarts moet de afweging worden gemaakt of en welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en moet je de mogelijkheid krijgen werk nog niet te hervatten/andere werkzaamheden op te pakken.

Continuïteitsbijdrage

Meer informatie over de CB vind je in ons dossier continuïteitsbijdrage.

Herstelzorg

Waar vind ik antwoord op mijn vragen over herstelzorg na COVID-19? 
Op deze pagina verzamelen we (onder het kopje herstelzorg) vragen die specifiek van toepassing zijn op het KNGF. 

Tarieven, codes, vergoedingen

Hoe zijn de aanspraken voor patiënten na COVID-19 geregeld?
Op 7 oktober 2020 publiceerde het Zorginstituut een FAQ-pagina met informatie.
Op 21 juli 2020 nam de minister een spoedbesluit waarmee fysiotherapie voor patiënten met of na ernstige COVID-19 direct uit de basisverzekering wordt vergoed. Kort samengevat komt het besluit neer op het volgende:

 • Patiënten hebben na (verdenking van) ernstige COVID met ingang van 18 juli recht op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie gedurende zes maanden, onder de voorwaarde dat ze bereid zijn mee te doen aan effectonderzoek. Voor de eerste zes maanden is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. Deze periode kan eenmalig met zes maanden en 50 behandelingen worden verlengd , Maar dan moet er wel een verwijzing van de medisch specialist zijn.

Welke code kan ik gebruiken voor patiënten die COVID-19 hebben gehad?
Code 9363.

Wat is het tarief voor fysiotherapie op afstand?
Met Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat de gedeclareerde prestaties (videoconsult/telefonische zitting) op dezelfde wijze doortellen (één ‘tik’ per zitting) in de basis- en aanvullende verzekering van patiënten. Het KNGF vindt dat het tarief voor deze behandelingen dan ook conform het reguliere zittingentarief zou moeten zijn. 

Wat zijn de codes voor fysiotherapie op afstand?
1850: screening
1864: screening & intake & onderzoek
1870: intake & onderzoek na verwijzing
1000: zitting fysiotherapie
1920: telefonische zitting fysiotherapie

Kan ik een intake en behandeling combineren?
Wanneer een patient voor een intake bij de fysio komt mag de fysio naast de code voor de intake ook een behandeling declareren. Voor patiënten geldt het dan ook als twee afspraken.

Welke codes zijn er voor verbijzonderde fysiotherapie?
•    Individuele zitting kinderfysiotherapie (1100)
•    Individuele zitting manuele therapie (1200)
•    Individuele zitting oedeemfysiotherapie (1500)
•    Individuele zitting bekkenfysiotherapie (1600)
•    Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie (1750)
•    Individuele zitting geriatriefysiotherapie (1775)

Spreekt het KNGF met de zorgverzekeraars ook over chronische indicaties? 
Ja, op dit moment spreken we over vergoedingen, chronische indicaties en post-operatieve revalidatie staan al wel op de agenda.

Patiënten

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?

 • Alle personen ≥70 jaar
 • Alle personen met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grotere kans hebben op ernstiger beloop:
 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • chronische hartaandoeningen
 • diabetes mellitus;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • met een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar.