corona.jpg
19 januari 2022

Antwoord op vragen over het coronavirus

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen.

Coronamaatregelen vanaf zaterdag 14 januari 2022.

Zaterdag 14 januari zijn de eerste versoepelingen weer doorgevoerd na de lockdown van december. Voor fysiotherapeutische zorg is er niet heel veel veranderd. Tijdens de lockdown mochten fysiotherapiepraktijken open blijven om zorg te leveren. Daarbij heeft het KNGF altijd geadviseerd om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken tijdens de behandeling en waar mogelijk zorg op afstand te geven. Ook nu adviseren wij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zowel voor fysiotherapeuten als patiënten.

Samengevat zijn deze regels van toepassing voor fysiotherapeuten:

 • Openingstijden: Er gelden geen sluitingstijden.
 • De gezondheidscheck is van kracht.
 • Wanneer mogelijk geldt tijdens je werk de 1,5 meter regel.
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en vraag patiënten om dat ook te doen.
 • Binnen sporten is toegestaan (ook in groepsverband). Sporters boven de 18 jaar zijn verplicht een QR-code te tonen. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is. Buiten sporten in groepsverband mag ook weer. Op de website van de Rijksoverheid lees je alle regels voor corona en sport.
 • Heb je zelf corona-klachten? Als fysiotherapeut kom je in aanmerking voor een prioriteitstest.
 • Quarantaine: Ook deze regels zijn versoepeld. Voor fysiotherapeuten gelden de quarantainevoorschriften van de overheid.

PBM 

Het lukt me niet om PBM te bestellen, is er een tekort?
Er zijn persoonlijke beschermingsmiddelen op voorraad. Je kunt ze bestellen via deze link: https://mediq.nl/actueel/landelijk-consortium-hulpmiddelen/veelgesteldevragen.

Informatie over de voorraden vind je hier: https://www.lchulpmiddelen.nl/beschermingsmiddelen-en-medische-hulpmiddelen/actuele-voorraden-voor-de-zorg.

Wat is het advies over het gebruik van PBM?
Elke praktijk/instelling beslist zelf over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/huisarts-en-andere-medische-beroepen.

De gezondheidscheck en (als mogelijk) 1,5 meter zijn wel verplicht. Ons advies is: gebruik een mondkapje en vraag patiënten dat ook te doen.

Wat adviseert het KNGF over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de 1,5 meter tijdens het werk?
Ons advies is om PBM (mondkapje type IIR en handschoenen of goede handhygiëne) te gebruiken en dat ook te adviseren aan patiënten. Daarnaast geldt, waar mogelijk, de 1,5 meter afstand. 

De overheid geeft het volgende advies met betrekking tot gebruik PBM.

Het dragen van een mondmasker is niet verplicht en een beslissing die een praktijk zelf neemt, wat doe ik als ik wel een mondmasker wil dragen?
Ons advies is: draag een mondmasker.

Als ik een patiënt behandel zonder persoonlijke beschermingsmiddelen en deze patiënt blijkt later besmet, moet ik dan in quarantaine?

Na 14 januari 2022 zijn de volgende regels van kracht omtrent quarantaine:

 • Overige nauwe contacten wordt geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan na het laatste contactmoment met de besmette persoon.
 • Doe zo snel mogelijk een zelftest, ook als je geen klachten hebt, zodat een besmetting snel ontdekt kan worden. Een positieve zelftest dient altijd bevestigd te worden bij de GGD.
 • Krijg je klachten? Doe dan een zelftest of een test bij de GGD. Ook als je eerder negatief getest bent.
 • Doe op dag 5 van de quarantaine een test bij de GGD. Als deze negatief is wordt de quarantaine opgeheven. Is er iemand binnen jouw huishouden positief getest? Dan wordt de quarantaine verlengd en kun je op dag 5 van de verlenging opnieuw een test laten doen.
 • De overheid adviseert om geen contact te hebben met besmettelijke personen.
 • Houd afstand en vermijd grote groepen & contact met kwetsbaren tot 10 dagen na de laatste blootstelling met een besmet persoon.

Let op! Heb je de booster langer dan een week geleden ontvangen of heb je in de 8 weken voor contact met een besmet persoon zelf corona gehad? Dan hoef je niet in quarantaine.

Als je wel preventief PBM (mondkapje type IIR en handschoenen of goede handhygiëne) gebruikt hoef je ook niet in quarantaine. Je valt dan namelijk buiten het bron- en contactonderzoek.

NB: bij een bekend positieve patiënt of verdenking op COVID-19 dient altijd volledige PBM gebruikt te worden.

Ik wil patiënten vragen om een mondmasker te dragen. Kan dat?
Alle patiënten moeten een mondkapje dragen.

QR-code

Wat zijn de regels voor de QR-code voor groepsbehandelingen?
Er wordt voor de QR-code onderscheid gemaakt tussen zorg en geen zorg.

 • Voor zorg, en dus groepsbehandelingen, geldt de 1,5 meter afstand (waar mogelijk). De QR-code hoeft niet gecontroleerd te worden.
 • Binnensporten geldt niet als zorg, daar is de QR-code verplicht. De 1,5 meter regel geldt ook.

Vaccinatie

Mag ik vragen of patiënten/collega's gevaccineerd zijn?
Dat mag. Maar een patiënt of collega hoeft geen antwoord te geven op de vraag. 

Een patiënt is niet gevaccineerd en komt wel naar de praktijk, wat is het advies van het KNGF?
In ieder geval geldt de 1,5 meter regel (waar mogelijk). Binnen een praktijk kun je patiënten en collega’s vragen om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Ook blijft het natuurlijk mogelijk om een online afspraak te maken. Kies je als praktijk voor de regel om mondkapjes te verplichten, dan zul je dat op alle manieren helder, én voorafgaand aan de behandeling uit moeten dragen: op de website, aan de telefoon voorafgaand aan de behandeling, in mailcontact of in de wachtkamer. In die communicatie benadruk je dat alle patiënten een mondkapje moeten dragen, niet alleen bijvoorbeeld niet-gevaccineerde patiënten.

En mag ik collega's vragen om zich te laten vaccineren?
Dat mag ook. Maar het is een beslissing van de collega zelf. 

Mag ik aan patiënten (vooraf of in de wachtkamer) vragen of ze (volledig) gevaccineerd zijn?
Op individueel niveau mag een fysiotherapeut vragen of een patiënt gevaccineerd is. Deze patiënt hoeft dan niet te antwoorden. Voorafgaand aan een behandeling is het ook mogelijk om patiënten er (persoonlijk) op te wijzen waarom je wilt weten patiënten wel of niet gevaccineerd zijn, zodat je op een passende manier kunt behandelen. Dat kan bijvoorbeeld via de uitnodiging of bij het maken van een afspraak. Ook dan hoeven patiënten geen antwoord te geven. Bekijk hier de toelichting van de Gezondheidsraad.

Klopt het dat er in zorgberoepen vastgelegd zal worden wie wel en wie niet gevaccineerd is? Geldt dat dan ook voor fysiotherapeuten?
Er is op dit moment (januari 2022) geen sprake van (geplande) registratie van zorgmedewerkers die gevaccineerd of niet gevaccineerd zijn. Ook niet voor fysiotherapeuten. 

Mag ik in een dossier vastleggen of mensen gevaccineerd zijn?
In het medisch dossier mogen alleen gegevens vastlgelegd worden die voor de behandeling van belang zijn.

'Een dossier bevat, op grond van de hoofddoelen van dossiervoering en op grond van de geldende kwaliteitseisen voor het fysiotherapeutisch handelen, waarvan dossiervoering integraal deel uitmaakt, de navolgende gegevens: gegevens die essentieel zijn in het kader van beslismomenten die voortvloeien uit het fysiotherapeutisch klinisch redeneren; gegevens in het kader van samenwerking met en overdracht van gegevens aan: collega’s (continuïteit van zorg), verwijzers, patiënten en andere zorgverleners.'

Komt er een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers?
Ook van een vaccinatieplicht is op dit moment (januari 2022) geen sprake. 

Mogen werkgevers werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?
Werkgevers mogen werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. Wel of niet gevaccineerd zijn zegt overigens niet iets over het wel of niet besmettelijk zijn. Daar beschermen alleen persoonlijke beschermingsmiddelen.

Quarantaine

Wat zijn de quarantaineregels?
Sinds donderdag 23 december 2021 zijn de quarantaineregels aangepast. Dit is de link naar de website van het RIVM: https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid.

Gelden de uitzonderingsregels quarantaine voor zorgmedewerkers ook voor mij?
Nee, die gelden niet voor fysiotherapeuten.

Natuurlijk blijft het belangrijk om je gezondheid goed in de gaten te houden. Krijg je klachten die passen bij het coronavirus? Laat je dan altijd testen en gebruik dan nooit een zelftest. De voorwaarden en adviezen vind je ook op de website van het RIVM. https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid en https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie

Ik heb een patiënt behandeld die later positief is getest op COVID-19. Wat doe ik? 

Als je preventief PBM (mondkapje type IIR en handschoenen of goede handhygiëne) gebruikt hoef je niet in quarantaine. Je valt dan namelijk buiten het bron- en contactonderzoek.

Gebruik je geen PBM en heb je de booster langer dan een week geleden ontvangen of in de 8 weken voor contact met een besmet persoon zelf corona gehad? Dan hoef je ook niet in quarantaine.

In alle andere gevallen moet je wel in quarantaine. Ook als je geen klachten hebt. Bij hoge uitzondering mochten zorgmedewerkers tijdens de quarantaineperiode wel werken, maar alleen onder de volgende voorwaarden:

 • De inzet van de betreffende zorgmedewerker is absoluut noodzakelijk om de continuïteit van de patiëntenzorg te garanderen.
 • De zorgmedewerker heeft géén klachten
 • De zorgmedewerker heeft  de boostervaccinatie ontvangen of recent (in de afgelopen 3 maanden) een covid-19 infectie doorgemaakt of primaire vaccinatieserie voltooid.
 • De zorgmedewerker draagt tot en met de 10e dag na het laatste contact met de positief geteste persoon tijdens het werk steeds een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van patiënten en collega’s.
 • De zorgmedewerker laat zich zo snel mogelijk testen met PCR-test (dag 0) en nogmaals op dag 5, na het contact met de positief geteste persoon. In afwachting van de PCR-testuitslag op dag 0 mag de zorgmedewerker blijven werken als een op dag 0 afgenomen antigeensneltest (eventueel zelftest) negatief is. Bij klachten blijft de zorgmedewerker thuis en laat zich testen (zie verder I Testbeleid en isolatie van zorgmedewerkers met klachten).

Indien de uitslag van de PCR-test op dag 0 of dag 5 positief is, blijf je thuis in isolatie tot en met in elk geval de 7e dag na de test. Je mag dan niet naar buiten en ook geen bezoek ontvangen. Ontwikkel je tijdens de quarantaine alsnog klachten, dan wordt de isolatieduur zo nodig verlengd tot je 48 uur koortsvrij en tenminste 24 uur symptoomvrij bent. 

Let op: Heb je een huisgenoot of inwonend gezinslid die positief getest is? Dan moet je in quarantaine. Ben je zelf korter dan 8 weken geleden positief getest en heb je geen klachten of heb je de boostervaccinatie langer dan een week geleden gehad en heb je geen klachten? Dan hoef je niet in quarantaine. Op de website van de Rijksoverheid lees je er meer over.

Twijfel je? Doe dan de quarantaine check op de website van de Rijksoverheid om te zien welke situatie op jou van toepassing is.

Moeten mijn patienten in quarantaine, nadat ikzelf positief blijk te zijn?
Bij zorgmedewerkers die positief getest zijn en gewerkt hebben in hun besmettelijke periode, wordt nagegaan of zij tijdens het contact met patiënten: 1) asymptomatisch waren, 2) ten minste een chirurgisch mondneusmasker type II hebben gedragen en 3) handschoenen hebben gedragen of adequate handhygiëne hebben toegepast. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan én de preventieve maatregelen consequent en adequaat zijn toegepast, is de kans op besmetting van cliënten minimaal, en worden zij niet als contact beschouwd. Als niet aan deze drie voorwaarden is voldaan, worden ze gezien als categorie 2-contact en moeten ze in quarantaine. -> Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)

Behandeling patiënten na COVID-19

Wat is het standpunt van het KNGF als het gaat om het behandelen van patiënten die COVID-19 hadden?
De laatste versie van ons standpunt over de behandeling van patiënten die COVID-19 hadden vind je op het KNGF Kennisplatform, hier

Waar vind ik antwoord op mijn vragen over herstelzorg na COVID-19? 
Op deze pagina verzamelen we (onder het kopje herstelzorg) vragen die specifiek van toepassing zijn op het KNGF. 

Praktijk

Is fysiotherapie een contactberoep?
Nee, fysiotherapie is geen contactberoep. Fysiotherapie is een medisch beroep.

Wordt fysiotherapie door VWS gezien als contactberoep?
Nee, fysiotherapie is een medisch beroep. In de berichtgeving vanuit VWS en media ontstaat terugkerend verwarring. Het KNGF houdt die berichten in de gaten en neemt steeds direct contact op met de betreffende media om de berichten aan te passen. 

Hebben werknemers recht op doorbetaling als zij vanwege quarantaine thuis moeten blijven?
Wettelijk is bepaald dat een werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon als hij niet werkt, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in redelijkheid voor risico van de werknemer behoort te komen. (Artikel 7:628 lid 1 BW, en in samenhang met lid 3 BW wat betreft de variabele loonafspraken.) 


Een werknemer die in quarantaine blijft, bijvoorbeeld omdat een gezinslid Covid19 heeft, heeft in beginsel recht op doorbetaling van zijn loon indien hij niet thuis kan werken.
Indien echter een werknemer bijvoorbeeld bewust naar een gebied op vakantie gaat waar code ‘oranje’ geldt, dan is het niet meer dan redelijk dat de periode van quarantaine ten laste komt van het saldo nog openstaande vakantiedagen van de betreffende werknemer. De werknemer wist immers van tevoren dat hij in quarantaine zou moeten.

Ik voel me gedwongen om te gaan werken, terwijl ik niet zeker weet of het wel veilig is. Kan ik gedwongen worden om te werken?
Jouw werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. 

Ik behoor zelf tot een kwetsbare groep, hoe ga ik daarmee om?
Als je tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is dat je werkt. In overleg met de bedrijfsarts moet de afweging worden gemaakt of en welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en moet je de mogelijkheid krijgen werk nog niet te hervatten/andere werkzaamheden op te pakken.

Continuïteitsbijdrage

Meer informatie over de CB vind je in ons dossier continuïteitsbijdrage.

Herstelzorg

Waar vind ik antwoord op mijn vragen over herstelzorg na COVID-19? 
Op deze pagina verzamelen we (onder het kopje herstelzorg) vragen die specifiek van toepassing zijn op het KNGF. 

Tarieven, codes, vergoedingen

Hoe zijn de aanspraken voor patiënten na COVID-19 geregeld?
Patiënten hebben na (verdenking van) ernstige COVID met ingang van 18 juli 2020 recht op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie gedurende zes maanden, onder de voorwaarde dat ze bereid zijn mee te doen aan effectonderzoek. Voor de eerste zes maanden is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. Deze periode kan eenmalig met zes maanden en 50 behandelingen worden verlengd , Maar dan moet er wel een verwijzing van de medisch specialist zijn.

Welke code kan ik gebruiken voor patiënten die COVID-19 hebben gehad?
Code 9363.

Wat is het tarief voor fysiotherapie op afstand?
Met Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat de gedeclareerde prestaties (videoconsult/telefonische zitting) op dezelfde wijze doortellen (één ‘tik’ per zitting) in de basis- en aanvullende verzekering van patiënten. Het KNGF vindt dat het tarief voor deze behandelingen dan ook conform het reguliere zittingentarief zou moeten zijn. 

Wat zijn de codes voor fysiotherapie op afstand?
1850: screening
1864: screening & intake & onderzoek
1870: intake & onderzoek na verwijzing
1000: zitting fysiotherapie
1920: telefonische zitting fysiotherapie

Kan ik een intake en behandeling combineren?
Wanneer een patient voor een intake bij de fysio komt mag de fysio naast de code voor de intake ook een behandeling declareren. Voor patiënten geldt het dan ook als twee afspraken.

Welke codes zijn er voor verbijzonderde fysiotherapie?
•    Individuele zitting kinderfysiotherapie (1100)
•    Individuele zitting manuele therapie (1200)
•    Individuele zitting oedeemfysiotherapie (1500)
•    Individuele zitting bekkenfysiotherapie (1600)
•    Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie (1750)
•    Individuele zitting geriatriefysiotherapie (1775)

Spreekt het KNGF met de zorgverzekeraars ook over chronische indicaties? 
Ja, op dit moment spreken we over vergoedingen, chronische indicaties en post-operatieve revalidatie staan al wel op de agenda.

Patiënten

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?
(Bijgewerkt op 29 september 2021) Sinds de vaccinatie is de kwetsbare groep mensen versmald in vergelijking met de groepen die eerder als kwetsbaar werden omschreven door het RIVM. De meeste groepen zijn nu beschermd door vaccinatie en lopen daardoor geen verhoogd risico meer op een ernstig verloop van COVID-19. Er zijn nu twee groepen met een verhoogde kwetsbaarheid:

 • Mensen met verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 doordat ze niet gevaccineerd zijn in combinatie met hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen. (De 'oude' groep mensen, die zich niet laat vaccineren.)
 • Mensen met ernstige afweerstoornissen (immuun-gecompromitteerden) bij wie de vaccinatie onvoldoende werkzaam kan zijn. Deze mensen krijgen van hun behandelend specialist een uitnodiging voor een derde vaccinatie.

Het RIVM vraagt ons om voor deze groepen de mondkapjes te blijven gebruiken, vooral omdat de kans bestaat dat deze groepen mensen anders zorg zullen mijden. Dit zijn  de adviezen van het RIVM aan deze groepen.

Aanvullende maatregelen ter bescherming van kwetsbare groepen.
Dit zijn de maatregelen die de overheid heeft genomen: