corona.jpg
08 april 2021

Antwoord op vragen over het coronavirus

Op deze pagina vind je de meestgestelde vragen.

Nieuwe vragen (en antwoorden).

8 april 2021. Kan ik na een negatieve zelftest aan het werk, ook als ik bijvoorbeeld verkoudheidsklachten heb?
Een antigeen zelftest is een coronatest die je in een winkel of apotheek kunt kopen en zelf kunt afnemen. Zelftesten zijn bedoeld voor mensen zonder klachten, als aanvulling waarmee anders onopgemerkte besmettingen opgespoord kunnen worden. Zelftesten zijn niet bedoeld voor:

 • mensen met klachten
 • mensen die contact hadden met iemand met corona
 • mensen die terugkeren uit een hoog risicogebied

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Onderzoek naar zelftesten laat zien dat, mits de zelftest juist wordt afgenomen,  de betrouwbaarheid tussen de 58% en 78% ligt.  Er is dus een gerede kans dat iemand een negatieve testuitslag krijgt terwijl die persoon wél besmet is met SARS-CoV 2 en het virus mogelijk op anderen kan overdragen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Er zijn verschillende aanbieders van zelftesten die een ontheffing hebben gekregen om een antigeen test in Nederland voor dit doel te mogen verkopen.  Op de website van de rijksoverheid is meer informatie te vinden over de zelftesten.

Triage stappenplan en standpunt behandelen patiënten na COVID-19

Aangepast advies PBM en quarantaine. Heb je een patiënt behandeld die later positief wordt getest op COVID-19? Dan hoef je vanaf vandaag niet meer in quarantaine als je gebruik hebt gemaakt van een chirurgisch mondmasker type IIR, goede handhygiëne en/of handschoenen. Je valt buiten het bron- en contactonderzoek en wordt gezien als een categorie 3 (overige, niet nauwe contacten).

Het bovenstaande betekent ook dat je niet elke patiënt hoeft te behandelen als categorie rood in het triage stappenplan, om quarantaine te vermijden. Heeft een patiënt bewezen COVID-19 tijdens het behandelen? Behandel dan niet of gebruik de PBM die beschreven staan bij categorie rood.

Wat is het advies van het KNGF tijdens de coronacrisis?
Ons advies voor handelen vind je in het triage stappenplan, dit is de versie van 22 december 2020. Het hygiëneprotocol vind je hier. Op 24 november is het advies over PBM en quarantaine aangepast! Heb je een patiënt behandeld die later positief wordt getest op COVID-19? Dan hoef je vanaf vandaag niet meer in quarantaine als je gebruik hebt gemaakt van een chirurgisch mondmasker type IIR, goede handhygiëne en/of handschoenen. Je valt buiten het bron- en contactonderzoek en wordt gezien als een categorie 3 (overige, niet nauwe contacten).

Wat is het standpunt van het KNGF als het gaat om het behandelen van patiënten die COVID-19 hadden?
De laatste versie van ons standpunt over de behandeling van patiënten die COVID-19 hadden vind je op het KNGF Kennisplatform, hier

Wordt in ons triage stappenplan bij code oranje/rood gebied ook Nederland in bedoeld? Waarom gelden voor mensen die vanuit het buitenland komen andere adviezen?
Met de oranje/rode gebieden ​bedoelen we in het triage stappenplan niet Nederland. Voor mensen die vanuit het buitenland komen is het moeilijker om na te gaan met wie zij in contact zijn geweest. De triage is moeilijker.

Waarom moeten wij strikter zijn in het aanbieden van online zorg, in vergelijking met contactberoepen? 
We zijn geen contactberoep, maar zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Bovendien werken we regelmatig met kwetsbare patiënten en willen we de continuïteit van zorg waarborgen. Met online consults werken we daaraan mee.

Is het triage stappenplan ook van toepassing op fysiofitness?
In het triage stappenplan is een bijlage opgenomen (bijlage 3) met advies voor groepsbehandelingen.

Bron- en contactonderzoek

Ik ben gebeld door een patiënt voor een bron- en contactonderzoek. Wat nu?
Heb je gebruik gemaakt van een chirurgisch mondmasker minstens type II, goede handhygiëne en/of handschoenen? Dan hoef je niet in quarantaine. Let op eventuele symptomen. Krijg je klachten? Laat je dan direct testen. Werk je met patiënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop? Wees extra voorzichtig.

Achterhaal relevante informatie:

 1. Patiënt. Betreft het contact met een bewezen COVID-19 patiënt of een patiënt met een huisgenoot met bewezen COVID-19?
 2. Patiënt en jijzelf. Heb je nauw contact gehad met deze patiënt (langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter)?
 3. Jijzelf. Wanneer heb je de patiënt behandeld en welke PBM gebruikte je?

Je patiënt is positief getest op COVID-19 patiënt en is tijdens zijn besmettelijke periode bij jou onder behandeling geweest. Je gaat 10 dagen preventief in quarantaine, vanaf het moment dat je contact heb gehad met je patiënt, tenzij je preventieve PBM hebt gebruikt. Op de 5e dag doe je de test. Is deze negatief? Dan mag je weer aan het werk. Werk je met patiënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop? Dan werk je niet tot de 10e dag na je contact.

Dit geldt niet als je gebruik hebt gemaakt van een chirurgisch mondmasker minstens type II, goede handhygiëne en/of handschoenen, dan hoef je niet in quarantaine. Let op! Gebruik de komende 10 dagen ten alle tijden een mondkapje tenminste type IIR, goede handhygiëne en wees extra alert op symptomen.

Je patiënt heeft nauw contact gehad met een bewezen COVID-19 patiënt en is na dit contact bij jou onder behandeling geweest. Dit is een tweedelijns contact. Je hoeft niet in quarantaine. Gebruik de komende 10 dagen ten alle tijden een mondmasker type IIR, goede handhygiëne en/of handschoenen. Wees alert op symptomen. Bij beginnende symptomen laat je je direct testen.

Je patiënt heeft nauw contact gehad met een huisgenoot met een verdenking op COVID-19 en is na dit contact bij jou onder behandeling geweest. Dit is een tweedelijns contact. Je hoeft niet in quarantaine. Gebruik de komende 10 dagen ten alle tijden een mondmasker type IIR, goede handhygiëne en/of handschoenen. Wees alert op symptomen. Bij beginnende symptomen laat je je direct testen.

Bij twijfel neem je contact op met je lokale GGD

Quarantaine

Kan ik na een negatieve zelftest aan het werk, ook als ik bijvoorbeeld verkoudheidsklachten heb?
Een antigeen zelftest is een coronatest die je in een winkel of apotheek kunt kopen en zelf kunt afnemen. Zelftesten zijn bedoeld voor mensen zonder klachten, als aanvulling waarmee anders onopgemerkte besmettingen opgespoord kunnen worden. Zelftesten zijn niet bedoeld voor:

 • mensen met klachten
 • mensen die contact hadden met iemand met corona
 • mensen die terugkeren uit een hoog risicogebied

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Onderzoek naar zelftesten laat zien dat, mits de zelftest juist wordt afgenomen,  de betrouwbaarheid tussen de 58% en 78% ligt.  Er is dus een gerede kans dat iemand een negatieve testuitslag krijgt terwijl die persoon wél besmet is met SARS-CoV 2 en het virus mogelijk op anderen kan overdragen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Er zijn verschillende aanbieders van zelftesten die een ontheffing hebben gekregen om een antigeen test in Nederland voor dit doel te mogen verkopen.  Op de website van de rijksoverheid is meer informatie te vinden over de zelftesten.

Testen na 5 dagen quarantaine zonder klachten is mogelijk vanaf 1 december. Wat betekent dat voor mij?
Nu krijgen alleen mensen met klachten een coronatest. Sinds 1 december 2020 test de overheid ook mensen testen die naar voren komen uit bron- en contactonderzoek . Omdat zij nauw contact hadden met een corona-patiënt of een melding kregen in de CoronaMelder app omdat ze in contact zijn geweest met iemand met corona.

Deze mensen kunnen op de 5e dag na het laatste risicovolle contact getest worden. Is de test negatief? Dan hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven.

Behandel je een patiënt die een verkorte quarantaine (minder dan 10 dagen) had? Screen dan goed! Bij (lichte) klachten, binnen de 10 dagen, moeten zij zich nogmaals laten testen. Stel de behandeling dan uit tot de test uitslag bekend is. Kom je zelf uit een verkorte quarantaine? Let dan ook extra goed op symptomen en draag altijd een chirurgisch mondmasker tenminste type II tijdens de behandeling. Bij lichte klachten laat je jezelf nogmaals testen.

Moet je in quarantaine als een huisgenoot symptomen heeft van COVID-19? Is het nodig om een praktijk te sluiten als een collega positief is getest? Wat doe je als een patiënt positief test?
Bij het beantwoorden van deze en andere vragen over de quarantaineplicht maakt het RIVM onderscheid tussen drie groepen:

 • huisgenoten
 • overige nauwe contacten
 • overige niet-nauwe contacten

Voor iedere groep geldt een eigen beleid. De afweging welk beleid wanneer van toepassing is, maak je zelf.

Hoe voorkom ik dat ik als contact word gezien tijdens het contactonderzoek?
Alleen als je deze PBM: chirurgisch mondmasker type IIR, goede handhygiëne en/of handschoenen hebt gebruikt kom je niet in aanmerking voor het contactonderzoek.

Ik behandel een patiënt met verkoudheidsklachten, in principe mag ik dan geen fysieke behandeling geven. Maar als iemand zich heeft laten testen en de uitkomst is negatief op Covid-19. Mag ik dan alsnog starten met de fysieke behandeling of wordt dit toch afgeraden?
Fysieke behandeling kan plaatsvinden. Bij een negatieve testuitslag mag iedereen in het huishouden weer doen wat ze normaal ook zouden doen (bijvoorbeeld werken of naar school). Ook de persoon met klachten hoeft niet meer thuis te blijven en mag weer doen wat hij/zij normaal ook zou doen. Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren nadat materiaal voor de test was afgenomen, dan moet hij/zij thuisblijven en opnieuw naar het landelijke afsprakennummer coronatest bellen (0800-1202) voor een nieuwe test. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Een patiënt heeft mij om een bewijs gevraagd voor ontheffing van de mondkapjesplicht. Wat moet ik doen?
Het antwoord: fysiotherapeuten geven geen ontheffing van de mondkapjesplicht. Je kunt patiënten die hierom vragen, verwijzen naar de website van de RIVM.  Als ze in aanmerking komen voor ontheffing, kunnen ze hiervoor op de website van Vilans een kaartje uitprinten. Volg altijd de algemene regels over omgaan met patiënten in coronatijd zoals beschreven in ons triage stappenplan

Huisartsen en fsyiotherapeuten zijn uitgezonderd voor de mondkapjesplicht, lees ik. Wat is het advies nu? Het nadrukkelijke advies van het KNGF is wel gebruik te maken van mondkapjes.

Moet ik altijd PBM gebruiken als ik patiënten thuis behandel? Het gebruik van PBM bij behandeling van patiënten aan huis is alleen noodzakelijk als de patiënt bewezen COVID-19 of symptomen van COVID-19 heeft? Je maakt een professionele afweging, meestal kom je bij iemand thuis omdat een patiënt mobiel beperkter is. Daarom zijn persoonlijke bescherminsgmiddelen sowieso meer van toepassing. 

Waar kan ik PBM bestellen en ik kan niet zoveel bestellen als ik wil? 
Je kunt bestellen via het portaal van Mediq, via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Meer informatie vind je op deze website. Zorgaanbieders kunnen daar tot een maand vooruit bestellen. Handschoenen zijn schaars, daarom houdt het LCH in de gaten of er niet ‘gehamsterd’ wordt, zodat iedereen aanspraak op de voorraad kan maken.

Zijn patiënten verplicht om een mondkapje te dragen?
Nee, het is een advies. Je mag het wel vragen en je mag patiënten zelf wel verplichten om een mondkapje te dragen, bijvoorbeeld als er ook kwetsbare patiënten in de praktijk komen.

Geldt het advies voor mondkapjes voor patiënten ook in de oefenruimte?
Als het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, dan geldt het advies niet voor de oefenruimte. 

Wat is het advies van het KNGF over het gebruik van PBM?
Het KNGF adviseert: gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit is ons nieuwsbericht.

Kan mijn werkgever mij verplichten om een mondmasker/mondkapje te dragen?
Van een werknemer wordt verwacht dat deze positief ingaat op een redelijk verzoek van een werkgever. Als door de beroepsorganisatie/het RIVM geadviseerd wordt om een mondkapje te dragen, kun je in het algemeen stellen dat het dragen van een mondkapje behoort tot een redelijk verzoek en dat een werknemer dat verzoek dus moet naleven.

Waar moet ik rekening mee houden bij het ventileren van mijn praktijkruimte?
Elke werkplek is anders en iedere praktijkruimte wordt op andere manier geventileerd. Wij adviseren je om op de website van de RIVM te kijken welke ventilatieadviezen er voor jouw praktijkruimte of werkplek gelden. https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19.

Vaccinatie

Waneer worden fysiotherapeuten gevaccineerd? VWS onderscheidt bij de verdeling van de vaccins verschillende doelgroepen. Bekijk hier de vaccinatiestrategie (met doelgroepen en tijdspad).

De verantwoordelijkheid voor vervroegde vaccinatie bij fysiotherapeuten die in een ziekenhuis of verzorgingstehuis werken ligt bij het ziekenhuis of verzorgingstehuis. De vervroegde vaccinatie is gericht op medewerkers van afdelingen IC, SEH of de COVID-afdeling. 

Testen

Heb ik recht op een sneltest bij de GGD?
Ja, fysiotherapeuten hebben recht op voorrang. Wel is de norm dat een zorgverlener (fysiotherapeut) niet vervangbaar is voor patiëntenzorg. Informatie over het maken van een afspraak vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zorgmedewerkers-en-docenten-testen-op-corona

Hebben wij een contactberoep?
Fysiotherapeuten, ook de fysiotherapeuten die in een ziekenhuis werken, behoren voor het testbeleid en de regels voor quarantaine tot de groep zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis.  

Wat is spoedzorg en wat is noodzakelijke zorg?
Spoedzorg is zorg waarbij er een risico is op irreversibele schade als behandeling uitgesteld wordt. Noodzakelijke zorg hangt af van de actualiteit van de hulpvraag van de patiënt.  Die actualiteit bepaal je zelf, als fysiotherapeut.

Moet een zorgverlener gegevens van patiënten verstrekken aan de GGD bij een bron- en contactonderzoek?
Ja, omdat COVID-19 een zogenaamde ‘A-ziekte’ is. Dit is geregeld in de wet publieke gezondheid.  

Praktijk

Ik ben langer dan 28 weken zwanger. Wat mag wel en wat mag niet?
Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen vrouwen die langer dan 28 weken zwanger zijn geen COVID-19 gerelateerde zorg meer leveren. Daarnaast moet de 1,5 meter afstand tijdens het werk te allen tijde geborgd worden. Regels die door fysiotherapeuten niet altijd gehandhaafd kunnen worden.

Het UWV accepteert alleen ziekmeldingen als de bedrijfsarts adviseert om in isolatie of quarantaine te gaan. Bespreek deze situatie dus met je bedrijfsarts als je merkt dat de richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd, of als er geen alternatief werk voor handen is.

Wij hebben de vraag ook gedeeld met de brancheorganisatie van bedrijfsartsen.

Is calamiteitenverlof mogelijk tijdens de coronamaatregelen?
Een calamiteit is een acute noodsituatie die de werknemer niet heeft kunnen voorzien en die de werknemer onmiddellijk moet oplossen. De werknemer dan recht op (volledig doorbetaald) calamiteitenverlof dat is bedoeld om het acuut onstane probleem op te lossen. Het verlof geldt voor de tijd die het gewoonlijk duurt om die noodsituatie op te lossen. Als een werknemer bijvoorbeeld ’s avonds of in de ochtend plots te horen krijgt dat de school of de opvang van de kinderen gesloten blijft vanwege corona, dan is er sprake van een calamiteit. Bijvoorbeeld de tijd die het duurt om een oppas te vinden of om de kinderen bij een oppas te brengen, om iemand in te schakelen.

Mag een patiënt nog andere mensen thuis ontvangen na een bezoek van een fysiotherapeut (vanwege maximaal 1 persoon per dag)? Ja, dat mag.  Mensen die hulp verlenen, als verpleegkundige, mantelzorger of fysiotherapeut, tellen niet mee. Meer informatie vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/bezoek

Wat betekent de avondklok voor patiënten, praktijk en openingstijden?
Vanaf zaterdag 23 januari is er een avondklok. Deze avondklok duurt van 21:00 tot en met 04:30 uur. Voor gewone fysiotherapie is er, net als bij andere zorgberoepen, geen uitzondering op de avondklok. Alleen wanneer er sprake is van fysiotherapie die medisch/vakinhoudelijk noodzakelijk is, gedurende die uren moet worden gegeven en echt niet op een ander moment mogelijk is, kan er sprake zijn van een uitzondering.

Patiënten moeten aan handhavers kunnen uitleggen dat hun afspraak bij een fysiotherapeut noodzakelijk is, dat doen ze met een bevestiging van hun afspraak met de fysiotherapeut. VWS benadrukt dat de avondklok met een reden is ingesteld en vraagt ons om afspraken met patiënten na 21:00 uur te vermijden.

De uitzondering geldt als je voor je werkgever voor werk naar buiten moet tijdens de avondklok. Je hebt dan een ingevulde werkgeversverklaring nodig. Het is niet toegestaan om zelf een verklaring te maken. Ben je ZZP’er of praktijkeigenaar? Dan vul je de verklaring zelf in. Het KNGF adviseert, net als de overheid, om steeds af te wegen welke zorg nodig is, overdag en in de avond.

Dit is de informatie van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok

Wat mag er wel en niet tijdens de lockdown? 
Fysiotherapie, dus declarabele zorg of bij patiënt in rekening te brengen behandelingen als fysiotherapeut mag wel. Daartoe behoort ook een groepsbehandeling van maximaal twee personen. Behandelingen die niet als fysiotherapie is te declareren of in rekening te brengen zijn mogen niet.

Wat zijn de regels voor groepsbehandeling?
De strenge lockdown heeft als doel om verplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom zal ook elke fysiotherapeut steeds professioneel moeten afwegen of behandeling in de praktijk nodig is of dat er op afstand kan behandeld kan worden. Binnen de praktijk zijn dit de regels voor groepsbehandelingen:

 • groepsbehandelingen zijn mogelijk, maar voor maximaal twee personen per groep (exclusief fysiotherapeut)
 • met minimaal 10 m² per persoon
 • de afstand tussen patiënten is steeds 1,5 meter
 • er is altijd minimaal één fysiotherapeut in de ruimte
 • meerdere groepen (van maximaal twee personen) in één ruimte zijn mogelijk als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan

Let op! Maak steeds de afweging of een groepstraining daadwerkelijk meerwaarde heeft t.o.v. individuele begeleiding of begeleiding van een patiënt. Wil je meerdere groepjes van 2 begeleiden? Doe dit dan op basis van een zorginhoudelijke overweging. De veiligheid van patiënt en zorgverlener zijn primair. Lees hier de maatregelen van de overheid:  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Geldt de maximale groepsgrootte van twee ook voor buiten?
Ja, voor zowel binnen als buiten bestaat een groep uit maximaal twee personen.

Onze praktijk is gevestigd in een sportschool en heeft geen eigen ingang, mogen we patiënten behandelen? Ja, dat mag. De sportschool is dicht, maar patiënten mogen wel naar binnen voor fysiotherapie.

Welke cruciale beroepen hebben recht op kinderopvang? Dit overzicht prubliceerde de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen. Fysiotherapeuten behoren tot de 'Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.' Dit is de lijst: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/contactberoepen/uitgezonderde-contactberoepen.

Onze praktijk is gevestigd in een sportschool en heeft geen eigen ingang, mogen we patiënten behandelen?
Ja, dat mag. De sportschool is dicht, maar patiënten mogen wel naar binnen voor fysiotherapie.

Het advies voor groepsbehandeling wijkt af van het RIVM, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van sanitair. Klopt dat wel?
Het RIVM geeft aan dat het sanitair en de kleedkamers weer gebruikt mogen worden, echter wij kiezen ervoor dit niet te adviseren. Ons addendum zich richt op het controleren en beheersen van patiënten stromingen. Wanneer patiënten gebruik van kleedkamers kun je niet garanderen dat ze tijdig het pand verlaten. 

Hebben collega's in de praktijk die niet fysiotherapeut zijn ook recht op een sneltest bij de GGD?
Alleen zorgverleners die in de lijst staan van beroepen die recht hebben op een sneltest kunnen er gebruiken van maken. Je vindt de beide lijsten (wel recht of geen recht) op deze website.

Is een praktijk een openbare ruimte?
Nee, een praktijk is niet vrij toegankelijk voor publiek. Een publieke ruimte is een ruimte waar iedereen vrij binnen kan lopen. Dat is een praktijk niet.

Is de wachtkamer of gang een openbare (of publieke) ruimte?
Sommige entrees of gangen horen bij een openbaar gebouw (bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum) en kunnen als publieke ruimte worden gezien. Ook daar is het advies om patiënten te vragen een niet-medisch mondkapje te dragen.

Hebben werknemers recht op doorbetaling als zij vanwege quarantaine thuis moeten blijven?
Wettelijk is bepaald dat een werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon als hij niet werkt, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in redelijkheid voor risico van de werknemer behoort te komen. (Artikel 7:628 lid 1 BW, en in samenhang met lid 3 BW wat betreft de variabele loonafspraken.) 
Een werknemer die in quarantaine blijft, bijvoorbeeld omdat een gezinslid Covid19 heeft, heeft in beginsel recht op doorbetaling van zijn loon indien hij niet thuis kan werken.
Indien echter een werknemer bijvoorbeeld bewust naar een gebied op vakantie gaat waar code ‘oranje’ geldt, dan is het niet meer dan redelijk dat de periode van quarantaine ten laste komt van het saldo nog openstaande vakantiedagen van de betreffende werknemer. De werknemer wist immers van tevoren dat hij in quarantaine zou moeten.

Zijn er regels voor het toelaten van stagiaires in de praktijk?
Wij zien een stagiaire als tweede zorgprofessional, net als bijvoorbeeld een collega-fysiotherapeut. Maak daarom een professionele afweging per situatie (behandelingen in kamer, behandelingen in oefenzaal, bijvoorbeeld) ten aanzien van de ‘social distancing’ regels. Voor stagiaires geldt hetzelfde beleid ten aanzien van patiëntencontact, zoals als omgeschreven onder ‘Zorgverlening door de paramedicus’.

Ik voel me gedwongen om te gaan werken, terwijl ik niet zeker weet of het wel veilig is. Kan ik gedwongen worden om te werken?
Jouw werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. 

Ik behoor zelf tot een kwetsbare groep, hoe ga ik daarmee om?
Als je tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is dat je werkt. In overleg met de bedrijfsarts moet de afweging worden gemaakt of en welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en moet je de mogelijkheid krijgen werk nog niet te hervatten/andere werkzaamheden op te pakken.

Hoe houd ik het best rekening met social distancing tijdens mijn werk?
Probeer zo vaak mogelijk 1,5 afstand te houden en volg de algemene regels. Als het voor een behandeling nodig is om binnen 1,5 te komen, houd dan rekening met het hygiëneprotocol en probeer waar mogelijk toch afstand te houden (bijvoorbeeld direct na de behandeling zelf).

Continuïteitsbijdrage

Meer informatie over de CB vind je ook in ons dossier continuïteitsbijdrage.

Begin december en deze week ontving ik terugbetalingen van de continuïteitsbijdrage. Waar kan ik de indexering terugvinden van 3.6%, ten opzichte van vorig jaar?
De indexering is verwerkt in de continuïteitsbijdrage. Zorgverzekeraars Nederland heeft indexaties bepaald op basis van de ZN kostenramingen van eind 2019. Het indexpercentage per zorgsoort vind je hier: https://assets.zn.nl/p/32768/files/CB-regeling_indexactiepercentages.pdf. Meer informatie over de continuïteitsbijdrage vind je ook in ons dossier over de CB.

Ik heb een mail van IptiQ ontvangen over de continuïteitsbijdrage, klopt dat wel?
Zorgverzekeraar IptiQ heeft een continuïteitsbijdrage aangeboden. Wij hebben in een korte analyse een aantal punten op een rij gezet. Deze analyse kun je hier teruglezen. Tot 11 december konden fysiotherapeuten de bijdrage bij IptiQ aanvragen.

Komt er een nieuwe continuïteitsbijdrage? 
Dat is nog niet bekend, ZN heeft daarover nog geen beslissing genomen.

Wat is de inhoud van de meerkostenbijdrage? 
ZN kondigde op 1 oktober de meerkostenregeling aan. Hier vind je het bericht van ZN. Dit is de samenvatting die het KNGF maakte.

Herstelzorg

Waar vind ik antwoord op mijn vragen over herstelzorg na COVID-19? 
Op deze pagina verzamelen we (onder het kopje herstelzorg) vragen die specifiek van toepassing zijn op het KNGF. 

Ik lees op bijvoorbeeld social media dat je voor het leveren van herstelzorg een aanvullende opleiding nodig hebt. Klopt dat? 
Nee, een aanvullende opleiding is geen voorwaarde voor het leveren van herstelzorg.

Waarom kan het aanleveren van data voor het onderzoek niet via de LDF?
De data in de LDF wordt geanonimiseerd, daardoor kunnen patiëntgegevens niet gekoppeld worden aan de data die voor het onderzoek wel nodig is.

Vergoeding herstelzorg. Wat zijn de regels?
Status 10 september 2020. Omdat sommige regels onduidelijk waren, heeft de minister aanvullende besluiten genomen. Daarmee wordt vooral de overgang van de oude naar de nieuwe regeling helderder.

We zetten de huidige regels nog even op een rijtje. 

 1. Patiënten hebben na verwijzing door een huisarts of specialist recht op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie gedurende zes maanden. Dit kan één keer worden verlengd met een periode van zes maanden, maar dan is verwijzing door een specialist voorwaardelijk. 
 2. Ten algemene geldt dat de verwijzing binnen vier maanden na de acute fase van de COVID door de huisarts of specialist moet worden afgegeven. 
 3. De behandeling moet binnen een maand na verwijzing beginnen.
 4. (Nieuw) Voor patiënten die al voor 18 juli (de datum van ingang van de nieuwe regeling) bij jou in behandeling waren, geldt de vereiste van verwijzing niet. Bij deze patiënten volstaat een verklaring van de arts achteraf.
 5. Om aanspraak op vergoeding vanuit de basisverzekering te kunnen doen, moet de patiënt er mondeling mee instemmen dat zijn gegevens worden gebruikt voor retrospectief onderzoek.
 6. Ook moet de patiënt er schriftelijk mee instemmen dat hij/zij gaat meedoen aan prospectief onderzoek, waarvoor hij door een nog te bepalen onderzoeksinstituut zal worden benaderd. Als hij/zij die niet geeft of later intrekt, vervalt het recht op vergoeding vanuit de basisverzekering.
 7. Van beide vormen van instemming met onderzoek moet een aantekening worden gemaakt in het EPD. Daarvoor is een informatiebrief voor de patiënt beschikbaar. 
 8. De regeling geldt nu voor een jaar, dus tot medio juli 2021. In beginsel stopt dan de aanspraak op zorg vanuit de basisverzekering. Uiteraard zullen we ruim voor die tijd overleggen of continuering mogelijk is.
 9. Voor de aanspraak geldt de DCSPH code 9363 en de csi codes 020 en 021 (voor respectievelijk de eerste en tweede periode van zes maanden).

 10. Voor de vergoeding van behandelingen die al voor 18 juli zijn gegeven, gelden de destijds geldende regelingen: alleen vergoeding na opname in een ziekenhuis, revalidatie-instelling of verpleeghuis en de patiënt moet de eerste 20 behandelingen zelf betalen of zij komen voor rekening van de aanvullende verzekering. Behandelingen na 18 juli kunnen niet meer op deze manier worden gedeclareerd. Voor de volledigheid: voor 18 juli gegeven behandelingen tellen niet mee in het aantal van 50 behandelingen waarop na 18 juli recht is (onder voorwaarden).

De ICT-systemen van zorgverzekeraars en van de EPD-leveranciers worden hierop aangepast. 
In tegenstelling tot eerder berichten zal dit niet eind september, maar pas eind oktober volledig het geval zijn. Tenzij je andersluidend bericht krijgt van een zorgverzekeraar is het verzoek nog steeds om je declaratie voor deze zorg aan te houden totdat de ICT-systemen zijn aangepast. Op de website van het Zorginstituut Nederland vind je
Actuele informatie
Een informatiebrief patiënten

Steunmaatregelen

Op 21 januari zijn niet steunmaatregelen aangekondigd. Van welke maatregelen kan ik gebruik maken?

Tarieven, codes, vergoedingen

Hoe zijn de aanspraken voor patiënten na COVID-19 geregeld?
Op 7 oktober 2020 publiceerde het Zorginstituut een FAQ-pagina met informatie.
Op 21 juli 2020 nam de minister een spoedbesluit waarmee fysiotherapie voor patiënten met of na ernstige COVID-19 direct uit de basisverzekering wordt vergoed. Kort samengevat komt het besluit neer op het volgende:

 • Patiënten hebben na (verdenking van) ernstige COVID met ingang van 18 juli recht op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie gedurende zes maanden, onder de voorwaarde dat ze bereid zijn mee te doen aan effectonderzoek. Voor de eerste zes maanden is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. Deze periode kan eenmalig met zes maanden en 50 behandelingen worden verlengd , Maar dan moet er wel een verwijzing van de medisch specialist zijn.

Kort daarna bleek dat de behandeling van patiënten weliswaar met ingang van 18 juli kon beginnen, maar dat er nog een aantal administratieve-ict- en overgangsproblemen moeten worden opgelost voordat deze zorg ook kan worden gedeclareerd. Wat geldt er bijvoorbeeld voor patiënten die al voor 18 juli in behandeling waren? Deze problemen zijn nog niet opgelost.

Kan ik meerkosten ook declareren?
De meerkosten die je nu bijvoorbeeld maakt voor persoonlijke beschermingsmiddelen zijn declarabel. De NZA heeft er een prestatiebeschrijving voor opgesteld. Wij overleggen momenteel met ZN over de manier waarop en waar deze meerkosten kunnen worden gedeclareerd. Wij houden je hiervan op de hoogte.

Welke code kan ik gebruiken voor patiënten die COVID-19 hebben gehad?
Code 9363.

Wat is het tarief voor fysiotherapie op afstand?
Met Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat de gedeclareerde prestaties (videoconsult/telefonische zitting) op dezelfde wijze doortellen (één ‘tik’ per zitting) in de basis- en aanvullende verzekering van patiënten. Het KNGF vindt dat het tarief voor deze behandelingen dan ook conform het reguliere zittingentarief zou moeten zijn. 

Is beeldbellen alleen (te declareren) voor bestaande patiënten? Of ook voor nieuwe patiënten?
Voor nieuwe en bestaande patiënten.

Wat zijn de codes voor fysiotherapie op afstand?
1850: screening
1864: screening & intake & onderzoek
1870: intake & onderzoek na verwijzing
1000: zitting fysiotherapie
1920: telefonische zitting fysiotherapie

Kan ik een intake en behandeling combineren?
Wanneer een patient voor een intake bij de fysio komt mag de fysio naast de code voor de intake ook een behandeling declareren. Voor patiënten geldt het dan ook als twee afspraken.

Welke codes zijn er voor verbijzonderde fysiotherapie?
•    Individuele zitting kinderfysiotherapie (1100)
•    Individuele zitting manuele therapie (1200)
•    Individuele zitting oedeemfysiotherapie (1500)
•    Individuele zitting bekkenfysiotherapie (1600)
•    Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie (1750)
•    Individuele zitting geriatriefysiotherapie (1775)

Wat is de ingangsdatum voor deze codes?
1 maart 2020.

Spreekt het KNGF met de zorgverzekeraars ook over chronische indicaties? 
Ja, op dit moment spreken we over vergoedingen, chronische indicaties en post-operatieve revalidatie staan al wel op de agenda.

Ik heb een vraag gesteld over de steunmaatregelen van ZN. Het antwoord vind ik niet op deze website. Wordt mijn vraag opgepakt?
Ja. Dagelijks inventariseren we alle vragen die we via social media, collega's en ledenvoorlichting krijgen. De vragen waar we nu een antwoord op hebben vind je op deze pagina. 

Werknemers in ziekenhuizen

Waar vind ik informatie die vooral geschikt is voor intramurale fysiotherapie?
Op onze website hebben we een aparte informatiepagina voor fysiotherapeuten die in het ziekenhuis werken. Je vindt er aanbevelingen voor jou als fysiotherapeut, maar ook beeldmateriaal, patiëntinstructies en oefeningen op papier die jou en de patiënt kunnen ondersteunen.

Wat adviseert het KNGF leden die werken in de GRZ dan wel verpleeghuissector? Ik vrees alleen dat het triage stappenplan binnen de GRZ en verpleeghuissetting niet haalbaar is vanwege de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen.
We adviseren je om onze pagina op het kennisplatform te bekijken. Meer informatie vind je ook op de website van FBZ.

Patiënten

Mag een patiënt nog andere mensen thuis ontvangen na een bezoek van een fysiotherapeut (vanwege maximaal 1 persoon per dag)? Ja, dat mag.  Mensen die hulp verlenen, als verpleegkundige, mantelzorger of fysiotherapeut, tellen niet mee. Meer informatie vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/bezoek.

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?

 • Alle personen ≥70 jaar
 • Alle personen met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grotere kans hebben op ernstiger beloop:
 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • chronische hartaandoeningen
 • diabetes mellitus;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • met een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar.

KRF NL, scholing en accreditatie

Is het nu makkelijker/sneller mogelijk om accreditatie te krijgen voor online scholingen? Ik wil kijken of ik geplande bijeenkomsten kan vervangen door online scholingsactiviteiten.
Er is niets gewijzigd voor het aanvraagproces voor een nieuwe accreditatieaanvraag. We bieden echter een mogelijkheid om gedurende de crisis reeds geaccrediteerde scholing in de vorm van een fysieke bijeenkomst om te buigen naar een online versie. Daar je meer over op de website van KRF NL.