kngf---selectie---lr--017--mcklin-fotografie.jpg
23 maart 2021

Dossier onderzoek herstelzorg

Alle informatie over het onderzoek.

Zoals je weet speelt fysiotherapie een enorm belangrijke rol bij patiënten die herstellen van COVID-19. En gelukkig wordt deze zorg tijdelijk vergoed vanuit de basisverzekering, het KNGF heeft hard gewerkt om de minister daarvan te overtuigen. Deze zorg is  gekoppeld aan voorwaarden, één daarvan is deelname aan een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de herstelzorg.

De aanmelding

Als je een patiënt doorverwezen krijgt voor paramedische herstelzorg dan vraag je deze patiënt om deel te nemen aan het onderzoek en wijs je erop dat deze deelname verplicht is voor vergoeding van de zorg. Een recente (23 maart 2021) wijziging in de studie is dat deelname aan het prospectieve onderzoek vrijwillig is voor patiënten.

Informatie voor fysiotherapeuten en patiënten
Fysiotherapeuten die zich hebben aangemeld vinden een handleiding, met relevante informatie over het uitnodigen van patiënten en aanleveren van meetinstrumenten, in de eigen web-omgeving of hier. Een instructie over het informeren van patiënten vind je hier. De patiënten-informatiebrief staat uiterlijk vrijdag 26 maart hier

Data
Belangrijk voor de toestemming van een patiënt is ze akkoord zijn dat hun behandelgegevens uit het EPD over de paramedische herstelzorg gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zullen daarbij niet tot de individuele patiënt herleidbaar zijn. Vanaf het begin van de paramedische herstelzorg regeling heb je dit ook al met de patiënt moeten bespreken en zijn/haar toestemming vast moeten leggen in het EPD. Dat is en blijft nu ook het geval. De instructie hiervoor vind je hier. Dus, wanneer een patiënt hiermee instemt, kan deze gewoon van de Paramedische Herstelzorg regeling gebruik maken. De patiënt moet wel aan de door Zorginstituut Nederland gestelde voorwaarden voldoet.

Declareren
De zorg kan gedeclareerd worden onder DCSPH-code: 9363 CSI-code 020 (1e termijn:  6 maanden) en CSI-code 021 (2e termijn, na verwijzing medisch specialist).

Meer informatie over de voorwaarden en vragen en antwoorden op veel gestelde vragen vind je door op de links te klikken.

Hoe kun je meedoen aan het onderzoek?

Therapeuten die data leveren aan het LDF en toestemming hebben van de patiënt, doen standaard mee met het database-onderzoek (retrospectief).

Om deel te nemen aan het prospectieve onderzoek kunnen patiënt en fysiotherapeut zich direct aanmelden bij de onderzoekers. We verwachten dat jullie dit massaal doen. Door je als therapeut aan te melden, maak je het voor de patiënt  eenvoudiger om deel te nemen. Gebruik daarvoor deze link.

Het onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een grote groep onderzoekers uit het brede paramedische veld, die met elkaar samenwerken onder leiding van de afdeling revalidatie van het RadboudUMC. Het doel is het onderzoeken van het effect van paramedische zorg op het herstel van patiënten na COVID-19. Naast naar fysiotherapie wordt er gekeken naar de disciplines diëtetiek, ergotherapie, logopedie en de oefentherapie én de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Naast de onderzoekers zijn de beroepsverenigingen, patiëntenvertegenwoordigers, verzekeraars en vele andere belanghebbenden betrokken om toe te zien op een goede uitvoering.

Hier vind je het persbericht over de toekenning van de subsidie voor het onderzoek.

Onderzoekswebsite / methodes
De uitvoerende onderzoekers hebben een website ingericht met alle informatie over dit belangrijke onderzoek. In het kort komt het erop neer dat het onderzoek bestaat uit een kwalitatief onderzoek (interviews naar ervaringen) en een kwantitatief onderzoek (cijfermatige inzichten).

Het kwantitatieve onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  • Retrospectief (terugkijkend, op basis van data uit verschillende bestaande databases, waaronder de LDF)
  • Prospectief (waarbij het traject over tijd gevolgd wordt, door direct contact tussen onderzoeker en patient en tussen onderzoeker en behandelaar)

De tijdslijn:

van het kwantitatieve onderzoek
Voor het verzamelen van data voor het retrospectieve onderzoek geeft een patiënt toestemming, die toestemming wordt vatsgelegd in het dossier.

Het prospectieve onderzoek begint op 29 maart. Je kunt jezelf wel aanmelden, dat raden we zelfs aan. Na je aanmelding krijg je bericht van de onderzoekers. 

van het kwalitatieve onderzoek
Het kwalitatieve onderzoek is op 1 januari 2021 gestart, de eerste interviews worden al afgenomen. Het kan zijn dat je gevraagd wordt om deel te nemen. De eerste deelnemers zijn geselecteerd door de beroepsverenigingen, vervolgens worden mensen benaderd, het bijvoorbeeld via de Fysio E-nieuws.

Wat betekent het prospectieve onderzoek voor jouw praktijk en collega’s?

  • Om de aanmelding voorspoedig  te laten verlopen, kan iedere fysiotherapeut zich nu al registreren bij het onderzoek. Wij adviseren iedereen dringend dit meteen, vandaag al, te doen. Dan kunnen patiënt en de therapeut eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden.
  • Na aanmelding ontvangt een aangemelde fysiotherapeut inloggegevens voor een webapplicatie.
  • Je krijgt vervolgens bericht van de onderzoekers. Dan kun je patiënten aanmelden. Patiënten die vóór de start van het onderzoek in behandeling zijn gekomen worden niet meegenomen in het prospectieve onderzoek, maar blijven in het retrospectieve onderzoek. 

Informatie voor fysiotherapeuten en patiënten
Fysiotherapeuten die zich hebben aangemeld vinden een handleiding, met relevante informatie over het uitnodigen van patiënten en aanleveren van meetinstrumenten, in de eigen web-omgeving of hier. Een instructie over het informeren van patiënten vind je hier. De patiënten-informatiebrief staat uiterlijk vrijdag 26 maart hier

Behandelproces prospectief onderzoek

  • Elke fysiotherapeut voert de behandeling en metingen uit, gebruik makend van het KNGF standpunt, en houdt deze bij in zijn eigen behandeldossier.
  • Nieuw is dat de patiënt direct van de onderzoekers, via de applicatie, vragenlijsten ontvangt om in te vullen.

  • Daarnaast dient de fysiotherapeut de resultaten van performance testen in de webapplicatie in te vullen, hiervoor ontvangt je een extra vergoeding.

  • Het meetprotocol is te  vinden op de website van het onderzoek en is gelijk aan de metingen volgens het KNGF standpunt.

Extra vergoeding voor deelname patiënt

Voor elke patiënt van wie alle eindmetingen van het behandeltraject zijn aangeleverd krijgt de behandelaar een vergoeding van €25. Meer informatie over deze vergoeding vind je in je eigen webomgeving. Je ontvangt aan het eind van de studie, als alle declaratiegegevens zijn verzameld, een declaratieformulier.

Het belang van jouw aanmelding

Het belang van dit onderzoek is groot. Daarom vragen we jou om je aan te melden voor het onderzoek. Alleen op die manier krijgen patiënten een vergoeding.

Heb je een vraag? 

Bekijk dan ook de FAQ-pagina van het Zorginstituut over de aanspraak. 
De onderzoekspagina van het onderzoek is: COVID - Paramedisch Onderzoek.