kngf---selectie---lr--017--mcklin-fotografie.jpg
25 mei 2021

Dossier onderzoek herstelzorg

In ons dossier vind je alle informatie over het onderzoek paramedische herstelzorg.

25 mei 2021. Deelnemers fysiotherapie aan prospectieve onderzoek ruimschoots bereikt. Voor fysiotherapie zijn geen nieuwe deelnemers meer nodig.

Zoals je weet speelt fysiotherapie een enorm belangrijke rol bij patiënten die herstellen van COVID-19. En gelukkig wordt deze zorg tijdelijk vergoed vanuit de basisverzekering, het KNGF heeft hard gewerkt om de minister daarvan te overtuigen. Deze zorg is  gekoppeld aan voorwaarden, één daarvan is bereidheid tot deelname aan een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de herstelzorg, waarbij mondelinge toestemming volstaat de teostemming is vastgelegd in de EPD's.

De aanmelding

25 mei 2021. Deelname fysiotherapie aan prospectieve onderzoek naar de COVID paramedisch herstelzorg ruimschoots bereikt!

Op 25 mei 2021 ontvingen we zeer goed nieuws van het onderzoek naar de COVID paramedisch herstelzorg. De inclusie van deelnemers via fysiotherapeuten is met 853 patiënten al compleet. Dat betekent dat per 21-05-2021 de instroom van nieuwe deelnemers via de fysiotherapie gestopt is. Alle deelnemers die voor 21-05-2021 door jou zijn aangemeld, blijven in de studie. De instroom van nieuwe deelnemers via alle andere disciplines loopt wel door, en is nog hard nodig

Wij vragen je om géén nieuwe deelnemers meer aan te melden voor dit onderzoek, tenzij

 • zij al deelnemen aan het onderzoek via één van de andere disciplines, of
 • als zij multidisciplinaire herstelzorg (gaan) ontvangen

Zo kunnen de onderzoekers een goed beeld vormen van de multidisciplinaire behandeling.

Informatie voor fysiotherapeuten en patiënten
Fysiotherapeuten die zich hebben aangemeld vinden een handleiding, met relevante informatie over het uitnodigen van patiënten en aanleveren van meetinstrumenten, in de eigen web-omgeving of hier. Een instructie over het informeren van patiënten vind je hier. De patiënten-informatiebrief staat hier

Data
Belangrijk voor de toestemming van een patiënt is ze akkoord zijn dat hun behandelgegevens uit het EPD over de paramedische herstelzorg gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zullen daarbij niet tot de individuele patiënt herleidbaar zijn. Vanaf het begin van de paramedische herstelzorg regeling heb je dit ook al met de patiënt moeten bespreken en zijn/haar toestemming vast moeten leggen in het EPD. Dat is en blijft nu ook het geval. De instructie hiervoor vind je hier. Dus, wanneer een patiënt hiermee instemt, kan deze gewoon van de Paramedische Herstelzorg regeling gebruik maken. De patiënt moet wel aan de door Zorginstituut Nederland gestelde voorwaarden voldoet.

Declareren
De zorg kan gedeclareerd worden onder DCSPH-code: 9363 CSI-code 020 (1e termijn:  6 maanden) en CSI-code 021 (2e termijn, na verwijzing medisch specialist).

Meer informatie over de voorwaarden en vragen en antwoorden op veel gestelde vragen vind je door op de links te klikken.

Hoe kun je meedoen aan het onderzoek?

Therapeuten die data leveren aan het LDF en toestemming hebben van de patiënt, doen standaard mee met het database-onderzoek (retrospectief).

Deelname aan het prospectieve onderzoek is nog beperkt mogelijk. Patiënten kunnen nog deelnemen als zij:

 • al deelnemen aan het onderzoek via één van de andere disciplines, of
 • multidisciplinaire herstelzorg (gaan) ontvangen

Het onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een grote groep onderzoekers uit het brede paramedische veld, die met elkaar samenwerken onder leiding van de afdeling revalidatie van het RadboudUMC. Het doel is het onderzoeken van het effect van paramedische zorg op het herstel van patiënten na COVID-19. Naast naar fysiotherapie wordt er gekeken naar de disciplines diëtetiek, ergotherapie, logopedie en de oefentherapie én de samenwerking tussen de verschillende disciplines. Naast de onderzoekers zijn de beroepsverenigingen, patiëntenvertegenwoordigers, verzekeraars en vele andere belanghebbenden betrokken om toe te zien op een goede uitvoering.

Hier vind je het persbericht over de toekenning van de subsidie voor het onderzoek.

Onderzoekswebsite / methodes
De uitvoerende onderzoekers hebben een website ingericht met alle informatie over dit belangrijke onderzoek. In het kort komt het erop neer dat het onderzoek bestaat uit een kwalitatief onderzoek (interviews naar ervaringen) en een kwantitatief onderzoek (cijfermatige inzichten).

Het kwantitatieve onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

 • Retrospectief (terugkijkend, op basis van data uit verschillende bestaande databases, waaronder de LDF)
 • Prospectief (waarbij het traject over tijd gevolgd wordt, door direct contact tussen onderzoeker en patient en tussen onderzoeker en behandelaar)

De tijdslijn:

van het kwantitatieve onderzoek
Voor het verzamelen van data voor het retrospectieve onderzoek geeft een patiënt toestemming, die toestemming wordt vatsgelegd in het dossier.

Het prospectieve onderzoek begon op 29 maart en het benodigde aantal deelnemers werd voor fysiotherapie bereikt op 21 mei 2021.

van het kwalitatieve onderzoek
Het kwalitatieve onderzoek is op 1 januari 2021 gestart, de eerste interviews worden al afgenomen. Het kan zijn dat je gevraagd wordt om deel te nemen. De eerste deelnemers zijn geselecteerd door de beroepsverenigingen, vervolgens worden mensen benaderd, het bijvoorbeeld via de Fysio E-nieuws.

Wat betekent het prospectieve onderzoek voor jouw praktijk en collega’s?

 • 25 mei 2021: er kunnen geen deelnemers meer aangemeld worden.
 • Om de aanmelding voorspoedig  te laten verlopen, kan iedere fysiotherapeut zich nu al registreren bij het onderzoek. Wij adviseren iedereen dringend dit meteen, vandaag al, te doen. Dan kunnen patiënt en de therapeut eenvoudig aan elkaar gekoppeld worden.
 • Na aanmelding ontvangt een aangemelde fysiotherapeut inloggegevens voor een webapplicatie.
 • Je krijgt vervolgens bericht van de onderzoekers. Dan kun je patiënten aanmelden. Patiënten die vóór de start van het onderzoek in behandeling zijn gekomen worden niet meegenomen in het prospectieve onderzoek, maar blijven in het retrospectieve onderzoek. 

Informatie voor fysiotherapeuten en patiënten
Fysiotherapeuten die zich hebben aangemeld vinden een handleiding, met relevante informatie over het uitnodigen van patiënten en aanleveren van meetinstrumenten, in de eigen web-omgeving of hier. Een instructie over het informeren van patiënten vind je hier. De patiënten-informatiebrief staat  hier

Behandelproces prospectief onderzoek

 • Elke fysiotherapeut voert de behandeling en metingen uit, gebruik makend van het KNGF standpunt, en houdt deze bij in zijn eigen behandeldossier.
 • Nieuw is dat de patiënt direct van de onderzoekers, via de applicatie, vragenlijsten ontvangt om in te vullen.

 • Daarnaast dient de fysiotherapeut de resultaten van performance testen in de webapplicatie in te vullen, hiervoor ontvangt je een extra vergoeding.

 • Het meetprotocol is te  vinden op de website van het onderzoek en is gelijk aan de metingen volgens het KNGF standpunt.

Extra vergoeding voor deelname patiënt

Voor elke patiënt van wie alle eindmetingen van het behandeltraject zijn aangeleverd krijgt de behandelaar een vergoeding van €25. Meer informatie over deze vergoeding vind je in je eigen webomgeving. Je ontvangt aan het eind van de studie, als alle declaratiegegevens zijn verzameld, een declaratieformulier.

Heb je een vraag? 

Bekijk dan ook de FAQ-pagina van het Zorginstituut over de aanspraak. 
De onderzoekspagina van het onderzoek is: COVID - Paramedisch Onderzoek.