118-tees-hans-overleg-header.jpg
08 februari 2024

Dossier Contractering 2024

Elk jaar analyseren we het inkoopbeleid en de contracten die je van zorgverzekeraars krijgt en helpen je zo een keuze te maken. Dit is het dossier 2024.

Contracteergraad 2024

Net als in de voorbije jaren zijn we weer benieuwd naar de mate waarin door fysiotherapiepraktijken wel of geen overeenkomsten met zorgverzekeraars zijn gesloten.

Om hier inzicht in te krijgen leggen we je graag deze vragenlijst voor en vragen we je de enquête vóór 22 februari in te vullen.

Deze enquête is een herhaling van de onderzoeken in 2019, 2022 en 2023. Hierdoor kunnen we zien of er sprake is van trends in het wel of niet sluiten van overeenkomsten.

In de enquête vragen we o.a. met welke zorgverzekeraars je een contact afgesloten hebt in 2023 en 2024. De uitkomsten van die vragen noemen we de contracteergraad. Voor overeenkomsten, die in 2023 en 2024 niet opnieuw werden aangeboden, zoals de overeenkomsten van Menzis en DSW, worden die vragen niet gesteld.

Ook horen we graag je mening over de inhoud van de contracten en zijn we benieuwd naar de redenen om wel of geen overeenkomst(en) af te sluiten.  

Daarnaast willen we ook graag weten of je bij een samenwerkingsverband of keten bent aangesloten en of je in een praktijkkwaliteitsregister bent ingeschreven.

De resultaten van deze enquête delen we met jullie en gebruiken we in gesprekken met zorgverzekeraars.  

 

Contracteercyclus

De contracteercyclus loopt het hele jaar door. We zetten daarbij in op het meest optimale resultaat voor de hele beroepsgroep.

Hiervoor spreken we met zorgverzekeraars, koepelorganisaties en bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit. We analyseren het inkoopbeleid en de contracten die je van zorgverzekeraars krijgt en helpen je zo de beste keuze voor je eigen situatie te maken.

Drie fases

De contracteercyclus bestaat uit drie fases

  • Fase 1: in april publiceert de verzekeraar zijn inkoopbeleid. Wij analyseren het inkoopbeleid per verzekeraar en organiseren webinars.

  • Fase 2: tussen augustus en oktober krijg je de contracten van de verzekeraars. In die periode analyseren we de contracten. 

  • Fase 3: In oktober, als alle contracten er zijn, organiseren we de contracteeravonden.

Belangrijke data in het kader van contractering
 

Datum

Activiteit

Zorgverzekeraar

1 september 2023

Publiceren eventuele wijzigingen in de erkende meetbureaus voor de PREM

CZ

 

Uiterste datum voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders om een zorgovereenkomst 2024 aan te vragen

Zorg en Zekerheid

Eind september 2023

Aanbieding vragenlijst fysiotherapie via VECOZO

Caresq

1 oktober 2023

Aanmelden nieuwe zorgaanbieders

a.s.r.


Aanbieden overeenkomsten via VECOZO via zorginkooppportaal
 

Datum

Zorgverzekeraar

26 september

a.s.r.

Vanaf eind september na invullen vragenlijst

Caresq

Uiterlijk 30 september 2023

VGZ

30 september

CZ

September - oktober

a.s.r.

6 oktober 2023

Zilveren Kruis

11 oktober 2023

ONVZ

12 oktober 2023

Zorg en Zekerheid


Webinars overeenkomsten
 

Datum

Tijdstip

Zorgverzekeraar

9 oktober 2023

17.00 - 18.30 uur

CZ

10 oktober 2023

19.30 - 21.00 uur

VGZ

12 oktober 2023

17.00 - 18.30 uur en 19.30 - 21.00 uur 

ZK en Z&Z

16 oktober 2023

17.00 - 18.30 uur en 19.30 - 21.00 uur

Salland en a.s.r.

19 oktober 2023

17.00 - 18.30 uur en 19.30 - 21.00 uur

Caresq en ONVZ


De huidige overeenkomsten van Menzis, DSW en de Basis en Intensief van VGZ lopen door in 2024. Ze bieden geen nieuwe overeenkomst aan. VGZ biedt alleen een nieuwe generieke overeenkomst aan. Deze overeenkomst is nagenoeg hetzelfde als de huidige overeenkomst. Het webinar wordt daardoor omgezet in een vragenuur over de overeenkomst Generiek. In de overeenkomst 2024 van a.s.r. wijzigt feitelijk niets. Zilveren Kruis, a.s.r. en Caresq zijn afwezig tijdens de informatiebijeenkomsten.

Uiterste tekendatum overeenkomsten
 

Datum

Zorgverzekeraar

12 november 2023

a.s.r.

6 november 2023

CZ

8 november 2023

Salland

9 november 2023

Zorg en Zekerheid

10 november 2023

Zilveren Kruis

11 november 2023

ONVZ

11 november 2023

Caresq

Er is dit jaar geen uiterste tekendatum. Tijdig tekenen is wel relevant voor opname in de VGZ zorgzoekers!

VGZ

 
Wat doet het KNGF

We hebben op verschillende niveaus overleggen en gesprekken met zorgverzekeraars: tussen medewerkers, managers en besturen. Doel is om met goede argumenten input te leveren voor het beleid van de zorgverzekeraars en het beleid te beïnvloeden én om de kwaliteit van fysiotherapie goed te positioneren. Soms worden snelle successen geboekt. Andere keren zijn op de lange termijn de resultaten pas merkbaar. Er zijn momenten waarop we alleen achter de schermen kunnen opereren, bijvoorbeeld als we onder embargo concept-overeenkomsten krijgen en hier niet over kunnen communiceren. En soms is het helaas niet mogelijk om invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld omdat dat wettelijk niet mag. Een voorbeeld van dat laatste is het verbod om als belangenbehartiger te adviseren om een overeenkomst niet te tekenen.

Kortom: de contracteercyclus is een precair proces vanwege de vele verschillende belanghebbenden en de wettelijke regels waar we ons als branche- en beroepsvereniging aan moeten houden.

Wie zijn erbij betrokken?
  • Leden van het landelijk team Zorgverzekeraars overleggen regelmatig met zorginkopers en paramedische adviseurs
  • Manager Beleid overlegt met managers paramedische zorg
  • Bestuursleden KNGF overleggen met directies zorginkoop
  • Bestuursvoorzitter Guido van Woerkom heeft contact met Raden van Bestuur zorgverzekeraars

Overleggen kunnen bijvoorbeeld gaan over signalen die we van onze leden krijgen, over onduidelijke of onredelijke zaken met betrekking tot contractering, kwaliteit, issues die spelen in de regio of bij de Beroepsinhoudelijke Verenigingen (BI’s), administratieve belasting, ontwikkelingen in het werkveld, en nog veel meer. Leden van het landelijk team Zorgverzekeraars voeren samen met regio-adviseurs en zo nodig een vertegenwoordiger van een BI de gesprekken met de zorginkopers en paramedisch adviseurs.

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met het team zorgverzekeraars: [email protected]