patient-fysio-dashboard.jpg
21 juni 2022

Veelgestelde vragen - Module MDS van CZ (2023)

Het KNGF en CZ hebben afspraken gemaakt zodat praktijken die MDS-data verzamelen via de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) in aanmerking kunnen komen voor de module Minimale Dataset (MDS) in 2023. Vragen en antwoorden daarover vind je op deze pagina.

In juni 2022 informeerden we praktijken die data leveren aan de LDF over de module MDS van CZ, hoe je als praktijk toestemming kan geven en wat het KNGF voor jouw praktijk kan doen. Hierover hebben we vragen ontvangen. Je vindt ze terug op deze pagina.

Wat is een Minimale Dataset?
Informatie over datasets vind je hier. Informatie over de module MDS vind je op de website van CZ.

Toestemming geven aan het KNGF

Waarom heb ik een mail ontvangen van het KNGF over de module MDS?
Alle praktijken die data aanleveren voor de LDF hebben we een mail gestuurd, omdat de informatie voor hen interessant kan zijn. 

Hoe kan ik toestemming geven?

Tot 1 juli 2022 kon je toestemming geven via het online toestemmingsformulier dat je via de mail die je van ons.  

Wat gebeurt er als ik toestemming geef aan het KNGF?

Met jouw toestemming levert het KNGF in augustus 2022 eenmalig de benodigde procesinformatie over het gebruik van de MDS in jouw praktijk aan CZ. Op basis hiervan beoordeelt CZ of jouw praktijk in aanmerking komt voor de module MDS. Als jouw praktijk in aanmerking komt dan stelt CZ jou daarvan op de hoogte en krijgt jouw praktijk uiterlijk 1 november de module aangeboden.

Waar vind ik de Algemene Voorwaarden Doorgifte Praktijkgegevens?
Op onze website.

Kan ik mijn toestemming intrekken als ik mij bedenk? Tot wanneer?
Ja dat kan. Mocht je beslissen dat de procesgegevens over jouw praktijk niet aan CZ mogen worden doorgeleverd, dan kun je dat tot uiterlijk 1 augustus 2022 aan ons doorgeven. Je doet dit schriftelijk, via [email protected].

Ik heb de module al, moet ik dan nog iets doen? 
Als je deelneemt aan SKF en de module MDS al via Keurmerk krijgt, dan hoef je het niet nog een keer via het LDF te regelen. Wij kunnen niet zien wie de module al hebben, daarom kreeg je wel een mail van ons. Je hoeft niets te doen.

Procesinformatie uit de LDF aan CZ leveren

Welke gegevens levert het KNGF via de LDF precies aan CZ?
Een uitleg over welke gegevens precies worden doorgeleverd vind je hier. Ook kan je ons voorbeeld bekijken. Het gaat over de eerste zes maanden van 2022. Het is belangrijk dat je ook in juli en verder structureel data blijft leveren.

Betreft de data levering alleen patiënten van CZ of van alle verzekeraars?

Het betreft patiënten van alle verzekeraars, en dus niet alleen CZ-verzekerden. CZ stelt dat je de MDS moet toepassen bij al jouw patienten met COPD en/of lage rugklachten. CZ controleert op basis van landelijke cijfers of je de inclusie van 85% hebt behaald. Zij beslissen of je in aanmerking komt voor de module MDS.

Wordt alleen de procesinformatie over COPD en lage rug behandelingen aan CZ geleverd, of over mijn totale patiënten populatie?

We leveren alleen procesinformatie over de toepassing van de MDS binnen jouw praktijk bij de diagnosecodes voor COPD en lage rugklachten. Dat zijn diagnosecodes 2554, 3426, 3526 en 3626. Procesgegevens over andere patientengroepen leveren wij niet aan CZ. 

Wanneer levert het KNGF gegevens aan CZ?

Met jouw toestemming leveren wij de procesinformatie uiterlijk 15 augustus aan CZ.

Voorwaarden CZ module MDS

Wat zijn de voorwaarden van CZ?
Je vindt de voorwaarden op de CZ-website.

Kan het KNGF zien of ik aan de voorwaarden voldoe?
Nee, dat kunnen we niet. De praktijk weet hoeveel patiënten zijn behandeld en of data is aangeleverd.

Kan ik nu nog beginnen met het aanleveren van data?
Dat heeft voor de module van 2023 niet meer zoveel zin, omdat je 85% van je patiënten moet hebben geïncludeerd. CZ beoordeelt de eerste zes maanden van 2022. Als je nu begint, is de kans groot dat je gegevens onvoldoende compleet zijn. 

Moet ik de MDS toepassen bij al mijn patienten met COPD en/of lage rugklachten of alleen bij de CZ-verzekerden?
CZ stelt dat je de MDS moet toepassen bij alle patienten met COPD en/of lage rugklachten, en dus niet alleen de CZ-verzekerden. Hierbij hanteert CZ een inclusiepercentage van 85%.

Kan ik ook in aanmerking komen voor de module MDS als ik alleen gegevens van mijn COPD-patiënten aanlever, en niet van patiënten met lage rugklachten (of andersom)?

  • Als je patiënten behandelt met COPD en lage rugklachten dan moet je van beide patientengroepen procesinformtie inzichtelijk maken voor CZ. CZ controleert of je ten minste 85% van je patienten hebt geincludeerd.
  • Als je alleen patiënten behandelt met COPD, dan kan je ook in aanmerking komen voor de module MDS. Het is dan voldoende om procesinformtie over de MDS COPD inzichtelijk maken voor CZ. Van de andere groep heb je namelijk geen gegevens.
  • Als je alleen patiënten behandelt met lage rugklachten, dan kan je ook in aanmerking komen voor de module MDS. Het is dan voldoende om procesinformtie over de MDS LRK inzichtelijk maken voor CZ. Van de andere groep heb je namelijk geen gegevens. .

Als je helemaal geen patienten met COPD én lage rugklachten behandelt dan is de module MDS niet voor jouw praktijk van toepassing. Zie ook de voorwaarden van CZ.

In 2023 wil ik in aanmerking komen voor de module transparantie van CZ. Moet ik dan ook toestemming geven voor het doorleveren van MDS-gegevens aan CZ?
Informatie over die module vind je op de CZ-website.

Hoe controleer ik mijn data in de LDF?

Waar kan ik zien welke data mijn praktijk aan de LDF heeft geleverd over de MDS? 

Via jouw LDF-dashboard kan je de MDS procesinformatie van jouw praktijk nu al bekijken. Via de filter instellingen kan je jouw praktijk selecteren, de periode instellen op alleen 2022, en de patientengroep COPD selecteren (diagnosecode 2554) of de patientengroep lage rugklachten (diagnosecodes 3426, 3526 en 3626). Op de pagina Uitkomstmetingen zie je jouw meetinstrumenten overzicht. Hier vind je ook de procesinformatie over jouw MDS-meetinstrumenten. In dit document lees je precies wat we hiervan met CZ delen, zodat je dit in je dashboard alvast kan bekijken.  

Kan ik ergens terugvinden hoe vaak ik in 2022 data heb geleverd aan de LDF?
Via het LDF-dashboard zie je de gegevens van jouw praktijk. Op de samenvattingspagina kun je rechtsbovenin de aanlevergeschiedenis bekijken. Daar zie je wanneer en hoe vaak je data aan de LDF hebt geleverd. Het is belangrijk dat je structureel (wij adviseren maandelijks) data blijft leveren aan de LDF. Zo zorg je voor een compleet beeld van je gegevens.

Na een storing in mijn EPD-systeem heb ik geen data kunnen aanleveren. Is dat erg?
Als je door een storing in je EPD-systeem één aanlevering hebt gemist, dan is dat geen probleem. Je levert altijd data van de afgelopen 3 maanden. Als je maar 1 maand hebt gemist is dat meestal niet erg. Heb je meerdere maanden achter elkaar niet kunnen aanleveren, dan kan dit effect hebben op de volledigheid van je dataset en dus het behalen van de 85% inclusie. Merk je dat de aanlevering niet maandelijks lukt vanwege bijvoorbeeld een storing? Neem contact op met je EPD leverancier. 

Hoe controleer ik of ik de juiste (versies) van meetinstrumenten in mijn EPD gebruik? 
In dit document vind je een overzicht van de gegevens die worden doorgeleverd, inclusief de meetinstrumentcodes en versienummers. Het is belangrijk dat je de juiste meetinstrumenten in je EPD gebruikt.  Wil je weten of dit in jouw EPD-systeem goed is ingesteld? Neem dan contact op met je EPD-leverancier.