kngf---selectie---lr--015--mcklin-fotografie.jpg
02 september 2021

Contractering: Dossier 2022

De contracteercyclus loopt het hele jaar door. We zetten daarbij in op het meest optimale resultaat voor de hele beroepsgroep.

Hiervoor spreken we met zorgverzekeraars, koepelorganisaties en bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit. We analyseren het inkoopbeleid en de contracten die je van zorgverzekeraars krijgt en helpen je zo de beste keuze voor je eigen situatie te maken.

Drie fases

De contracteercyclus bestaat uit drie fases

  • Fase 1: in april publiceert de verzekeraar zijn inkoopbeleid. Wij analyseren het inkoopbeleid per verzekeraar en organiseren webinars. 
  • Fase 2: tussen augustus en oktober krijg je het contract van de verzekeraar. Vanaf augustus verzamelen wij de contracten.
  • Fase 3: In oktober, als alle contracten er zijn organiseren we de contracteeravonden.

Overzicht belangrijke data en deadlines contractering 2022

Elk jaar krijgen we veel vragen van leden die onvoldoende de deadlines hebben bewaakt en daardoor bijvoorbeeld te laat zijn met het indienen van hun bezwaar. Daarom hebben we hier alle data nog eens op een rijtje voor je gezet.

Contracteeravonden

Tijdens onze contracteeravonden informeren we je over de zorgovereenkomsten 2022. Deze zijn al geweest.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met een of meer voorwaarden uit het aanbod van een verzekeraar voor een contract dan kun je bezwaar maken. Welke vormen van bezwaar zijn er? Waar moet je rekening mee houden bij het formuleren van je bezwaar? En schuift de tekentermijn dan automatisch door? Bekijk hier onze pagina met informatie over bezwaar maken.

Wat het KNGF doet

We hebben op verschillende niveaus overleggen en gesprekken met zorgverzekeraars: tussen medewerkers, managers en besturen. Doel is om met goede argumenten input te leveren voor het beleid van de zorgverzekeraars en het beleid te beïnvloeden én om de kwaliteit van fysiotherapie goed te positioneren. Soms worden snelle successen geboekt. Andere keren zijn op de lange termijn de resultaten pas merkbaar. Er zijn momenten waarop we alleen achter de schermen kunnen opereren, bijvoorbeeld als we onder embargo concept-overeenkomsten krijgen en hier niet over kunnen communiceren. En soms is het helaas niet mogelijk om invloed uit te oefenen, bijvoorbeeld omdat dat wettelijk niet mag. Een voorbeeld van dat laatste is het verbod om als belangenbehartiger te adviseren om een overeenkomst niet te tekenen.

Kortom: de contracteercyclus is een precair proces vanwege de vele verschillende belanghebbenden en de wettelijke regels waar we ons als branche- en beroepsvereniging aan moeten houden.

Wie zijn erbij betrokken?

  • Leden van het landelijk team Zorgverzekeraars overleggen regelmatig met zorginkopers en paramedische adviseurs.
  • Manager Beleid overlegt met managers paramedische zorg.
  • Bestuursleden KNGF overleggen met directies zorginkoop.
  • Bestuursvoorzitter Guido van Woerkom heeft contact met Raden van Bestuur zorgverzekeraars.

Overleggen kunnen bijvoorbeeld gaan over signalen die we van onze leden krijgen, over onduidelijke of onredelijke zaken met betrekking tot contractering, kwaliteit, issues die spelen in de regio of bij de Beroepsinhoudelijke Verenigingen (BI’s), administratieve belasting, ontwikkelingen in het werkveld, en nog veel meer. Leden van het landelijk team Zorgverzekeraars voeren samen met regio-adviseurs en zo nodig een vertegenwoordiger van een BI de gesprekken met de zorginkopers en paramedisch adviseurs.

Analyses en webinars per zorgverzekeraar

Elk jaar in april analyseren we het inkoopbeleid per verzekeraar en organiseren we webinars om deze analyses met zorgverzekeraars en leden te bespreken. Hier vind je onze analyses en de opnames van de webinars per zorgverzekeraar. 

Deze informatie is exclusief voor Vrijgevestigd Compleet leden. Wil je ook toegang tot deze informatie? Meld je hier dan aan voor het Vrijgevestigd Compleet lidmaatschapspakket.

Contracteerhulp

Daarnaast heeft VvAA een handige tool ontwikkeld, de Contracteerhulp. Ook hier is er een extra voordeel voor leden van het KNGF. De tool ‘Contracteerhulp’ bestaat uit drie onderdelen die inzicht geven in de huidige praktijksituatie en je voorbereiden op de toekomst, al dan niet met een bijpassend contract. De VvAA-adviseur komt bij je langs en doorloopt samen met jou de verschillende onderdelen. Zowel de interne als externe omgeving wordt in kaart gebracht zodat je een onderbouwde keuze kunt maken omtrent contracteren. Speciaal voor KNGF-leden vindt er ook een doorrekening plaats van de contracten op basis van de verrichte behandelingen.

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met het team zorgverzekeraars: [email protected]