kngf---selectie---lr--007--mcklin-fotografie.jpg
12 mei 2021

Contractering: inkoopbeleid 2022

Inkoopbeleid 2022. Toelichting inkoopbeleid fysiotherapie door zorgverzekeraars, KNGF analyses en webinars.

Inkoopbeleid per verzekeraar

Elk jaar in april analyseren we het inkoopbeleid per verzekeraar en organiseren we webinars om deze analyses met zorgverzekeraars te bespreken.In principe hebben zorgverzekeraars op 1 april 2021 hun concept-inkoopbeleid gepubliceerd voor 2022, formeel moet het definitieve inkoopbeleid op 1 juli 2021 gepubliceerd zijn. Voor enkele zorgverzekeraars is het nu gepubliceerde inkoopbeleid het definitief.

Hier vind je het concept-inkoopbeleid 2022, onze analyses en de opnames van de webinars per zorgverzekeraar. 

a.s.r.
Caresq
CZ
Eno
Menzis
VGZ
Zilveren Kruis
Z&Z

Een deel van deze informatie is exclusief voor Vrijgevestigd Compleet leden. Wil je toegang tot alle informatie? Meld je hier dan aan het voor het Vrijgevestigd Compleet lidmaatschapspakket.

Overzicht belangrijke data en deadlines contractering 2022

Elk jaar krijgen we veel vragen van leden die onvoldoende de deadlines hebben bewaakt en daardoor bijvoorbeeld te laat zijn met het indienen van hun bezwaar. Daarom hebben we hier alle data nog eens op een rijtje voor je gezet.

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met het team zorgverzekeraars: zorgverzekeraars@kngf.nl