Laatste nieuws

Onderzoek: 'directe doorverwijzing': Doe je mee?
24 maart 2022
Onderzoek: 'directe doorverwijzing': Doe je mee?

Op vragen van de Tweede Kamer heeft de toenmalige minister van VWS, Bruno Bruins, aangegeven dat directe doorverwijzing door fysiotherapeuten een mogelijke manier is om huisartsen te ontlasten.

Lees verder
Aanbevelingen voor veilige toepassing van Dry Needling
24 maart 2022
Aanbevelingen voor veilige toepassing van Dry Needling

Steeds meer fysiotherapeuten in Nederland voeren Dry Needling uit. De vraag onder patiënten naar deze behandeling neemt toe.

Lees verder
Externe richtlijn Langdurige klachten na COVID-19
23 maart 2022
Externe richtlijn Langdurige klachten na COVID-19

De richtlijn 'Langdurige klachten na COVID-19' is aangeboden aan minister Kuipers.

Lees verder
23 maart 2022
RAAK-MKB subsidie voor de BIBOZ Praktijk studie

De BiBoZ-methode (Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals) is een persoonsgerichte aanpak waarbij de context van cliënten centraal staat bij het stimuleren van duurzaam, gezond beweeggedrag.

Lees verder
23 maart 2022
NWO-subsidie voor onderzoek naar gezonde belasting bij knie artrose

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een subsidie van € 8.800.000 toegekend aan het multidisciplinaire LoaD-project waarin wij partner zijn.

Lees verder
KNGF-richtlijn Oncologie gepubliceerd
22 maart 2022
KNGF-richtlijn Oncologie gepubliceerd

De nieuwe richtlijn geeft fysiotherapeuten handvaten bij het begeleiden van mensen mét en ná kanker en kun je toepassen bij patiënten met uiteenlopende vormen van kanker.

Lees verder
Uitnodiging focusgroep herziening richtlijn Hartrevalidatie
17 maart 2022
Uitnodiging focusgroep herziening richtlijn Hartrevalidatie

Omdat de richtlijn Hartrevalidatie uit 2011 wordt herzien horen we graag wat jij wil veranderen in de behandeling van patiënten met coronairlijden of chronisch hartfalen.

Lees verder
Leeractiviteiten KNGF-richtlijn Lage rugpijn en LRS
08 maart 2022
Leeractiviteiten KNGF-richtlijn Lage rugpijn en LRS

Wat zijn de nieuwe inzichten en aanbevelingen van de nieuwe richtlijn lage rugpijn en LRS en hoe pas je die toe in de praktijk? Het KNGF ontwikkelde diverse leeractiviteiten voor je waar je, afhankelijk van je leerbehoefte, uit kan kiezen en combineren.

Lees verder
Gemeenteraadsverkiezingen - kansen voor fysiotherapeuten
08 maart 2022
Gemeenteraadsverkiezingen - kansen voor fysiotherapeuten

Dit is hét moment waarop er in gemeenten volop wordt nagedacht over de komende vier jaar.

Lees verder
KNGF-Richtlijn Zelfmanagement gereed
08 maart 2022
KNGF-Richtlijn Zelfmanagement gereed

Zelfmanagement is een steeds prominenter onderdeel van het vak fysiotherapie. Naast het (nieuwe) beroepsprofiel, waarin veel aandacht is voor dit onderwerp, geeft de nieuwe KNGF-richtlijn Zelfmanagement handvatten om het zelfmanagement van patiënten optimaal te ondersteunen. 

Lees verder