Laatste nieuws

18 oktober 2022
Uitstel spiegelinformatie

Net als veel fysiotherapeuten zijn wij zeer ontstemd over de beslissing van Zorgverzekeraars Nederland om het opstellen van de spiegelinformatie over de eerste zes maanden van 2022 uit te stellen. Als verklaring geeft Vektis aan dat niet zeker is of de data van één van de grote zorgverzekeraars juist en volledig kan worden aangeleverd. Hierdoor zou de behandelindex mogelijk onvoldoende betrouwbaar zijn.

Lees verder
Commissiedebat Integraal Zorgakkoord: partijen uitten kritiek én waardering
13 oktober 2022
Commissiedebat Integraal Zorgakkoord: partijen uitten kritiek én waardering

Tijdens het debat over het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgelopen woensdag, hoorden we vanaf de publieke tribune zowel kritiek als waardering van Tweede Kamerleden. De Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) debatteerde met de drie VWS-bewindspersonen; de ministers Kuipers en Helder, en staatssecretaris Van Ooijen.

Lees verder
Evaluatie campagne Samen Beslissen: ‘In de praktijk valt het tegen’
13 oktober 2022
Evaluatie campagne Samen Beslissen: ‘In de praktijk valt het tegen’

De grote campagne Samen Beslissen heeft veel aandacht gebracht, maar in de praktijk is er nog niet veel veranderd.

Lees verder
Samenvattingskaart Beroepsprofiel Fysiotherapeut
06 oktober 2022
Samenvattingskaart Beroepsprofiel Fysiotherapeut

Het KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut beschrijft wat je als fysiotherapeut uniek maakt en wat je daarvoor moet kunnen. In het Beroepsprofiel staan het beroep, het vakgebied, de rollen en competenties van de fysiotherapeut beschreven.

Lees verder
Contractering 2023: ONVZ stelt aanbieden overeenkomst uit
04 oktober 2022
Contractering 2023: ONVZ stelt aanbieden overeenkomst uit

ONVZ kondigde eerder aan uiterlijk 7 oktober 2022 de overeenkomst voor Paramedische zorg aan te bieden.

Lees verder
04 oktober 2022
Dringende oproep aan zorgverzekeraars

‘Repareer het tarief en compenseer voor inflatie’

Lees verder
04 oktober 2022
Vragen aan minister VWS

Volgende week spreekt de Tweede Kamer met de minister van VWS over het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het KNGF vindt dat een aantal zaken in dat akkoord beter moeten.

Lees verder
Blog Brechtus Engelsma: Pijn zonder weefselschade
04 oktober 2022
Blog Brechtus Engelsma: Pijn zonder weefselschade

Nog niet zo lang geleden berichtten de media over massaal gebruik van pijnstillers in de Verenigde Staten. Bijkomend probleem: grote aantallen verslaafden en doden. Wat mij betreft is dit een signaal dat chronische pijn een even onderbelicht, als veelvoorkomend fenomeen is. Dat geldt voor ons land evenzeer als voor de VS.

Lees verder
29 september 2022
Contractering 2023: VGZ stelt aanbieden overeenkomsten uit

VGZ kondigde eerder aan dat ze uiterlijk 30 september 2022 de overeenkomsten voor Paramedische zorg zou aanbieden in VECOZO.

Lees verder
29 september 2022
Contractering 2023: do’s en don’ts bij overeenkomsten en tarieven

Wij krijgen signalen van individuele leden dat zij moeite hebben zich met de concepten van standaardcontracten en -tarieven te verenigen. Van sommigen vernemen wij dat zij zich tegen de contracten willen verzetten.

Lees verder