Laatste nieuws

'Valpreventie vraagt om maatwerk. Elke situatie, wijk of regio is anders'
12 oktober 2023
'Valpreventie vraagt om maatwerk. Elke situatie, wijk of regio is anders'

Diedeke van Wijk, geriatriefysiotherapeut, specialist valpreventie en docent In Balans heeft de afgelopen maanden vanuit het programma ‘Valpreventie in jouw regio’ een aantal fysiotherapeuten-kartrekkers begeleid om samen te komen tot een valpreventie-aanbod.

Lees verder
10 oktober 2023
Wtza jaarverantwoording uitgesteld – maar niet voor iedereen

Minister Helder heeft haar toezegging voor een ‘pauzeknop’ voor de jaarverantwoording bevestigd in een Kamerbrief. Fysiotherapiepraktijken hoeven geen verantwoording af te leggen over 2022 en 2023. Dit uitstel geldt echter niet voor iedereen.

Lees verder
Iemand moet als eerste zeggen:
04 oktober 2023
Iemand moet als eerste zeggen: "Ik ga het doen!"

Daphne van Middelkoop, geriatriefysiotherapeut bij Fysio Fitplan Vianen, projectleider O&I-groep valpreventie gemeente Vijfheerenlanden en deelnemer aan het KNGF-kartrekkersprogramma ‘Valpreventie in jouw regio’.

Lees verder
28 september 2023
KNGF-reactie op tarieven 2024

De eerste overeenkomsten zijn binnen. Het KNGF-bestuur zal haar visie op de contracten en de tarieven 2024 met de zorgverzekeraars delen.

Lees verder
26 september 2023
KNGF, WVF en FDV vragen aandacht voor arbeidsmarktproblemen fysiotherapie

Morgen (27 september) debatteert de Tweede Kamer met minister Helder (VWS) over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Het KNGF, de Werkgeversvereniging Fysiotherapie (WVF) en Fysiovakbond FDV hebben in een gezamenlijke brief aan de Kamer aandacht gevraagd voor arbeidsmarktproblemen in de fysiotherapie.

Lees verder
20 september 2023
Bijeenkomsten: in gesprek over het Kwaliteitskader

KNGF, SKF, VvOCM, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland zijn het eens over de inhoud van het Kwaliteitskader. Op de ALV van 23 november kunnen de leden zich uitspreken over het Kwaliteitskader.

Lees verder
14 september 2023
Betrokken partijen zijn het eens over inhoud Kwaliteitskader

Fysiotherapie en oefentherapie willen volwaardig deel uitmaken van het zorgstelsel. Om dit voor elkaar te krijgen, is een duidelijke positie van de fysio- en oefentherapeut en een betere toegang tot deze zorg nodig. Het hebben van een Kwaliteitskader is de eerste stap in dit proces.

Lees verder
05 september 2023
KNGF oneens met concept Leidraad Zorgcontractering van ACM

Op 14 juli jl. publiceerde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de concept Leidraad Brancheorganisaties en Zorgcontractering. Hierin worden de mogelijkheden en grenzen beschreven die brancheorganisaties (zoals het KNGF) hebben om hun leden bij te staan in hun individuele onderhandelingen over de contractering van zorg.

Lees verder
22 augustus 2023
Voornemen minister Kuipers: BIG-nummer alleen nog verstrekken op verzoek

De verplichting voor zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, om hun BIG-nummer actief te vermelden op websites en in hun e-mailondertekening gaat verdwijnen. Dit voornemen van minister Ernst Kuipers blijkt uit een verzamelbrief over de Wet BIG die de minister van VWS op 26 juni 2023 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees verder
01 augustus 2023
'Wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering overbodig en ongewenst'

Beroepsverenigingen eerstelijn KNMP, KNGF, KNOV en LHV vinden het wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering overbodig en ongewenst. In een gezamenlijke reactie pleiten zij onder meer om de vrije artsen-zorgverlenerskeuze niet te beperken.

Lees verder