Laatste nieuws

22 december 2023
KNGF en VvOCM sturen brief aan informateur Plasterk

Gisteren hebben KNGF en VvOCM gezamenlijk een brief over de toegankelijkheid van de fysio- en oefentherapeutische zorg aan de informateur Plasterk gestuurd. Dit met het oog op de komende gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB over o.a. bestaanszekerheid en de zorg in de nabije toekomst.

Lees verder
21 december 2023
Beste Fysiotherapeut

We kunnen spreken van een roerig jaar voor de fysiotherapie. Zeker als je terugkijkt op de laatste Algemene Ledenvergadering in november. We moeten met elkaar onder ogen zien dat in onze beroepsgroep uiteenlopende en op zichzelf begrijpelijke standpunten leven. Verenigen is een werkwoord!

Lees verder
Fysiotherapeut is dé expert op bewegen en beweegzorg
21 december 2023
Fysiotherapeut is dé expert op bewegen en beweegzorg

Het is voor KNGF-directeur Heleen Post vanzelfsprekend dat het KNGF deel uitmaakt van de Coalitie Leefstijl in de Zorg. Bewegen is een essentieel onderdeel van een gezonde leefstijl, benadrukt ze. “Als er beperkingen zijn in het bewegend functioneren, is een gezonde leefstijl niet vanzelfsprekend. Daarnaast is bekend dat bewegen preventief werkt tegen het ontstaan of verergeren van ziekten. Het streven naar duurzaam bewegen is geïntegreerd in de werkwijze van fysiotherapeuten, waardoor zij experts zijn op het gebied van bewegen en beweegzorg.”

Lees verder
21 december 2023
Wijzing DCSPH codes Parkinson en Extrapiramydale aandoeningen

De DCSPH 9374 is van oudsher gebruikt voor alle extrapiramydale aandoeningen inclusief Parkinson. Vanuit het veld is de behoefte om Parkinson een ‘eigen’ DCSPH te geven waardoor afwijzingen in declaraties minder gaan voorkomen. 

Lees verder
Tarieven niet-gecontracteerde fysiotherapie 2024
19 december 2023
Tarieven niet-gecontracteerde fysiotherapie 2024

Werk je als fysiotherapeut zonder overeenkomst met één of meer zorgverzekeraars dan krijgen patiënten niet (altijd) het volledige door jou in rekening gebrachte tarief vergoed door de betreffende zorgverzekeraars.

Lees verder
De consultatieversie van de ‘Visie op eerstelijnszorg in 2030’ is nu in te zien
14 december 2023
De consultatieversie van de ‘Visie op eerstelijnszorg in 2030’ is nu in te zien

Het afgelopen jaar is de visie op eerstelijnszorg in 2030 ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS door vijftien partijen in de eerstelijnszorg, waaronder het KNGF.

Lees verder
KBI Fysiotherapie: ‘Investeringsbereidheid gedaald’
14 december 2023
KBI Fysiotherapie: ‘Investeringsbereidheid gedaald’

Deze week verscheen de Kleinbedrijf Index Fysiotherapie over het tweede kwartaal van 2023.

Lees verder
Beroepscode Fysiotherapie in Nederlands én Engels beschikbaar
07 december 2023
Beroepscode Fysiotherapie in Nederlands én Engels beschikbaar

Alle fysiotherapeuten krijgen tijdens hun carrière wel eens te maken met een moreel dilemma; van klein tot complex.

Lees verder
GLI steeds succesvoller
28 november 2023
GLI steeds succesvoller

Gisteren heeft het RIVM de Monitor Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) 2023 gepubliceerd.

Lees verder
Beroepsprofielen van de beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) herzien
24 november 2023
Beroepsprofielen van de beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) herzien

Na alle gezamenlijke inspanning zijn op de ALV van 23 november de 14 beroepsprofielen van de beroepsinhoudelijke verenigingen vastgesteld. Een mooi en belangwekkend resultaat voor de beroepsgroep!

Lees verder