Laatste nieuws

01 november 2022
Belangrijkste feiten over contractering op een rij

Alle zorgverzekeraars hebben inmiddels hun overeenkomsten aangeboden. CZ, Eno, Menzis en Zilveren Kruis bieden voor 2023 geen nieuwe overeenkomst aan omdat zij een doorlopende overeenkomst hebben. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken over het al dan niet tekenen van de aangeboden overeenkomsten, hebben de belangrijkste en meest actuele informatie over contractering voor je op een rij gezet.

Lees verder
27 oktober 2022
Tariefsverhoging fysiotherapie: ‘we zijn er nog niet!’

Enkele weken geleden maakte Zorg en Zekerheid (Z&Z) als eerste een magere tariefsverhoging voor 2023 bekend. Dit veroorzaakte commotie in de beroepsgroep. Het KNGF heeft daarop gereageerd met een protestbrief aan Z&Z.

Lees verder
27 oktober 2022
Gezamenlijk accreditatiebureau geopend onder Kwaliteitshuis

Het gezamenlijk accreditatiebureau van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en het KRF NL is 24 oktober geopend onder het dak van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Lees verder
Tweede Kamer debatteert: tekenen bij het kruisje?
25 oktober 2022
Tweede Kamer debatteert: tekenen bij het kruisje?

We zaten weer op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Wat hadden Kamerleden en minister Kuipers te zeggen over de toekomst van de eerstelijnszorg?

Lees verder
25 oktober 2022
Onderzoek agressie in de eerste lijn

Minister Kuipers (VWS) steunt een amendement van de VVD en de PvdA om geld vrij te maken voor onderzoek naar de aard, omvang en vermoedelijke toename van agressie en intimidatie in de eerstelijnszorg. Dat liet hij deze week aan de Tweede Kamer weten tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van VWS.

Lees verder
18 oktober 2022
Uitstel spiegelinformatie

Net als veel fysiotherapeuten zijn wij zeer ontstemd over de beslissing van Zorgverzekeraars Nederland om het opstellen van de spiegelinformatie over de eerste zes maanden van 2022 uit te stellen. Als verklaring geeft Vektis aan dat niet zeker is of de data van één van de grote zorgverzekeraars juist en volledig kan worden aangeleverd. Hierdoor zou de behandelindex mogelijk onvoldoende betrouwbaar zijn.

Lees verder
Commissiedebat Integraal Zorgakkoord: partijen uitten kritiek én waardering
13 oktober 2022
Commissiedebat Integraal Zorgakkoord: partijen uitten kritiek én waardering

Tijdens het debat over het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgelopen woensdag, hoorden we vanaf de publieke tribune zowel kritiek als waardering van Tweede Kamerleden. De Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) debatteerde met de drie VWS-bewindspersonen; de ministers Kuipers en Helder, en staatssecretaris Van Ooijen.

Lees verder
Evaluatie campagne Samen Beslissen: ‘In de praktijk valt het tegen’
13 oktober 2022
Evaluatie campagne Samen Beslissen: ‘In de praktijk valt het tegen’

De grote campagne Samen Beslissen heeft veel aandacht gebracht, maar in de praktijk is er nog niet veel veranderd.

Lees verder
Samenvattingskaart Beroepsprofiel Fysiotherapeut
06 oktober 2022
Samenvattingskaart Beroepsprofiel Fysiotherapeut

Het KNGF Beroepsprofiel Fysiotherapeut beschrijft wat je als fysiotherapeut uniek maakt en wat je daarvoor moet kunnen. In het Beroepsprofiel staan het beroep, het vakgebied, de rollen en competenties van de fysiotherapeut beschreven.

Lees verder
Contractering 2023: ONVZ stelt aanbieden overeenkomst uit
04 oktober 2022
Contractering 2023: ONVZ stelt aanbieden overeenkomst uit

ONVZ kondigde eerder aan uiterlijk 7 oktober 2022 de overeenkomst voor Paramedische zorg aan te bieden.

Lees verder