Laatste nieuws

​​​​​​​Onze reactie op kabinetsvoornemen inperken vrije keuze zorgverlener
17 augustus 2022
​​​​​​​Onze reactie op kabinetsvoornemen inperken vrije keuze zorgverlener

‘Het kabinet wil dat patiënten in het vervolg naar een zorgverlener gaan met wie hun zorgverzekeraar een contract heeft’. Dat berichtte de Volkskrant vanochtend. Doen ze dat niet, dan moeten ze de rekening deels zelf gaan betalen.

Lees verder
02 augustus 2022
Het Consilium zoekt een nieuw lid voor de benoemingsadviescommissie

Het Consilium is het onafhankelijke adviesorgaan van het KNGF. Het Consilium adviseert het bestuur over de hoofdlijnen van (ontwikkeling van) beleid, strategische doelen, de verantwoording van het (financieel) beleid en realisatie van de doelen naar de leden.

Lees verder
Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s) in de paramedie
21 juli 2022
Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s) in de paramedie

Beroepsgroepen, verzekeraars, VWS en Patiëntenfederatie Nederland werken aan de aansluiting van de paramedische zorg op Persoonlijke Gezondheids Omgevingen (PGO’s).

Lees verder
Minister en eerstelijnscoalitie overleggen over jaarverantwoording
19 juli 2022
Minister en eerstelijnscoalitie overleggen over jaarverantwoording

De Eerstelijnscoalitie, waarin ook het KNGF vertegenwoordigd is, heeft met minister Helder gesproken over de effecten van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) voor praktijken in de eerste lijn. Uitgangspunt bij dat gesprek was de gezamenlijke wens om afspraken te maken over een passende verantwoording. Hierdoor kunnen ook fysiotherapeuten de jaarverantwoording op een zinvolle en zo eenvoudig mogelijke manier afleggen en de administratieve lasten verder verminderen.

Lees verder
Profielschets nieuw KNGF-bestuurslid najaars-ALV 2022
19 juli 2022
Profielschets nieuw KNGF-bestuurslid najaars-ALV 2022

Algemeen bestuurslid: Fysiotherapeutisch handelen, Beroepsinhoud en Kwaliteitsimplementatie

Lees verder
KNGF stuurt brandbrief over onhoudbare situatie in fysiotherapie
14 juli 2022
KNGF stuurt brandbrief over onhoudbare situatie in fysiotherapie

KNGF-voorzitter Guido van Woerkom uit zijn grote zorgen over de onhoudbare situatie in de fysiotherapie, in een brief die hij gisteren verstuurde aan zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en de minister van VWS.

Lees verder
Wijzigingen in arbeidsrecht relevant voor fysiotherapeuten
12 juli 2022
Wijzigingen in arbeidsrecht relevant voor fysiotherapeuten

Wat moet je als fysiotherapeut, en vooral als praktijkhouder, weten over de wijzigingen in het Nederlands arbeidsrecht?

Lees verder
Toename Covid-19 besmettingen Voorbereiden is verstandig
05 juli 2022
Toename Covid-19 besmettingen Voorbereiden is verstandig

Minister Kuipers waarschuwt in zijn Verzamelbrief Covid-19 aan de Tweede Kamer, dat de circulatie van Covid-19 op alle vlakken aan het toenemen is. Het RIVM verwacht daarom een verdere toename in het aantal besmettingen, maar nog geen hoge piek in de ziekenhuis- en IC-opnames.

Lees verder
Fysiotherapeuten herkennen klachten van huisartsen en ondersteunen de acties
05 juli 2022
Fysiotherapeuten herkennen klachten van huisartsen en ondersteunen de acties

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) herkent zich in de protesten van huisartsen die vrijdag op het Malieveld demonstreerden. Ook in de fysiotherapie is zichtbaar dat velen -gedesillusioneerd- het vak voortijdig verlaten.

Lees verder
Covid-19: ben jij goed voorbereid?
30 juni 2022
Covid-19: ben jij goed voorbereid?

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen stijgt. Voor jou als fysiotherapeut is het belangrijk dat je je hierop voorbereidt. Ben je al op de hoogte van de laatste inzichten voor het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met COVID-19, in een specifieke setting?

Lees verder