Laatste nieuws

10 mei 2023
Artikel Sven Geelen: Fysieke activiteit tijdens een ziekenhuisopname

Steeds meer onderzoek benadrukt dat een hoger niveau van fysieke activiteit tijdens een ziekenhuisopname leidt tot positieve gezondheidsuitkomsten.

Lees verder
Standpunt Prehabilitatie geaccordeerd
02 mei 2023
Standpunt Prehabilitatie geaccordeerd

In 2020 is in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde gestart met de ontwikkeling van het standpunt Prehabilitatie bij colonchirurgie. Namens het KNGF vertegenwoordigde Olga Blok de fysiotherapie in de klankbordgroep. In augustus 2022 heeft het KNGF commentaar gegeven op de gehele conceptrichtlijn. Het standpunt is door het KNGF geaccordeerd in februari 2023.

Lees verder
KNGF reageert op Initiatiefwet afschaffing eigen risico
25 april 2023
KNGF reageert op Initiatiefwet afschaffing eigen risico

Recent heeft (voormalig) SP-Kamerlid Hijink een initiatiefwet ingediend om het verplicht eigen risico binnen de Zorgverzekeringswet af te schaffen.

Lees verder
Onderhandeling over tarieven
20 april 2023
Onderhandeling over tarieven

Afgelopen vrijdag berichtte de NZa dat zorgaanbieders geen extra eigen bedragen mogen rekenen aan patiënten voor bijvoorbeeld energie en praktijkkosten. Dit bericht werd opgepikt door verschillende media. Ook minister Ernst Kuipers reageerde op het bericht in een editie van het NOS-journaal. Die berichtgeving roept vragen bij onze leden op. Vooral de vraag of het KNGF mag onderhandelen over tarieven met zorgverzekeraars.

Lees verder
Reactie bericht NZa: zorgaanbieders mogen patiënten geen extra bedragen rekenen
14 april 2023
Reactie bericht NZa: zorgaanbieders mogen patiënten geen extra bedragen rekenen

Het KNGF staat er niet achter dat er extra kosten in rekening worden gebracht bij patiënten voor bijvoorbeeld energie, en stijgende kosten huur en personeel. Dit hoort niet. Maar het KNGF kan het zich vanwege de veel te lage tarieven die zorgverzekeraars bieden wel voorstellen dat het gebeurt.

Lees verder
31 maart 2023
Menzis blijft kwaliteitsbeleid fysiotherapie frustreren

Tot groot ongenoegen van het KNGF volhardt zorgverzekeraar Menzis in zijn inkoopbeleid 2024 zijn eis om aan dataverzameling te doen om in aanmerking te komen voor een basiscontract. Ondanks de herhaaldelijke gesprekken tot op het hoogste niveau, waarin het KNGF heeft aangegeven dat de beroepsgroep fysiotherapie zelf verantwoordelijk is voor professionele standaarden en kwaliteitsontwikkeling.

Lees verder
30 maart 2023
Contracteergraad fysiotherapie weer lager

In de afgelopen maanden heeft het KNGF met een enquête informatie verzameld over de contracteergraad in de fysiotherapie. Daaruit blijkt dat het aantal fysiotherapiepraktijken dat volledig contractloos werkt, is gestegen van 7% naar 8%.

Lees verder
Kamer stemt voor prehabilitatie
23 maart 2023
Kamer stemt voor prehabilitatie

Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie van VVD-Kamerlid Judith Tielen over prehabilitatie. Prehabilitatie is het zorgen dat patiënten zo fit mogelijk worden voor een operatie.

Lees verder
Slotconferentie post-COVID project ACTION
23 maart 2023
Slotconferentie post-COVID project ACTION

Op 13 april is de slotconferentie van het post-COVID project ACTION: aanhoudende klachten na COVID-19: perspectief vanuit de populatie, patiënt en zorg. Je bent welkom van 15.00-18.00 uur in de Rode Zaal van het UMCG. Of je volgt de conferentie via een livestream.

Lees verder
Werkbezoek Kamerlid Tielen aan UMC Utrecht
21 maart 2023
Werkbezoek Kamerlid Tielen aan UMC Utrecht

Afgelopen vrijdag bracht VVD-Kamerlid Judith Tielen een werkbezoek aan het UMC Utrecht in het kader van beweegziekenhuizen.

Lees verder