Laatste nieuws

15 juni 2023
Algemene Ledenvergadering KNGF Weinig agendapunten, veel verduidelijking.

Leden hoefden alleen te stemmen over de notulen en het jaarverslag, tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 juni jl. Die werden beide aangenomen. Wat restte was een vergadering met veel uitleg en toelichting over een aantal cruciale, actuele onderwerpen.

Lees verder
Intervisie onder de loep
13 juni 2023
Intervisie onder de loep

Het KNGF wil intervisie graag beter laten aansluiten bij de behoefte van de fysiotherapeut en de ontwikkelingen binnen de fysiotherapie. Intervisie is een belangrijke vorm van deskundigheidsbevordering en draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de fysiotherapeut.

Lees verder
13 juni 2023
Good Practice prijs VGZ voor Schoudercentrum Nijmegen

Een goed voorbeeld van sneller, efficiënter, bewezen effectief en kostenbesparend behandelen van patiënten met schouderklachten. Dat is het Schoudercentrum Nijmegen (SCN), waarin drie orthopeden, vijfentwintig in schouderproblemen gespecialiseerde fysiotherapeuten en zestig huisartsen samenwerken en zo zinnige zorg leveren.

Lees verder
12 juni 2023
Bestuurlijke Conferentie Samenwerkingsverbanden

Op 20 juni a.s. organiseert het KNGF wederom een bestuurlijke conferentie voor bestuurders van samenwerkingsverbanden. Deze conferentie wordt gehouden in Paviljoen Schoonhoven te Hollandscheveld van 15.00 tot 21.00 uur.

Lees verder
12 juni 2023
Aansluiting bij regiotafels

Bestuursleden van de samenwerkingsverbanden uit de regio Rivierenland, Gelderse Vallei, Lingewaard (informeel verband) en Arnhem waren maandag 15 mei bijeen om over de ontwikkelingen rondom de transformaties in de zorg te praten.

Lees verder
Regiotafel VGZ 10 mei 2023
12 juni 2023
Regiotafel VGZ 10 mei 2023

Bestuursleden van 13 samenwerkingsverbanden in regio’s waar VGZ marktleider is (of de op een na grootste zorgverzekeraar), ontmoetten elkaar op 10 mei in Vught bij een regiotafel met VGZ. Op deze bijeenkomst -een coproductie van KNGF en VGZ- deelden Gijs van den Boogaart en Sandra Maas de kijk van VGZ op regionale ontwikkelingen.

Lees verder
12 juni 2023
Voorbereidingssubsidie voor de regionale versterking van eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Daarom wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de landelijke visie op de eerstelijnszorg van 2030.

Lees verder
KNGF op wereldcongres fysiotherapie
08 juni 2023
KNGF op wereldcongres fysiotherapie

Het KNGF en verschillende beroepsinhoudelijke verenigingen zijn van 2 t/m 4 juni 2023 aanwezig geweest op het internationale congres van World Physiotherapy in Dubai. Op dit congres is waardevolle informatie voor de beroepsgroep opgehaald, deelden wij onze resultaten en ervaringen op een internationaal podium en werkten we aan ons wereldwijde netwerk.

Lees verder
KNGF organiseert Fysiotherapie Ontbijt voor Kamerleden
08 juni 2023
KNGF organiseert Fysiotherapie Ontbijt voor Kamerleden

Donderdag 7 juni jl. organiseerde het KNGF in Nieuwspoort weer een Fysiotherapie Ontbijt voor Kamerleden. Guido van Woerkom gaf een aftrap door te wijzen op de kansen die fysiotherapie biedt als het gaat om de beweging naar wijkgerichte, betaalbare zorg dichtbij de mensen. Hij herhaalde zijn eerdere statement dat potentie van fysiotherapie nu onderbenut wordt doordat het naast het zorgstelsel staat in plaats van erbinnen.

Lees verder
07 juni 2023
Nieuwe declaratiestandaard paramedische zorg

KNGF, PPN, ZN, Vektis en EPD leveranciers hebben samen een nieuwe declaratiestandaard paramedische zorg ontwikkeld. Deze maakt gebruik van betere techniek (XML) en sluit aan bij de generieke declaratiestandaard die in de toekomst voor alle zorgsoorten gaat worden ingezet. De nieuwe standaard gaat in per 1 april 2024.

Lees verder