Laatste nieuws

11 juli 2023
Regiobeelden herzien: de juiste zorg naar de juiste plek

Hoe breng je de juiste zorg naar de juiste plek? En hoe zorg je voor een toekomstbestendige visie voor de zorg in de regio? De juiste data is daarbij onmisbaar. Begin deze maand heeft de Juiste Zorg op de Juiste Plek de regiobeelden herzien en gepubliceerd.

Lees verder
06 juli 2023
Tweede Kamer steunt motie maatschappelijk impactanalyse

Vandaag heeft de Tweede Kamer in meerderheid gestemd voor de motie over een maatschappelijke impactanalyse van fysio- en oefentherapie in het basispakket. Deze motie was gisteren door de Kamerleden Ellemeet (GroenLinks) en Van den Berg (CDA) ingediend naar aanleiding van het debat met minister Kuipers (VWS) over het zorgverzekeringsstelsel.

Lees verder
06 juli 2023
Onderzoek HU: ‘Hoge werkdruk en stress in de fysiotherapie’

Te hoge werkdruk, te weinig geld voor innovatie en scherpe tweedeling in de fysiotherapie. Dat is in het kort de uitkomst van de eerste kleine bedrijvenindex (KBI) Fysiotherapie van de Hogeschool Utrecht. Dit onderzoek onder fysiotherapiepraktijken is uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Keurmerk Fysiotherapie, de Werkgeversvereniging Fysiotherapie, het Innovatie Platform Fysiotherapie en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Lees verder
06 juli 2023
Opinie in De Volkskrant: ‘Voer een cao in voor de beroepsgroep’

In De Volkskrant van 4 juli jl. pleit Laura van der Heiden, fysio- en manueel therapeut en student Fysiotherapiewetenschap, voor een cao voor de beroepsgroep. Van der Heiden: “Met een cao kunnen fysiotherapeuten samen opkomen voor hun belangen, waardoor ze sterker staan tegenover zorgverzekeraars en andere belanghebbenden. Bovendien draagt een collectieve overeenkomst bij aan het bevorderen van professionele ontwikkeling en het waarborgen van kwaliteit binnen de sector, bijvoorbeeld via een afgesproken budget voor bij- en nascholing.”

Lees verder
Guido van Woerkom kondigt afscheid KNGF aan
03 juli 2023
Guido van Woerkom kondigt afscheid KNGF aan

KNGF-voorzitter Guido van Woerkom heeft het bestuur laten weten zijn functie neer te willen leggen op 11 oktober aanstaande. Dan vindt de Algemene Ledenvergadering van het KNGF dit najaar plaats.

Lees verder
27 juni 2023
KNGF-bestuur in jouw praktijk

Bestuursleden en medewerkers van het KNGF willen goed op de hoogte blijven van wat er speelt op de werkvloer van de fysiotherapiepraktijk. Dat doen we door onze dagelijkse contacten met leden, door bijeenkomsten bij te wonen, door enquêtes onder de leden te houden en door werkbezoeken af te leggen.

Lees verder
Position paper over zorgverzekeringsstelsel gedeeld met Kamerleden
22 juni 2023
Position paper over zorgverzekeringsstelsel gedeeld met Kamerleden

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en VvOCM onderstrepen in de position paper Commissiedebat Zorgverzekeringsstelsel de noodzaak dat fysio- en oefentherapie vanuit de basisverzekering verzekerd moet worden.

Lees verder
20 juni 2023
Geef je feedback op de Paramedische Richtlijn Kwetsbare ouderen

Het KNGF is de afgelopen periode intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Paramedische Richtlijn Kwetsbare ouderen.

Lees verder
20 juni 2023
Menzis verlengt coulance in het kader van verplichte dataverzameling

Na publicatie van het inkoopbeleid 2024 door Menzis bleek dat dataverzameling ook in 2024 verplicht blijft voor de basisovereenkomst. In reactie daarop heeft het KNGF Menzis verzocht om het inkoopbeleid op dit punt aan te passen en daarover in overleg te treden. In de afgelopen weken heeft een aantal gesprekken met Menzis plaatsgevonden die hebben geresulteerd in de hieronder staande gezamenlijke verklaring van Menzis en het KNGF.

Lees verder
15 juni 2023
Gezamenlijke verklaring KNGF en SKF

Tijdens de ALV van 1 februari jl. is een motie aangenomen met een oproep aan het bestuur om de samenwerking KNGF-SKF opnieuw tot stand te brengen. Dit n.a.v. het vastlopen van de gesprekken tussen KNGF en SKF in januari van dit jaar.

Lees verder