Laatste nieuws

Zien we jou woensdagavond ook bij de online ALV?
18 november
Zien we jou woensdagavond ook bij de online ALV?

Woensdagavond om 19.00 uur is de ALV van het KNGF.

Ga naar de detail pagina
QuickScan herstelzorg COVID-19
18 november
QuickScan herstelzorg COVID-19

Deze week verscheen het ‘QuickScan-rapport COVID-19 herstelzorg, zorg en preventie’ in Nederland van de Long Alliantie Nederland (LAN).

Ga naar de detail pagina
Wereld COPD dag. ‘Zonder fysiotherapie zou ik nu met een zuurstoftank lopen’
18 november
Wereld COPD dag. ‘Zonder fysiotherapie zou ik nu met een zuurstoftank lopen’

Vandaag is het wereld COPD-dag. Het doel van deze dag is om een positieve boodschap te brengen naar patiënten en zorgverleners: hoewel er geen medicijn is, kunnen COPD-patiënten een goed en actief leven hebben. Daarin is de rol van fysiotherapie essentieel.

Ga naar de detail pagina
Project MoveOn: profileer je fysiotherapiepraktijk in de wijk.
18 november
Project MoveOn: profileer je fysiotherapiepraktijk in de wijk.

In het project MoveOn werken onderzoekers, fysiotherapeuten en hun stakeholders samen om de waarde van iedere praktijk duidelijk te maken, zodat verwijzers en patiënten weten welke  fysiotherapeut ze nodig hebben voor hun specifieke vraag. Dat doen zij door het inzetten van branding voor de fysiotherapiepraktijk. Ofwel: jezelf als merk zien met een unieke en onderscheidende profilering naar buiten toe.

Ga naar de detail pagina
Verplichting bewaren verwijzingen op papier geschrapt
17 november
Verplichting bewaren verwijzingen op papier geschrapt

Per 1 januari 2021 stelt geen enkele zorgverzekeraar meer de eis om verwijzingen die op papier zijn afgegeven, ook op papier te bewaren. Een goed leesbare scan digitaal bewaren is genoeg. De zorgverzekeraar moet de authenticiteit kunnen vaststellen.

Ga naar de detail pagina
Verrekening continuïteitsbijdrage
17 november
Verrekening continuïteitsbijdrage

Zoals bekend is de continuïteitsbijdrage die fysiotherapiepraktijken tot nu toe hebben ontvangen een voorlopige bijdrage. Hierbij is gekeken naar de normomzet en de werkelijke omzet.

Ga naar de detail pagina
Berekening behandelindex: informatie en webinar
17 november
Berekening behandelindex: informatie en webinar

Afgelopen vrijdag publiceerde Vektis - op verzoek van het KNGF - informatie over de berekening van de landelijke behandelindex.

Ga naar de detail pagina
VGZ mailing over aanpassing DCSPH codes
17 november
VGZ mailing over aanpassing DCSPH codes

VGZ stuurde een aantal praktijken een mail over het aanpassen van codes voor machtigingen vanwege de uniforme DCSPH lijst. De mail had als titel: ‘Nieuwe diagnosecodelijst DCSPH: controleer uw lopende machtiging(en) voor 31-12-2020’.

Ga naar de detail pagina
17 november
Advies Consilium aan bestuur over berichten op Facebook

Het Consilium is de raad die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het KNGF-bestuur.

Ga naar de detail pagina
Evaluatie paramedische herstelzorg na COVID-19
17 november
Evaluatie paramedische herstelzorg na COVID-19

In juli besloot de minister van VWS de eerstelijns paramedische herstelzorg na ernstige COVID-19 voorwaardelijk op te nemen in het basispakket. Er werden voorwaarden gesteld om deze zorg vergoed te krijgen. Om de effectiviteit en de kosten van deze zorg in kaart te brengen, gaat een nationaal paramedisch onderzoeksconsortium de paramedische herstelzorg evalueren. Het consortium bestaat uit onderzoekers van verschillende Nederlandse kenniscentra. Het onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met het werkveld, waaronder het KNGF. De paramedische zorg die geëvalueerd wordt, omvat fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek. Het onderzoek gaat officieel 31 december van start en wordt gefinancierd door ZonMw.

Ga naar de detail pagina