Laatste nieuws

Kennisevent Valpreventie & fysiotherapie: samen aan zet!
16 oktober 2023
Kennisevent Valpreventie & fysiotherapie: samen aan zet!

Op 29 november organiseert het KNGF de bijeenkomst Valpreventie & fysiotherapie: samen aan zet! De vraag naar valpreventie zal de komende jaren flink toenemen. Jij als fysiotherapeut hebt hierin een belangrijke rol. Van de eerste valanalyse tot aan het geven van een valpreventietraining. Door nu al voorbereid te zijn op de vraag die komen gaat, loop je voorop.

Lees verder
16 oktober 2023
Contractering 2024: do’s en don’ts bij overeenkomsten en tarieven

Wij krijgen signalen van individuele leden dat zij moeite hebben zich met de concepten van standaardcontracten en -tarieven te verenigen. Van sommigen vernemen wij dat zij zich tegen de contracten willen verzetten.

Lees verder
KNGF neemt deel aan Coalitie Leefstijl in de Zorg
13 oktober 2023
KNGF neemt deel aan Coalitie Leefstijl in de Zorg

Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders, dat zijn zo'n 9 miljoen mensen, heeft één of meerdere veelal chronische ziekten. Leefstijlaanpassingen hebben een enorme potentie voor de gezondheid en kwaliteit van leven van deze grote groep Nederlanders. De Coalitie Leefstijl in de Zorg wil door implementatie van leefstijl in de zorg gezondheidswinst behalen voor deze grote groep mensen.

Lees verder
'Ook de doorstroom naar het reguliere sportaanbod moet goed verankerd zijn'
13 oktober 2023
'Ook de doorstroom naar het reguliere sportaanbod moet goed verankerd zijn'

Maurits Vuister, fysiotherapeut en praktijkeigenaar. Vanuit KNGF FON MN (Fonds op Naam Midden-Nederland) is Maurits als opdrachtgever betrokken bij het KNGF Kartrekkersprogramma ‘Valpreventie in jouw regio’.

Lees verder
'Valpreventie vraagt om maatwerk. Elke situatie, wijk of regio is anders'
12 oktober 2023
'Valpreventie vraagt om maatwerk. Elke situatie, wijk of regio is anders'

Diedeke van Wijk, geriatriefysiotherapeut, specialist valpreventie en docent In Balans heeft de afgelopen maanden vanuit het programma ‘Valpreventie in jouw regio’ een aantal fysiotherapeuten-kartrekkers begeleid om samen te komen tot een valpreventie-aanbod.

Lees verder
10 oktober 2023
Wtza jaarverantwoording uitgesteld – maar niet voor iedereen

Minister Helder heeft haar toezegging voor een ‘pauzeknop’ voor de jaarverantwoording bevestigd in een Kamerbrief. Fysiotherapiepraktijken hoeven geen verantwoording af te leggen over 2022 en 2023.

Lees verder
In memoriam Teun Stekelenburg
08 oktober 2023
In memoriam Teun Stekelenburg

Utrecht, 8 oktober 2023

Lees verder
Iemand moet als eerste zeggen:
04 oktober 2023
Iemand moet als eerste zeggen: "Ik ga het doen!"

Daphne van Middelkoop, geriatriefysiotherapeut bij Fysio Fitplan Vianen, projectleider O&I-groep valpreventie gemeente Vijfheerenlanden en deelnemer aan het KNGF-kartrekkersprogramma ‘Valpreventie in jouw regio’.

Lees verder
28 september 2023
KNGF-reactie op tarieven 2024

De eerste overeenkomsten zijn binnen. Het KNGF-bestuur zal haar visie op de contracten en de tarieven 2024 met de zorgverzekeraars delen.

Lees verder
28 september 2023
Sven Geelen winnaar WCF Proefschriftprijs 2023

Jaarlijks wordt de WCF Proefschriftprijs uitgereikt aan het beste proefschrift van vorig jaar.

Lees verder