FAST-project zoekt deelnemers voor focusgroep Richtlijn Oncologie

15 sep 2020
Het KNGF en de VvOCM hebben van ZonMw subsidie ontvangen voor het FAST-project: ’Fysio-/ oefentherapie Aanpak Stroomlijning kwaliteitsstandaarden'.

Pilot

Het KNGF en de VvOCM hebben van ZonMw subsidie ontvangen voor het FAST-project: ’Fysio-/oefentherapie Aanpak Stroomlijning kwaliteitsstandaarden'. Dit project bestaat uit een pilot voor verbetering van de huidige richtlijnmethodiek en de ontwikkeling van twee aandoeningsoverstijgende richtlijnen: Zelfmanagement en Oncologie. 

Ben jij expert op het gebied van Oncologie? 
Wij zoeken KNGF-leden die willen deelnemen aan de focusgroepen om knelpunten te inventariseren. De geïnventariseerde knelpunten vormen de basis van de te ontwikkelen richtlijn Oncologie. De focusgroep komt bijeen op 12 oktober van 19.00 tot 21.00 uur bij het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam (locatie onder voorbehoud). Je ontvangt een vergoeding.    

Aanmelden kan per mail via m.vandoormaal@kngf.nl.     

Trefwoorden: