Uitkomst Ledenraadpleging Praktijkregister

10 sep 2020
Van 11 augustus tot en met 3 september vond de Ledenraadpleging Praktijkregister plaats. Vandaag maken we de uitkomst bekend.

In de raadpleging heeft het KNGF drie oplossingsrichtingen aan de (stemgerechtigde) leden voorgelegd: 

  • Optie 1: Samenwerking aangaan met Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
  • Optie 2: Samenwerking aangaan met Innovatie Platform Fysiotherapie (IPF)
  • Optie 3: De stimulerende werkomgeving (SPO) verder ontwikkelen 

Elke optie kon met ja, nee of blanco worden beantwoord.  

Aantal reacties
In totaal hebben 4025 stemgerechtigde leden hun stem laten horen. Dat betekent dat 26% van de ontvangers van de raadpleging heeft gereageerd.     

Uitkomst
Het rapport laat een helder beeld zien.  

  1. Een overgrote meerderheid (82%) kiest voor optie 1, de samenwerking met SKF. 
  2. Een ruime meerderheid (61%) is tegen een samenwerking met IPF Praktijk Kwaliteitsregister.
  3. De meningen over het verder ontwikkelen van de stimulerende praktijkomgeving zijn verdeeld. Van degenen die een keuze hebben gemaakt, is een ruime meerderheid voorstander (43,6% voor en 28% tegen). Een derde van de respondenten heeft geen keuze gemaakt (28%).

Besluiten KNGF
Het KNGF bestuur heeft naar aanleiding van deze uitkomst het volgende besloten: 

  1. Het KNGF gaat verder met het onderzoeken en voorbereiden van de samenwerking met het SKF en spant zich volledig in om dit proces tot een succesvolle uitkomst te brengen in het belang van de hele beroepsgroep en de pluspraktijken in het bijzonder. 
  2. Het KNGF stopt met de voorbereidingen van een samenwerking met het IPF Praktijk Kwaliteitsregister. Wel blijft het KNGF de ontwikkeling van het IPF Innovatieplatform steunen, dat als doel heeft innovatieve praktijken te koppelen aan innovatiepartners om zo de innovatie binnen de fysiotherapie te bevorderen. 
  3. Het KNGF werkt verder aan de conceptuele uitwerking van de stimulerende praktijkomgeving (SPO), samen met het werkveld en belangrijke stakeholders. 

Verklaring SKF
In de tussentijd bracht SKF haar standpunt over een samenwerking met het KNGF naar buiten. In dit standpunt spreekt SKF de intentie uit om tot een samenwerking te komen. SKF organiseert hierover binnenkort een raadpleging bij haar achterban.  
 

Trefwoorden: