Oplossing gezocht voor patiënten met een ‘in de tijd beperkte aanspraak’

19 mei 2020
Voor sommige aandoeningen die vergoed worden uit de Zorgverzekeringswet staat een ‘in de tijd beperkte aanspraak’. Als deze vaste periode verstreken is kun je normaal gesproken niet meer declareren.

Oplossing

Doordat praktijken door de coronacrisis hebben stilgelegen kan het zijn dat de vaste periode is afgelopen of te kort is voor het goed afronden van de behandeling. Daarom zoeken we samen met ZN, Zorginstituut Nederland, de NZa en VWS naar een oplossing. Als er meer bekend is, informeren we je direct via Fysio-E nieuws.

Trefwoorden: