KNGF wil uitstel inkoopbeleid 2021

29 mei 2020
Het KNGF-bestuur vindt het onwenselijk dat het voorgenomen inkoopbeleid 2021 van zorgverzekeraars wordt ingevoerd. We pleiten ervoor dat het inkoopbeleid 2020 onveranderd in 2021 van kracht blijft en dat de tarieven per 2021 worden aangepast op basis van de uitkomsten van het Kostprijsonderzoek.

Gesprekken met Zilveren Kruis

Het bestuur doet dit omdat praktijken op dit moment zwaar getroffen zijn door de gevolgen van de coronacrisis en alle zeilen moeten bijzetten om het hoofd boven water te houden. Een zwaarder inkoopbeleid dan dat van 2020 kunnen praktijken er op dit moment niet bij hebben.
 
In het bijzonder voert het KNGF op dit moment intensief overleg met Zilveren Kruis over uitstel van het inkoopbeleid 2021 (in casu de eis van een praktijkregister), zodat Pluspraktijken de tijd krijgen om zich op hun toekomst te beraden. Dat komt er in feite op neer dat het KNGF inzet op het continueren van het Plusprogramma in 2021. Zilveren Kruis heeft  toegezegd dit verzoek te overwegen en zal ook ons pleidooi dat alle zorgverzekeraars hun inkoopbeleid opschorten in het verband van Zorgverzekeraars Nederland bespreken. Los daarvan onderzoekt het KNGF op dit moment een aantal alternatieven om de gerezen problemen voor fysiotherapiepraktijken op te lossen.
 
Over de uitkomsten van deze gesprekken, de daaropvolgende besluitvorming en de alternatieven die we onderzoeken zullen we je binnenkort informeren.

Trefwoorden: